23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 137-391467
Offentliggjort
19.07.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

Dynamisk indkøbssystem etablering og drift af el-ladestanadere


Høje-Taastrup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: Høje-Taastrup Kommune
Postadresse: Bygaden 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Lena Tobiasen
E-mail: piabl@htk.dk
Telefon: +45 29616018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.htk.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330936
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmark Alle
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
E-mail: lvw@albertslund.dk
Telefon: +45 43687655
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://albertslund.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Hvidovrevej 278
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vejgaard
E-mail: jvd@hvidovre.dk
Telefon: +45 36393147
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hvidovre.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: Høje-Taastrup Kommune
Postadresse: Bygaden 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Lena Tobiasen
E-mail: piabl@htk.dk
Telefon: +45 29616018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.htk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Mols
E-mail: cn26226@rk.dk
Telefon: +45 36377072
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Taarnby Kommune
CVR-nummer: 20310413
Postadresse: Amager landevej 76
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
E-mail: aje.of@Taarnby.dk
Telefon: +45 24766828
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.taarnby.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337279&B=VIF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337279&B=VIF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem etablering og drift af el-ladestanadere

Sagsnr.: 22/12921
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31158000 Ladeaggregater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Kommune samt Tårnby Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem vedr. etablering af el-ladestandere samt etablering og drift af el-ladestandere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45311100 Installation af el-ledninger
45314300 Kabelinfrastruktur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Rødovre Kommune samt Tårnby Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem vedr. etablering af el-ladestandere samt etablering og drift af el-ladestandere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/08/2022
Slut: 14/08/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten og til at blive optaget på det dynamiske indkøbssystem:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade.

- Tilbudsgiver må ikke have nogen forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten og til at blive optaget på det dynamiske indkøbssystem:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade.

- Tilbudsgiver må ikke have nogen forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra prækvalifikationsfristens dato. Referencerne skal vedrøre etablering og drift af el-ladestandere.

- Minimum én af referencerne skal være en ny etablering / reetablering

De tre referencer skal indeholde:

- en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser

- beløb for hele den præsterede ydelse

- tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

- modtager af ydelsen (med navn og Kontaktoplysninger – tlf. og/eller e-mail)

Referencerne skal leve op til følgende mindstekrav:

• at være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra prækvalifikationsfristens dato

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra prækvalifikationsfristens dato. Referencerne skal vedrøre etablering og drift af el-ladestandere.

- Minimum én af referencerne skal være en ny etablering / reetablering

De tre referencer skal indeholde:

- en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser

- beløb for hele den præsterede ydelse

- tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

- modtager af ydelsen (med navn og Kontaktoplysninger – tlf. og/eller e-mail)

Referencerne skal leve op til følgende mindstekrav:

• at være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra prækvalifikationsfristens dato

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2028
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Indkøbsfællesskabet forventer et max på kr. 3.000.000

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2022

Send til en kollega

0.047