23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 172-486022
Offentliggjort
07.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services

EEA/DIS/R0/009 — Rådgivningstjenester vedrørende implementering af Copernicus-landovervågningstjenester (CLMS) og koordinering på tværs af Copernicus-tjenester (to partier)


European Environment Agency (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 — Geospatial Information Services
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12083
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12083
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EEA/DIS/R0/009 — Rådgivningstjenester vedrørende implementering af Copernicus-landovervågningstjenester (CLMS) og koordinering på tværs af Copernicus-tjenester (to partier)

Sagsnr.: EEA/2022/OP/0027
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genstanden for dette udbud er oprettelsen af en tjenesteydelsesrammeaftale med økonomiske aktører med henblik på at levere rådgivningstjenester, hovedsageligt internt (i EEA's lokaler) og i begrænset omfang eksternt (i kontrahentens lokaler eller andetsteds), til støtte for gennemførelsen af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS) og koordineringen på tværs af Copernicus-tjenester. De interne eksperter skal samarbejde på daglig basis med EEA's Copernicus-team på forskellige områder og overvejende udføre følgende opgaver: udarbejdelse af koncepter til støtte for udbud, støtte til forvaltning af fabrikationskontrakter og kvalitetsvurdering af leverancer.

Dette udbud er opdelt i to partier:

— parti nr. 1: tematisk rådgivning

— parti nr. 2: administrativ rådgivning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tematisk rådgivning (6.5.72)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette offentlige udbud vedrører jordobservation med hensyn til arealdække/-anvendelse og geospatiale metoder og teknikker. De interne eksperter skal samarbejde på daglig basis med EEA's Copernicus-team på forskellige områder og overvejende udføre følgende opgaver: udarbejdelse af koncepter til støtte for udbud, støtte til forvaltning af fabrikationskontrakter og kvalitetsvurdering af leverancer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Administrativ rådgivning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette offentlige udbud vedrører jordobservation med hensyn til arealdække/-anvendelse og geospatiale metoder og teknikker. Administrativ støtte til projektledelse omfatter opgaver, såsom støtte til udarbejdelse og opdatering af ledelsesdokumenter, støtte til opdateringer af status og planer for produktion gennem indsamling af statusoplysninger om arbejdspakker, dokumentation: bistand til udarbejdelse af rapporterings- og planlægningsdokumentation, støtte til etablering af metoder til rutinemæssig kommunikation om projekter for at holde projektinteressenter informeret, støtte til identificering af kvalitets- eller planlægningsspørgsmål og fremlæggelse af forebyggende foranstaltninger, støtte til risiko- og ændringsstyringsprocessen og opdatering af risiko- og ændringslogbøger osv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2022
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/10/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet elektronisk på datoen og tidspunktet anført i udbudsbekendtgørelsen. Det er muligt at overvære åbningen via videokonference.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2022

Send til en kollega

0.047