23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-638472
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Invitation til markedsdialog vedr. digital billetløsning til svømmehaller og fitnesscenter i Københavns Kommune


Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Ramsted Hensch
E-mail: py7u@kk.dk
Telefon: +45 21184534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/190144783.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Invitation til markedsdialog vedr. digital billetløsning til svømmehaller og fitnesscenter i Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten for det kommende udbud omfatter levering af digital billetløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter, samt support, vedligeholdelse og drift af løsningen i kontraktperioden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten for det kommende udbud omfatter levering af digital billetløsninger, der skal erstatte den eksisterende løsning, der har været i drift siden 2018 i svømmehallerne og siden 2020 i fitnesscenteret, La Fit.

Kontrakten omfatter levering af programmel til en digital billetløsning, herunder installation, integration til kommunens øvrige IT-systemer, afprøvning og idriftsættelse af denne med efterfølgende support og vedligeholdelse samt drift af løsningen hos leverandøren.

Den digitale billetløsning skal omfatte mulighed for billetkøb på de enkelte lokationen samt via webshop, hvor der skal kunne købes forskellige typer billetter, herunder klippe- og årskort samt bookning af plads til særlige faciliteter/ydelser.  Der skal kunne foretages billetkøb med forskellige betalingskort og MobilePay og det skal være muligt at oprette en brugerprofil, som skal anvendes ved køb af klippekort og årskort. Enkeltbilletter skal kunne købes uden oprettelse af brugerprofil.

Til brug for levering af ny digital billetløsning forventer Københavns kommune, at leverandøren vil få mulighed for at overtage eksisterende hardware til brug for levering af ny løsningen, der omfatter billetautomater, PC samt betalingsterminal, der er placeret på de enkelte lokationer. Alternativt vil leverandøren kunne vælge selv at levere det pågældende hardware eller dele heraf. Uanset hvilken hardwareløsning leverandøren vælger, skal leverandøren forestå vedligeholdelse af det pågældende hardware i kontraktperioden, der forventes at være på 10 år, efter Københavns Kommunes overtagelse af løsningen.

Løsningen skal implementeres på følgende 9 lokationer i Københavns Kommune, hvor der er installeret 13 billetautomater:

* Bellahøj Svømmestadion (2 automater)

* Emdrup Bad (1 automater)

* Frankrigsgade Svømmehal (1 automater)

* Hillerødgade Bad og Hal (1 automater)

* Sundby Bad (1 automater)

* Tingbjerg Svømmehal (1 automater)

* Valby Vandkulturhus (2 automater)

* Vesterbro Svømmehal (1 automater)

* Øbro-Hallen og Øbro Kurbad (3 automater)

* Fitnesscenteret, La Fit, (ingen automat, men betjent skranke).

Herudover er der option på tilkøb af billetløsningen til følgende nye svømmehaller, der vil blive etableret i Københavns Kommune i kontraktperioden:

* Arena-kvarteret (Ørestad Syd)

* Papirøen (Christiansholm)

* Beauvais-grunden (Ydre Østerbro)

Københavns Kommune forventer at billetløsningen skal omfatte en af leverandøren udviklet standardløsning, der skal tilpasse Københavns Kommunes særlige behov, herunder udvikling af integrationer til visse af kommunens øvrige IT-systemer.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger om det kommende udbud samt spørgsmål til leverandørerne, henvises til følgende dokumenter, der er offentliggjort på udbudsportalen, Mercell, under følgende link: https://permalink.mercell.com/190144783.aspx.:

* Udkast til leverancebeskrivelse

* Spørgsmål til tilbudsgiver til besvarelse under markedsdialogen.

Tilmelding til markedsdialog:

Leverandører, der ønsker at deltage i markedsdialogen, bedes fremsende meddelelse herom til Københavns Kommune senest onsdag den 23-11-2022, kl. 12.00, via udbudsportalen, Mercell på link: https://permalink.mercell.com/190144783.aspx.

Der vil blive afholdt individuelle møder af 2 timers varighed i uge 48 med interesserede leverandører.

Københavns Kommune vil seneste fredag den 25-11-2022 fremsende invitation til de leverandører, der har fremsat ønske om at deltage, og meddele tid og sted for det individuelle møde.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2022

Send til en kollega

0.047