23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 226-651434
Offentliggjort
23.11.2022
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Høring/Markedsdialog - IT-program og projektledelse


Energinet Forretningsservice A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39314797
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring/Markedsdialog - IT-program og projektledelse

Sagsnr.: 22/07743
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om program- og projektledelse til udvalgte IT-programmer og/eller IT-projekter. Der er tale om program- og/eller projektledelse i forbindelse med initialisering, modning, etablering og idriftsættelse af udvalgte IT-programmer og/eller IT-projekter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Program- og projektledelsen på rammeaftalen omfatter i hovedtræk følgende ydelser: - initiering (forberedelse af kommissorium, etablering af projektplan, budget for mod-ningsfasen, ressourceaftaler samt en række andre knyttet til IT-sikkerhed, GDPR og arkitektur), - planlægning og ledelse af modningsfasen (forretningsanalyse og design – udarbejdelse af business case), - planlægning og ledelse af etableringsfasen (gennemførsel af eventuelle udbud, designspecifikation i forbindelse med egenudvikling, udviklings- og testaktiviteter, uddannelse af slutbrugere), - planlægning og gennemførsel af driftsoverdragelse, - styring hypercare efter idriftsættelse, - afslutning, - opfølgning på nytteværdi/gevinstrealisering.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Høringsmateriale i form af en ydelsesbeskrivelse er tilgængelig i EU-Supply.

Favner ydelsesbeskrivelsen den fremtidige efterspørgsel af konsulenttyper, som I oplever i markedet?

Er det agile i ydelsesbeskrivelsen et krav, som jeres konsulenter vil kunne leve op til?

Er der uhensigtsmæssigheder i materialet?

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

På baggrund af de skriftlige høringssvar kan Energinet beslutte at afholde en mere dybdegående markedsdialog i form af møder som afholdes enten fysisk eller via Microsoft Teams. Kun TIlbudsgivere, som Energinet vurderer har en oprigtig teknisk mulighed for at udføre opgaven, kan forvente at blive inviteret.

Afklarende spørgsmål skal stilles via EU-Supply.

Høringssvar skal være formuleret på dansk og skal sendes via EU-Supply senest den 5. december 2022 kl. 15:00 dansk tid.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022

Send til en kollega

0.047