23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 140-399109
Offentliggjort
22.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

BID MARKEDSDIALOG


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Ries
E-mail: Hans.Christian.Ries@rsyd.dk
Telefon: +45 29201561
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335693&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

BID MARKEDSDIALOG

Sagsnr.: 22/15112
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forhåndsmeddelelse om markedsdialog om vedligeholdelse, support og videreudvikling af BID (Regionerne billeddatabase).

BID – Billeddatabasen (Systemet) er udviklet i et regionalt samarbejde, indkøbt og idriftsat som et system til brug for registrering af diverse billedmaterialer, som opsamles i forbindelse med bl.a. regionernes tilsyn og sagsbehandling af jordforureningssager og råstofindvinding.

BID er regionens centrale billeddatabase, som anvendes i forbindelse med forvaltning af jordforureningssager, råstofindvinding mm. I BID registreres billeder med angivelse af tilhørende metadata.

Systemet består af en SQL Server Database, en REST snitflade, nogle klientapplikationer samt nogle kognitive services til brug for identifikation og sløring af ansigter og nummerplader. BID systemet er udviklet og designet til at kunne afvikles på regionens egne servere eller i Azure.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
48329000 Billedbehandlings- og arkiveringssystem
48610000 Databasesystemer
48614000 Dataregistreringssystem
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Regionernes BID-samarbejde (RBS) ønsker, at udbyde vedligeholdelse, support og videreudvikling af BID. RBS ønsker at afholde en dialog med markedet for at sikre, at udbuddet bliver beskrevet bedst muligt, så det ligeledes er klart, hvad eventuelle leverandører byder ind på og hvilke parametre, der skal evalueres på.

Markedsdialogen har bl.a. til formål at sikre et markedskonformt udbudsmateriale efter markedsdialogen. Markedsdialogen om udbuddet vil foregå som individuelle møder af ca. 1 times varighed. Foreløbig er planlagt, den 17. august 2022 og afholdes som virtuelle møder. Markedsdialogen tager udgangspunkt i RBS’s udkast til udbudsmateriale, der findes på EU-Supply. Materialet er tilgængeligt for alle fra den 21. juli 2022. Det bemærkes, at der er tale om et foreløbigt materiale, der vil blive ændret forud for offentliggørelsen af udbuddet.

Ansøgning om deltagelse i markedsdialogen skal sendes pr. e-mail til Hans Christian Ries på Hans.Christian.Ries@rsyd.dk. Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger på de personer, som firmaet ønsker skal deltage i det virtuelle møde. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er den 15. august 2022, kl. 12.00. I ansøgningen må der gerne foreslås ønskede formiddag/eftermiddagstid. RBS tager forbehold for begrænse antallet af deltagere i markedsdialogen, der kan være op til 5. RBS vil forud for møderne udsende en dagsorden med spørgsmål og drøftelsestemaer. Aktører, der ikke deltager i markedsdialogen, kan vælge at indsende en kort skrivelse på op 2 sider med input til udkastet til udbudsmateriale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/08/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2022

Send til en kollega

0.047