23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 175-495664
Offentliggjort
12.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Greve Kommune

Markedsdialog om udbud af IT-driftskontrakt i Greve Kommune


Greve Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Rasmussen
E-mail: sras@greve.dk
Telefon: +45 43973906
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340554&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog om udbud af IT-driftskontrakt i Greve Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Greve Kommune ønsker at gå i dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med et kommende udbud af kommunens IT-drift. Kontrakten som forventes udbudt i 2023 indeholder; Driftsydelse, Support, Asset Management ydelse, Netværksdrift, IT Sikkerhedsydelse samt Tværgående ydelser ift. service integration med kommunens øvrige leverandører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Greve kommune afholder markedsdialog forud for udbud af it-drift (outsourcing kontrakt). I den forbindelse ønskes der markedsdialog med op til 4 virksomheder. Greve kommune forbeholder sig retten til at udvælge et repræsentativt udvalg blandt de interesserede. De udvalgte virksomheder inviteres til en individuel drøftelse og bedes forberede sig på dialog om nedenstående fokusområder.

Dialogmøderne afholdes i videst muligt omfang fysisk på Greve rådhus og forventes at vare 1,5 til 2 timer og er planlagt til at være i uge 41.

Virksomheder der har interessere i at deltage på markedsdialog bedes fremsende kontaktoplysninger samt ønskede deltagere fra virksomheden til Simon Rasmussen på sras@greve.dk inden d. 26. september kl. 10.00.

Efter dialogmøderne vil Greve kommune udarbejde et anonymiseret opsamlingsreferat, som gøres tilgængeligt for alle interesserede på kommunens hjemmeside

Udbuddet kommer til at omfatte,

- Driftsydelse ift. daglige drift til og med OS samt databaser og et mindre antal kritiske applikationer. Endvidere omfatter opgaverne DBA, backup og restore samt overvågning foruden change-, release- og capacity management. Opgaverne omfatter servere og infrastrukturkomponenter placeret on-premise. Drift af Azure-miljøet omfatter til og med OS, herunder servere og tjenester, der er en del af Kundens Office 365 miljø, SQL, VPN, VDI og SIEM

- Supportydelse ift. modtagelse (visitering), kategorisering og dispatch af sager. Omfattet er endvidere anden leds support (second level support), herunder opsætning, fejlsøgning, identifikation af root causes og udbedring af fejl, på diverse applikationer, servere og databaser, mail, print, VPN, Office 365, softphone-telefoni, kablet og trådløst netværk. Håndtering af service requests, herunder tekniske forespørgsler samt henvendelser om licenser mv. er tillige omfattet

- Asset management ydelse ift. det forventes at leverandørerne som en del af sin faste asset management ydelse (PC as a service) blandt andet står for udpakning, registrering, installation, opsætning, klargøring, udlevering og indlevering, herunder også gældende for reparation og afhjælpning af fejl og mangler på Kundens software- og hardwaremiljø. Derudover omfatter Asset management ydelsen ligeledes vedligeholdelse af eksisterende images, software pakker og deployment. Kunden forventer ydelsen dokumenteret hvad angår fysisk placering, brugeren, installeret software, relationer til andre enheder mv

- Netværksdrift ift. administration, drift og support af kablet og trådløst netværk på alle kommunens lokationer (managed LAN), mindre decentrale netværk, WAN, VPN, offentlig og lokal DNS, firewall, authentication services og lokalt Vmware-miljø. Omfattet er ligeledes onsite support, herunder drift og vedligehold af centralt netværksudstyr og lokalt serverrum (facility management). Leverandøren skal på vegne af kunden i kontraktperioden samarbejde med eksterne teknikere om TVO, ABA, ADK, TYV, CTS og telefoni, ligesom leverandøren forventes at yde kunden proaktiv rådgivning i forhold til ovenstående områder

- IT sikkerhedsydelsen ift. at leverandøren sikrer en effektiv udnyttelse af tilgængelige sikkerhedsfeatures i kommunens 0365-miljø, herunder antivirus og endpoint security. Leverandøren skal overvåge og regelmæssigt gennemgå og justere kundens opsætning og løbende sikkerhedsopdatere O365-miljøet, herunder via en managed SIEM-løsning (best practice) med detect and reponse ydelser, samt en managed PAM-løsning (privileged access management), der sikrer least privilige princippet kan overholdes, kontrolleres og dokumenteres.

- Tværgående ydelser ift. service integration med kommunens øvrige leverandører som en integreret del af kontraktens ydelser.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Virksomheder, der bliver udvalgt til at deltage i markedsdialogen, vil modtage en dagsorden for markedsdialogen samt de fokusområder Greve Kommune særligt vil have fokus på under mødet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2022

Send til en kollega

0.046