23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 136-390227
Offentliggjort
18.07.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Brønderslev Kommune

Vindere

Tildeling af jobcenterløsning på 02.19.2

(18.07.2022)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Indgåelse af kontrakt ved jobcenterløsning


Brønderslev Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Holdt
E-mail: ole.holdt@99454545.dk
Telefon: +45 99454545
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.broenderslev.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indgåelse af kontrakt ved jobcenterløsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19.2.

Brønderslev Kommune ønsker en sammenhængende administrativ Jobcenterløsning, som fokuserer på at der skabes synergi på tværs af jobcentrets administrationsområder.

Løsningen skal styrke en effektiv og resultatskabende beskæftigelsesindsats, gennem en stabil, brugervenlig og moderne systemhåndtering, der skal være bygget på en fremtidssikret cloud platform.

Vi ønsker også at jobcenterløsningens funktionalitet har fokus på automatisering, kontinuerlig forenkling og forbedring af arbejdsgange.

Det er et krav at vi har understøttelse af sagsbehandlingen på Jobcentrets målgrupper, og at der foretages løbende lovvedligehold svarende til Bekendtgørelsen om det fælles it-baserede datagrundlag, og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, samt de krav der bliver udstillet af STAR.

Løsningen skal understøtte alle GDPR-krav, og data der håndteres/indsamles skal opbevares i databaser, der er godkendt til a

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 016 342.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1

9700 Brønderslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af Jobcentersystem til Brønderslev Kommune via SKI rammeaftale 02.19.2

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale

02.19.2 angivne retningslinjer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 gange 2 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen er indgået iht. de i rammeaftalen SKI 02.19.2 - retningslinjer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Tildeling af jobcenterløsning på 02.19.2

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/07/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: ski_kmd@kmd.dk
Internetadresse: www.kmd.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 016 342.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: Toldboden 2 By: Viborg Postnummer: 8800 Land: Danmark E-mail: klfu@klfu.dk Telefon: +45 33307621 Internetadresse: http://www.klfu.dk
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2022

Send til en kollega

0.062