23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-639915
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Økonomistyrelsen

Udbud af kontrakt vedrørende koncernfælles ESDH-system (markedsdialog)


Økonomistyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Tiedemann
E-mail: nieti@oes.dk
Telefon: +45 20589594
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e6f06496-267f-4247-a158-629b2c645388/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://fm.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e6f06496-267f-4247-a158-629b2c645388/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende koncernfælles ESDH-system (markedsdialog)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Finansministeriets koncern forbereder et udbud af en kontrakt om ESDH til Finansmisterists departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen.

På den baggrund gennemfører Økonomistyrelsen en markedsdialog med potentielle leverandører af ESDH-løsninger (”Leverandører”) med to faser. I den første fase anmoder Økonomistyrelsen Leverandører om give information ved besvarelse af en række spørgsmål inden for en skriftlig spørgeramme. I den anden fase vil Økonomistyrelsen invitere op til fem Leverandører til et opfølgende møde med henblik på uddybning af informationen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ESDH-kontrakt vil omfatte levering og implementering af ESDH-løsninger til Finansmisterists departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen med i alt ca. 1.500 medarbejdere. Kontraktperioden vil være op til seks år.

Statens IT vil varetage driften af ESDH-løsningen.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Markedsdialogen er offentliggjort i EU-Tidende i en forhåndsmeddelelse, der er afsendt den 15. november 2022. Vi beder derfor om, at Leverandører besvarer spørgsmålene, der er lagt op i et bilag i ETHICS, og herefter uploader det udfyldte bilag i udbudssystemet ETHICS. Vi modtager besvarelser af spørgsmålene i tiden indtil den 30. november 2022, hvorefter vi vil udvælge Leverandører til opfølgende møder, som vi forventer at afholde i medio december 2022 (uge 50 og begyndelsen af uge 51). Vi vil udvælge Leverandører ud fra, hvilke Leverandører der på baggrund af besvarelsen vurderes bedst at kunne bidrage med relevant supplerende information til brug for vores forberedelse af udbuddet.

Det er frivilligt for Leverandører at deltage i markedsdialogen, og det er uden betydning for det efterfølgende udbud, hvorvidt en Leverandør har deltaget. Vi vil behandle den modtagne information som fortrolig, dog med de begrænsninger der følger af retten til aktindsigt, jf. lov om offentlighed i forvaltningen.

Spørgsmål om markedsdialogen kan stilles i udbudssystemet ETHICS.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2022

Send til en kollega

0.078