23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 179-503498
Offentliggjort
16.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.10 Kopi og print


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Britta Sørensen
E-mail: brs@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/184f98a5-2288-40fa-a470-0171be34fb22/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

50.10 Kopi og print

Sagsnr.: 50.10
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale angående levering af kopi- og printmaskiner. Rammeaftalens sortiment forventes at omfatte MFP S/H, MFP farve, printer S/H, printer farve, tilbehør (papirkassetter, efterbehandling, kortlæser, kryptering, tonere, m.m.), follow me-licenser og ydelser vedr. service, integration og installation.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, som inden udbuddet har tilsluttet sig. Rammeaftalen vil endvidere være forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen vil fremgå af udbudsmaterialet, når rammeaftalen udbydes.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30120000 Udstyr til fotokopiering og offsettryk
48773000 Programpakke til udskriftsstyring
50310000 Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes gennemført som offentligt udbud og tildelt til 3 leverandører. Tildeling af leveringskontrakt forventes at ske som direkte tildeling på baggrund af laveste pris på kundens konkrete indkøb.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/03/2006

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med input til det foreløbige udkast til udbudsmaterialet.

Dialogen finder sted i perioden fra den 3. til den 14. oktober 2022 via Ethics.dk, hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale også vil være tilgængeligt. Se https://www.ethics.dk/ethics/eo#/184f98a5-2288-40fa-a470-0171be34fb22/homepage. Her vil det også være beskrevet, hvordan SKI ønsker at modtage potentielle tilbudsgiveres og markedsaktørers spørgsmål og kommentarer til materialet.

SKI skal opfordre potentielle tilbudsgivere og markedsaktører til at kommentere på de tilgængelige dele af materialet, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold. For yderligere oplysninger kan der henvises til www.ski.dk, hvor der løbende vil blive orienteret om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog.

SKI er ikke forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. til udbudsmaterialet. SKI vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser ved at indarbejde dem i udbudsmaterialet.

Høringsfasen har alene til formål at give SKI input til udkastet til udbudsmaterialet m.v. for at sikre, at den kommende kontrakt bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, som afspejler kundernes behov og markedet i øvrigt. SKI forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden kan offentliggøre det i anonymiseret form. SKI skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger. Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI's foreløbige udkast. SKI forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i den tekniske dialog.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2022

Send til en kollega

0.079