23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 174-489657
Offentliggjort
09.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Kommunikationsprodukter


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Serap Gökce
E-mail: seg@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ca588f56-e9d3-4f4a-8c7a-ee80a0ff39e9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscebtral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede Indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kommunikationsprodukter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale angående levering af Kommunikationsprodukter. Rammeaftalen forventes opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter inkl. tilbehør, service og relaterede ydelser

Delaftale 2: Netværksudstyr inkl. tilbehør, service og relaterede ydelser

Nærmere oplysninger om delaftalerne vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, som inden udbuddet har tilsluttet sig. Rammeaftalen vil endvidere være forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Unified Communications- og telefoniprodukter inkl. tilbehør, service og relaterede ydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32500000 Telekommunikationsleverancer
32540000 Centraler
32570000 Kommunikationsudstyr
32580000 Dataudstyr
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 forventes at omfatte Unified Communications- og telefoniprodukter indenfor headsets, DECT, kontaktcenterfunktionalitet, management, omstillingsfunktionalitet, PBX, video overvågning, videokonference samt timebaserede ydelser mv.

Nærmere oplysninger om delaftalerne vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Netværksudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48210000 Programpakke til netværk
32410000 Lokalnet
32420000 Netudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 forventes at omfatte netværksudstyr indenfor switche, routere, WiFi, management, brugervalidering samt timebaserede ydelser mv.

Nærmere oplysninger om delaftalerne vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører opmærksomme på den tekniske dialog, der påbegyndes ultimo september 2022.

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til det foreløbige udkast til udvalgte dele af udbudsmaterialet, herunder kravspecifikation. SKI og leverandørerne vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med bemærkninger. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er dog ikke forpligtet til at imødekomme forslag og kommentarer fra den tekniske dialog. Dialogen finder sted via ETHICS. For nærmere information vedr. deltagelse i den tekniske dialog henvises der til www.ski.dk.

Ad II.3: Ordregiver forventer at fremsende udbudsbekendtgørelse første kvartal 2022. Ordregiver tager dog forbehold for forsinkelser og opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via udbudskalenderen på www.ski.dk og Tenders electronic Daily (TED databasen).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2022

Send til en kollega

0.047