23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 179-505413
Offentliggjort
16.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Opdateringer

Rettelse
(28.09.2022)

VI.3)
I stedet for:
// Dialogmøder //
Vestforbrænding ønsker at gennemføre markedsdialog som bilaterale møder i uge 40 med potentielle tilbudsgivere. Møderne gennemføres på dansk eller engelsk alt efter behov. Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget foregå fysisk i Vestforbrænding eller online via Teams. Vestforbrænding forventer at invitere tre til seks parter til at deltage i møderne.
Vestforbrænding forbeholder sig retten til at udvælge de mest relevante dialogparter på grundlag af objektive og saglige kriterier. Dette skal sikre, at gruppen af dialogparter sammensættes af potentielle tilbudsgivere, der alene eller sammen med en navngiven samarbejdspartner har den fornødne kapacitet til at løfte opgaven.
// Tidspunkt //
Møderne vil være bilaterale dialogmøder med potentielle tilbudsgivere. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk, men kan også gennemføres på engelsk efter behov. Vestforbrænding ønsker at gennemføre møderne i uge 40.
// Tilmelding //
Parter med interesse i at deltage i et dialogmøde bedes sende en mail til Vibe Dannaar Blum på VDB@vestfor.dk senest d. 29. september 2022 kl. 12:00. Vestforbrænding opfordrer interesserede parter til at udarbejde og medsende en kort beskrivelse af sig selv/virksomheden i relation til det kommende udbud til brug for udvælgelsen af relevante dialogparter. Forud for møderne vil deltagerne modtage et udvalg af bilag fra det foreløbige udbudsmateriale med konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål Vestforbrænding ønsker input til under dialogen. Møderækken vil blive tilrettelagt således, at alle deltagere får tilsendt de samme spørgsmål/oplæg.
// Andre forhold //
Selve udbudsmaterialet, kontrakten og det efterfølgende kontraktsprog vil være på dansk, og engelsk vil dermed alene være et supplement i processen og kontraktforløbet.
Læses:
// Dialogmøder //
Vestforbrænding ønsker at gennemføre markedsdialog som bilaterale møder i uge 42 med potentielle tilbudsgivere. Møderne gennemføres på dansk eller engelsk alt efter behov. Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget foregå fysisk i Vestforbrænding eller online via Teams. Vestforbrænding forventer at invitere tre til seks parter til at deltage i møderne.
Vestforbrænding forbeholder sig retten til at udvælge de mest relevante dialogparter på grundlag af objektive og saglige kriterier. Dette skal sikre, at gruppen af dialogparter sammensættes af potentielle tilbudsgivere, der alene eller sammen med en navngiven samarbejdspartner har den fornødne kapacitet til at løfte opgaven.
// Tidspunkt //
Møderne vil være bilaterale dialogmøder med potentielle tilbudsgivere. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk, men kan også gennemføres på engelsk efter behov. Vestforbrænding ønsker at gennemføre møderne i uge 42.
// Tilmelding //
Parter med interesse i at deltage i et dialogmøde bedes sende en mail til Vibe Dannaar Blum på VDB@vestfor.dk senest d. 13. oktober 2022 kl. 12:00. Vestforbrænding opfordrer interesserede parter til at udarbejde og medsende en kort beskrivelse af sig selv/virksomheden i relation til det kommende udbud til brug for udvælgelsen af relevante dialogparter. Forud for møderne vil deltagerne modtage et udvalg af bilag fra det foreløbige udbudsmateriale med konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål Vestforbrænding ønsker input til under dialogen. Møderækken vil blive tilrettelagt således, at alle deltagere får tilsendt de samme spørgsmål/oplæg.
// Andre forhold //
Selve udbudsmaterialet, kontrakten og det efterfølgende kontraktsprog vil være på dansk, og engelsk vil dermed alene være et supplement i processen og kontraktforløbet.

Udbud af ERP-system


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339619&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ERP-system

Sagsnr.: 22-04104
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vestforbrænding indkalder hermed potentielle tilbudsgivere til markedsdialog om et kommende udbud af implementering af ERP-system, der forventes at blive igangsat i oktober måned 2022.

Kontrakten angår opgradering og udvikling af den eksisterende Microsoft Dynamics AX ERP-løsning til en moderniseret ERP-løsning. Vestforbrænding har en licens-bestand bestående af Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations-licenser købt på SKI, der skal anvendes. ERP-systemet skal understøtte den eksisterende forretning, herunder funktioner og arbejdsgange. Kontrakten omfatter også efterfølgende support og vedligeholdelse samt licensadministration.

I markedsdialogen ønsker Vestforbrænding at drøfte det foreløbige udbudsmateriale med fokus på projektets tidsplan og kravspecifikationen. Markedsdialogen har til formål at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, herunder at afdække, hvad markedet anser som realistisk ift. tidsplan.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vestforbrænding indkalder hermed potentielle tilbudsgivere til markedsdialog om et kommende udbud af implementering af ERP-system, der forventes at blive igangsat i oktober måned 2022.

Kontrakten angår opgradering og udvikling af den eksisterende Microsoft Dynamics AX ERP-løsning til en moderniseret ERP-løsning. Vestforbrænding har en licens-bestand bestående baseret på af Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations-licenser købt på SKI, der skal anvendes. ERP-systemet skal, der understøtter den eksisterende forretning, herunder funktioner og arbejdsgange. Kontrakten omfatter også efterfølgende support og vedligeholdelse samt licensadministration.

I markedsdialogen ønsker Vestforbrænding at drøfte det foreløbige udbudsmateriale med fokus på projektets tidsplan og kravspecifikationen. Markedsdialogen har til formål at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, herunder at afdække, hvad markedet anser som realistisk ift. tidsplan.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

// Dialogmøder //

Vestforbrænding ønsker at gennemføre markedsdialog som bilaterale møder i uge 40 med potentielle tilbudsgivere. Møderne gennemføres på dansk eller engelsk alt efter behov. Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget foregå fysisk i Vestforbrænding eller online via Teams. Vestforbrænding forventer at invitere tre til seks parter til at deltage i møderne.

Vestforbrænding forbeholder sig retten til at udvælge de mest relevante dialogparter på grundlag af objektive og saglige kriterier. Dette skal sikre, at gruppen af dialogparter sammensættes af potentielle tilbudsgivere, der alene eller sammen med en navngiven samarbejdspartner har den fornødne kapacitet til at løfte opgaven.

// Tidspunkt //

Møderne vil være bilaterale dialogmøder med potentielle tilbudsgivere. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk, men kan også gennemføres på engelsk efter behov. Vestforbrænding ønsker at gennemføre møderne i uge 40.

// Tilmelding //

Parter med interesse i at deltage i et dialogmøde bedes sende en mail til Vibe Dannaar Blum på VDB@vestfor.dk senest d. 29. september 2022 kl. 12:00. Vestforbrænding opfordrer interesserede parter til at udarbejde og medsende en kort beskrivelse af sig selv/virksomheden i relation til det kommende udbud til brug for udvælgelsen af relevante dialogparter. Forud for møderne vil deltagerne modtage et udvalg af bilag fra det foreløbige udbudsmateriale med konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål Vestforbrænding ønsker input til under dialogen. Møderækken vil blive tilrettelagt således, at alle deltagere får tilsendt de samme spørgsmål/oplæg.

// Andre forhold //

Selve udbudsmaterialet, kontrakten og det efterfølgende kontraktsprog vil være på dansk, og engelsk vil dermed alene være et supplement i processen og kontraktforløbet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2022

Send til en kollega

0.078