23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 133-379610
Offentliggjort
13.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Geodatastyrelsen

Genudbud af applikationsdrift, vedligehold og videreudvikling af Ejendomsregistreringssystem. Markedsdialog


Geodatastyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Geodatastyrelsen
Postadresse: Lindholm Brygge 31
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ane Elsnab
E-mail: anels@gst.dk
Telefon: +45 20379659
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gst.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af applikationsdrift, vedligehold og videreudvikling af Ejendomsregistreringssystem. Markedsdialog

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ejendomsregistreringssystem (ER-system) i Geodatastyrelsen anvendes til registrering af fast ejendom, som er grundlaget for al ejendomshandel og belåning og for borger-, erhvervs- og myndighedsrettede transaktioner, som anvender ejendomsdata.

Systemet indeholder omkring 10 forretningsobjekter, bl.a. Samlet Fast Ejendom (ca 2.5 mio objekter) og Matrikelskel (ca 10 mio objekter). Der bliver årligt registreret op mod 25.000 nye ejendomme og foretaget ca. 50.000 andre ændringer i forretningsobjekterne. Registreringerne foretages af eksterne aktører (primært praktiserende landinspektører), der udarbejder sager i systemets portalløsning, hvorefter styrelsesmedarbejdere behandler sager i systemets sagsbehandlingsløsning.

I februar 2015 blev IBM efter EU-udbud tildelt kontrakt om ”Matriklens Udvidelse. Der blev med denne kontrakt arbejdet videre på ”miniMAKS”, som gik i drift i 2008. Systemet er nu i drift med de tilsigtede udvidelser fra 2015.

Kontrakten med IBM udløber senest 01.06.2024.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

GST ønsker at gennemføre en markedsdialog forud for annoncering af genudbuddet, og indkalder derfor interesserede virksomheder til dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst gennemføres.

Dialogen afholdes i to tempi.

I første omgang afholdes der et samlet, virtuelt informationsmøde for alle interesserede virksomheder.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 16. august 2022 kl. 13.00-14.00.

GST vil på mødet informere om det kommende udbuds tidsplan og indhold samt om forløbet og indholdet på de efterfølgende, individuelle dialogmøder.

Tilmelding til informationsmødet sker ved fremsendelse af mail til projektleder Ane Elsnab, anels@gst.dk med angivelse af navn på deltagere. Tilmeldingsfrist er senest den 11.08.2022.

Efter afholdelse af informationsmødet vil et referat af informationsmødet sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på GST’s hjemmeside www.gst.dk.

Her vil også blive offentliggjort de emner og spørgsmål, som ønskes drøftet på de individuelle

dialogmøder.

I anden omgang afholdes individuelle møder med interesserede virksomheder.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et individuelt møde, bedes fremsende anmodning herom med følgende oplysninger:

1) Navn på virksomhed

2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.)

3) Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser til offentlige myndigheder.

Anmodningen fremsendes på mail til anels@gst.dk senest den 18.08.2022.

GST forventer at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er uforholdsmæssig stor.

Dialogmøderne er planlagt afholdt som virtuelle møder den 24.08. – 25.08.2022 samt 30.08.2022.

Virksomheder, som ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, har mulighed for at afgive skriftligt input. Procedure herfor vil fremgå af hjemmesiden.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der forligger endnu ikke en beslutning om dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Datoen angivet i pkt. II.3 er således udelukkende vejledende.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/12/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

ER-systemet er et egenudviklet system, hvor frontend består af en webbaseret ejendomsregistreringsportal, samt en lokalinstalleret Windowsbaseret sagsklient.

GIS i ejendomsregistreringsportalen og sagsklienten afløftes primært ved hjælp af Geomedia-kortprodukter fra Hexagon, som er integreret i systemet.

Systemets applikationslag består primært af Java og open source komponenter og understøttes af Oracle Databaser.

Arkitekturen er overvejende monolitisk med elementer af SOA.

Nærmere uddybning af applikationen og eksisterende infrastruktur vil fremgå af udbudsmaterialet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2022

Send til en kollega

0.047