23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 226-649688
Offentliggjort
23.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Økonomistyrelsen

Udbud af kontrakt vedrørende rejseafregnings- og udlægsløsning


Økonomistyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Holt Petersen
E-mail: mohpe@oes.dk
Telefon: +45 29176162
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea606cc5-7cf4-41fd-8b13-10aeb9014f80/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://oes.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ea606cc5-7cf4-41fd-8b13-10aeb9014f80/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende rejseafregnings- og udlægsløsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Økonomistyrelsen har igangsat en analyse til forberedelse af et muligt genudbud på en ny løsning vedrørende rejseafregning og udlæg (RejsUd). Til denne analyse ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet og invitere potentielle leverandører til markedsdialog.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Økonomistyrelsen vil udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme op-lysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. Som afslutning på markedsdialogen ud-arbejder Økonomistyrelsen et notat om, hvilke beslutninger markedsdialogen har understøttet.

• Mødevarighed: Markedsdialogmøderne forventes at vare maksimalt tre timer, afholdt af Økonomistyrelsen den 9., 12. og 13. december 2022.

• Mødeantal: Der forventes afholdt individuelle møder med ovenfornævnte fire virksomheder.

• Mødestruktur: Det forventes af leverandøren, at præsentationen tager udgangspunkt i en gennemgang samt demonstration af løsningen med afsæt i Økonomistyrelsens behov.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022

Send til en kollega

0.047