23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 179-505385
Offentliggjort
16.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Klientsagssystem til udrejsecenter


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniella Welling Hawlik
E-mail: DaniellaWelling.Hawlik@krfo.dk
Telefon: +45 72554393
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340995&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Klientsagssystem til udrejsecenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Invitation til markedsdialog for et klientsagssystem til udrejsecentrene inden for asylområdet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212517 Udvikling af it-programmel
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Invitation til markedsdialog for et klientsagssystem til udrejsecentrene inden for asylområdet. Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke et udbud. Kriminalforsorgen ønsker med denne forhåndsmeddelelse at invitere interesserede markedsaktører til at deltage i en markedsdialog. Markedsdialogen gennemføres med henblik på at foretage en afdækning af markedet for klientsagssystemer inden for asylområdet til Kriminalforsorgens udrejsecentre.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Kriminalforsorgen forbeholder sig retten til at begrænse antallet af aktører, såfremt der modtages mere end 4 tilkendegivelser fra interesserede markedsaktører. Udvælgelsen af markedsaktører vil ske ud fra en helhedsvurdering af de indkomne tilkendegivelser og med henblik på at sikre, at Kriminalforsorgen opnår den bredest mulige indsigt i markedet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Klientsagssystemet skal være den primære it-understøttelse af indkvarteringsopgaven på udrejsecentrene, den daglige drift, sikre lovlig dokumentation og rapportering til relevante myndigheder. Der er en forventning om et samlet system med henblik på at undgå fejlkilder og ineffektivitet ved skift mellem flere systemer.

Markedsdialogen afholdes i uge 40 og 41 som virtuelle møder. Interesserede aktører opfordres til at tilkendegive deres interesse i at deltage i markedsdialogen senest den 26. september kl. 10 CET via beskedmodulet i EU-supply.

Anmodning om deltagelse i markedsdialogen skal indeholde:

1) Navn på virksomhed

2) Kontaktperson

3) Kort beskrivelse af erfaring med levering af sammenlignelige ydelser som beskrevet i dokumentet "Forretningsmæssige behov"

Kriminalforsorgen forbeholder sig retten til at udvide kredsen af inviterede markedsaktører såfremt Kriminalforsorgen vurderer det formålstjenligt.

Kriminalforsorgen forbeholder sig desuden retten til at fravælge interesserede markedsaktører såfremt Kriminalforsorgen konkret vurderer, at aktøren ikke er en relevant deltager i markedsdialogen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2022

Send til en kollega

0.046