23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 176-498369
Offentliggjort
13.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Forhåndsmeddelelse (Ang. Miljøkrav)


Fødevarestyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340516&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse (Ang. Miljøkrav)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) (Systemkompleks GLR/CHR)samt dennes underliggende delsystemer og applikationer.

Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen ønsker at genudbyde drift og vedligeholdelse og videreudvikling af Systemkomplekset til en leverandør i løbet af 2022 og med denne forhåndsmeddelelse annonceres invitation til deltagelse i en markedsdialog med ordregiveren.

Markedsdialogen sker med henblik på at afdække hvorvidt potentielle leverandører kan imødekomme forskellige krav vedr. klima- og miljø, herunder miljømærkninger af anvendte produkter, systemer, ydelse og tjenesteydelser, samt dokumentation om disse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) (Systemkompleks GLR/CHR)samt dennes underliggende delsystemer og applikationer.

GLR/CHR er et Systemkompleks, der er etableret med henblik på at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til Rådets forordning 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger med senere ændringer.

GLR/CHR består i dag af de to registre GLR og CHR med en række øvrige delsystemer og applikationer. Til Systemkomplekset hører endvidere Integrationer (databaselink, webservices og ftp-løsninger), til og fra systemer, som ikke er omfattet af Systemkomplekset. GLR/CHR er udviklet løbende siden etableringen i 1993.

GLR er Landbrugsstyrelsens centrale database til registrering af landbrugsbedrifter og landbrugsarealer. Formålet med GLR er at samle data om landbrugsbedrifter og -arealer centralt, så disse kan benyttes på tværs af ministeriet til både administration, forskning og til brug for udveksling af data med andre offentlige myndigheder. Lovgrundlaget for GLR er primært EU-lovgivningen samt national lovgivning vedrørende gødskningsanvendelse og økologisk landbrug.

CHR er Fødevarestyrelsens centrale database til registrering af besætninger og husdyr. Formålet med CHR er at kunne levere en hurtig og effektiv smittesporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som fx mund- og klovesyge eller svinepest. Endvidere overvåges en række sygdomme med henblik på at undgå sygdomsudbrud hos mennesker og dyr.

GLR/CHR Systemkomplekset. CHR er beredskabsmæssigt et samfundskritiske system. GLR er forretningskritisk.

Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen ønsker at genudbyde drift og vedligeholdelse og videreudvikling af Systemkomplekset til en leverandør i løbet af 2022.

Leverancen, der ønskes anskaffet, består af to hovedbestand dele:

1) Etablering og Transition af Platformen og klargøring til Drift af Systemkomplekset

2) Drift, Vedligeholdelse samt Videreudvikling af Systemkomplekset GLR/CHR

Denne, og den i forhåndsmeddelelsen angivne dato er kun vejledende.

Markedsdialogen sker med henblik på at afdække hvorvidt potentielle leverandører kan imødekomme forskellige krav vedr. klima- og miljø, herunder miljømærkninger af anvendte produkter, systemer, ydelse og tjenesteydelser, samt dokumentation om disse.

Interesserede der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, skal indgive en anmodning igennem EU Supply, via kommunikationsfanen. Anmodninger modtages ikke på anden vis end igennem EU Supply.

Interesserede vil herefter få tilsendt et spørgeskema, og efter modtagelse af et udfyldt spørgeskema kan de muligvis blive inviteret til at deltage i en samtale med ordregiver.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Fristen for ansøgning om deltagelse er den 22. september 2022.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2022

Send til en kollega

0.046