23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 013-035186
Offentliggjort
18.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Arcanic A/S

(16.10.2023)
J. H. Schultz Information A/S
Annexstræde 5
2500 Valby

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Berú A/S
Njalsgade 21E, st.
2300 København S

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Rambøll Management Consulting A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup

Arcanic A/S

(16.10.2023)
DigiRehab A/S
Brovej 20A
8800 Viborg

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Dansk Telemedicin A/S
Robert Jacobsens Vej 68, etage E
2300 København S

Arcanic A/S

(16.10.2023)
EG Danmark A/S
Lautrupvang 24
2750 Ballerup

Arcanic A/S

(16.10.2023)
UNIwise ApS
Bredskifte Alle 15
8210 Aarhus V

Arcanic A/S

(16.10.2023)
ProjectFlow A/S
Vindegade 34, 1. sal
5000 Odense

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Systra Danmark A/S
Kay Fiskers Plads 10
2300 København S

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Assemble A/S
Valeursvej 12
2900 Hellerup

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Edora Software ApS
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Arcanic A/S
Diplomvej 373 ScionDTU
2800 Kongens Lyngby

Arcanic A/S

(16.10.2023)
PDC A/S
H J Holst vej 3C
2605 Brøndby

Arcanic A/S

(16.10.2023)
IST ApS
Gl. Marbjergvej 9
4000 Roskilde

Arcanic A/S

(16.10.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Arcanic A/S

(16.10.2023)
IBG ProReact ApS
Carl Jacobsens Vej 16
2500 Valby

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Karnov Group Denmark A/S
Sankt Petri Passage 5, stuen
1165 København K

Arcanic A/S

(16.10.2023)
INFOBA ApS
Vandtårnsvej 102, 1. sal
2860 Søborg

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Datagruppen Multimed A/S
Storhaven 12
7100 Vejle

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Marselisborg IT ApS
Nørre Allé 70F, 2. sal
8000 Aarhus C

Arcanic A/S

(16.10.2023)
cBrain A/S
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København Ø

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Dalux ApS
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

Arcanic A/S

(16.10.2023)
EasyIQ A/S
Godthåbsvej 89
8660 Skanderborg

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Bleau A/S
Vejlbygade 16 C. 1 Sal.
8240 Risskov

Arcanic A/S

(16.10.2023)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Opdateringer

Rettelse
(08.03.2023)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 07-03-2023
Time: 13:00
Læses:
Dato: 16-03-2023
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 07-03-2023
Time: 13:01
Læses:
Dato: 16-03-2023
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
SKI forlænger tilbudslisten som følge af, at SKI vil uploade en ny version af bilag C. SKI forventer at uploade den nye version af bilag C i begyndelsen af uge 10.

02.19 Fagsystemer


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: HTN@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

02.19 Fagsystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder Rammeaftale 02.19 Fagsystemer, om levering af færdigudviklede IT-fagsystemer (Services), der er egnet til brug af SKI's kunder, dvs. i den danske offentlige sektor. SKI's kunder omfatter kommuner, regioner, statslige myndigheder samt øvrige offentlige institutioner, organer og virksomheder, fx forsyningsvirksomheder, jf. nærmere i bilag A. Det er frivilligt for kunderne at benytte Rammeaftale 02.19. Når en kunde vælger at benytte Rammeaftale 02.19, skal IT-fagsystemet leveres som software as a service (SaaS). Det betyder, at kunden får adgang til at bruge IT-fagsystemet, mens dette ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af en serviceleverandør, eller af serviceejerens underleverandør. Rammeaftale 02.19 er opdelt i 24 delaftaler, herunder 10 delaftaler i del I, der er målrettet ikke-kommunale kunder, og 14 delaftaler i del II, der er målrettet kommunale kunder. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale, og tildeles til flere leverandører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 034 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y05.I Samfundsstruktur

Delkontraktnr.: Y05.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker Services, der understøtter opgaver vedrørende samfundets styring og organisering, herunder offentlig forvaltning og demokrati, eksempelvis forfatningsgrundlag, forvaltnings-grundlag, valg og folkeafstemninger, politiske partier, Folketinget, regeringen, kommuners og regioners inddeling og styrelse, tilsynet med kommuner og regioner, tilsyn med efterretningstjenesterne, Rigsfællesskabet, kongehuset og persondatabeskyttelse. Dækker også lovgivningsprocessen, ligestilling og ligebehandling samt generel information om samfundet rettet mod borgere. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 05 ”Samfundsstruktur”, og herunder omfatter delaftalen tre Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y05.I.1 Adgang til lovgivning m.v. for jurister, UC.Y05.I.2 Adgang til lovgivning for sagsbehandlere m.v. og UC.Y05.I.3 Organisationens digitale kommunikation til eksterne, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.1 Y05.I Samfundsstruktur – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y05.I er den maksimale værdi anslået til DKK 55.600.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 5.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y10.I Uddannelse og undervisning

Delkontraktnr.: Y10.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende uddannelsesområdet, herunder grundskolen og på det statslige område, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 10 ”Uddannelse og undervisning”, og herunder omfatter delaftalen 13 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y10.I.1 Afklaring, visitation og sagsbehandling af tilskudsordninger, UC.Y10.I.2 Forberedelse, gennemførelse og opfølgning på undervisningen, UC.Y10.I.3 Gennemførelse af den studieadministrative opgave (gymnasiale uddannelser), UC.Y10.I.4 Gennemførelse af den studieadministrative opgave (erhvervsrettede uddannelser), UC.Y10.I.5 Gennemførelse af den studieadministrative opgave (forberedende grunduddannelser), UC.Y10.I.6 Gennemførelse af den studieadministrative opgave (efter- og voksenuddannelser), UC.Y10.I.7 Gennemførelse af den studieadministrative opgave (skolehjem), UC.Y10.I.8 Forberedelse, gennemførelse og opfølgning på undervisningen, UC.Y10.I.9 Afvikling og dokumentation af prøver og eksamener, UC.Y10.I.10 Udstilling og formidling af digitale vej-ledningstilbud, UC.Y10.I.11 Samarbejds- og kommunikationsplatform for grundskolen, UC.Y10.I.12 Dataindsamling og evaluering, UC.Y10.I.13 Planlægning, administration og styring af ressourcer, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.2 Y10.I Uddannelse og undervisning – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y10.I er den maksimale værdi anslået til DKK 54.300.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 7.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y37.I Miljø

Delkontraktnr.: Y37.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende miljøbeskyttelse, herunder eksempelvis miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug, jordbeskyttelse samt spildevandsrensning, affaldshåndtering, herunder affaldsordninger for husholdningsaffald og erhvervsaffald samt affaldsbehandling. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 37 ”Miljø”, og herunder omfatter delaftalen 16 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y37.I.1 Afklaring, visitation og sagsbehandling af tilskudsordninger, UC.Y37.I.2 Håndtering af kunder, UC.Y37.I.3 Afregning af forbrug og andre ydelser, UC.Y37.I.4 Administration af affaldsordninger, UC.Y37.I.5 Indberetning og kommunikation, UC.Y37.I.6 Drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, UC.Y37.I.7 Anlægsstyring og -projekter, UC.Y37.I.8 Kommunikation til forbrugere, UC.Y37.I.9 Indberetning af hændelser, UC.Y37.I.10 Administration af tilskud, refusioner og dataindberetninger, UC.Y37.I.11 Dokumentation af ledningsnettet, UC.Y37.I.12 Generel ledelsesinformation ift. styring og administration, UC.Y37.I.13 Indsamling af miljødata i felten, UC.Y37.I.14 Indberetning af data til myndigheder, inkl. Danmarks Miljøportal, LER, UC.Y37.I.15 Analyse og netberegninger, UC.Y37.I.16 Ajourføring og anvendelse af anlægskartotek, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.7 Y37.I Miljø – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y37.I er den maksimale værdi anslået til DKK 86.800.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 7.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y38.I Natur og klima

Delkontraktnr.: Y38.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende naturforvaltning og klima herunder eksempelvis klimamålsætninger, internationale klimaforpligtelser og klimatilpasning. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 38 ”Natur og klima”, og herunder omfatter delaftalen Use casen UC.Y38.I.1 Analyse til klimatilpasning inden for ydelsesområdet, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.8 Y38.I Natur og miljø – Use cases. Use casen beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y38.I er den maksimale værdi anslået til DKK 86.800.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y52.I Fysisk planlægning og geodata

Delkontraktnr.: Y52.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende fysisk planlægning, herunder eksempelvis landsplanlægning og regional udviklingsplanlægning, kommuneplanlægning og lokal-planlægning, zoneinddeling, maritim fysisk planlægning og ekspropriation. Dækker også opgaver vedrørende kortlægning og geodata, herunder eksempelvis matrikel og ejendomsdannelse, geografisk infrastruktur, geografisk referencenet og opmåling, kort og geodata samt søopmåling og søkort. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 52 ”Fysisk planlægning og geodata”, og herunder om-fatter delaftalen to Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y52.I.1 Anvendelse af geografisk information og kort, UC.Y52.I.2 Adgang til og anvendelse af ejendoms- og geodata, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.9 Y52.I Fysisk planlægning og geodata – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y52.I er den maksimale værdi anslået til DKK 35.400.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 10.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y54.I Ejendomme og byggeri

Delkontraktnr.: Y54.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende ejendomsdata, herunder eksempelvis bygnings- og boligregistrering, adresser og vejnavne, byggeri, herunder eksempelvis bygningsregulering og byggesager samt boliger og boligregulering, herunder eksempelvis almen boligvirksomhed, leje af almene boliger, private udlejningsboliger, andelsboliger, ejerlejligheder og sommerhuse. Dækker også byfornyelse og udvikling af byer. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 54 ”Ejendomme og byggeri”, og herunder omfatter delaftalen tre use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y54.I.1 Afklaring, visitation og sagsbehandling af tilskudsordninger, UC.Y54.I.2 Administration af tilskud, refusioner og dataindberetninger, UC.Y54.I.3 Adgang til og anvendelse af data i forhold til ejendomme, byggeri og boliger, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.10 Y54.I Ejendomme og byggeri – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y54.I er den maksimale værdi anslået til DKK 35.400.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 6.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y56.I Energi- og vandforsyning

Delkontraktnr.: Y56.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende elforsyning, kollektiv varmeforsyning, olie- og naturgasforsyning, vedvarende energi, herunder eksempelvis vindenergi, bioenergi, solenergi og geotermisk energi samt vandforsyning. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 56 ”Energi- og vandforsyning”, og herunder omfatter delaftalen 15 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y56.I.1 Afklaring, visitation og sagsbehandling af tilskudsordninger, UC.Y56.I.2 Håndtering af kunder, UC.Y56.I.3 Afregning af forbrug, UC.Y56.I.4 Opgaver vedrørende vandforsyning, UC.Y56.I.5 Indberetning og kommunikation, UC.Y56.I.6 Dataindsamling og evaluering, UC.Y56.I.7 Drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, UC.Y56.I.8 Anlægsstyring og -projekter, UC.Y56.I.9 Kommunikation til forbrugere, UC.Y56.I.10 Indberetning af hændelser, UC.Y56.I.11 Administration af tilskud, refusioner og dataindberetninger, UC.Y56.I.12 Dokumentation af ledningsnettet, UC.Y56.I.13 Generel ledelsesinformation ift. styring og administration, UC.Y56.I.14 Analyse og netberegninger, UC.Y56.I.15 Ajourføring og anvendelse af anlægskartotek, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.11 Y56.I Energi- og vandforsyning – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 69 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y56.I er den maksimale værdi anslået til DKK 118.100.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 6.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y60.I Myndighedens personale

Delkontraktnr.: Y60.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter administration og opgaver vedrørende personale, løn og rejser. Herunder opgaver vedrørende den frivillige arbejdskraft. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 60, ”Myndighedens personale og frivillige”, og herunder omfatter delaftalen 9 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen om-fatter følgende Use cases: UC.Y60.I.1 Rekruttering, UC.Y60.I.2 Håndtering af ansættelseskontrakter, UC.Y60.I.3 Kursus og ud-dannelsesadministration samt administration af udviklingssamtaler, UC.Y60.I.4 Arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljømåling, UC.Y60.I.5 Arbejdstidstilrettelæggelse/vagtplanlægning, UC.Y60.I.6 Timeregistrering, UC.Y60.I.7 Lønadministration, UC.Y60.I.8 Rejseafregninger, UC.Y60.I.9 Kørselsgodtgørelse, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.12 Y60.I Myndighedens personale – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 104 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y60.I er den maksimale værdi anslået til DKK 312.600.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 10.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y65.I Kommunikation og dokumentation

Delkontraktnr.: Y65.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Myndighedernes interne administration og opgaver vedrørende kommunikation, dokumentation, videndeling og administrativ support, herunder eksempelvis pressevirksomhed, markedsføring og PR-virksomhed, videndeling vedrørende generelle forhold i myndigheden, videndeling vedrørende faglige emner i myndigheden samt kortlægning af andres brug af myndighedens data, informationer og services. Dækker også administrativ support i form af sagshåndtering og sagsarkivering (med understøttelse af ESDH-løsninger), samt generelle sekretariatsopgaver. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 65, ”Myndighedens kommunikation og dokumentation”, og herunder omfatter delaftalen 7 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen om-fatter følgende Use cases: UC.Y65.I.1 Lagring, journalisering, visning og bearbejdning (ESDH) af organisationens dokumenter sager og afgørelser og skrivelser til borgere, virksomheder og andre aktører, UC.Y65.I.2 Generel administration og forvaltning, fx betjening af politiske udvalg, UC.Y65.I.3 Administration og forvaltning på specifikke opgaveområder, UC.Y65.I.4 Videndeling i organisationen, UC.Y65.I.5 Digital læring, UC.Y65.I.6 Intern digital kommunikation og videndeling, UC.Y65.I.7 Anmodning og opfølgning på aktindsigt, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.13 Y65.I Kommunikation og dokumentation – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 277 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y65.I er den maksimale værdi anslået til DKK 555.700.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 10.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y67.I Myndighedens økonomi

Delkontraktnr.: Y67.I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende økonomisk og finansiel styring, herunder finansbogholderi og håndtering af økonomiske transaktioner. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for serviceområde 67 ”Myndighedens økonomi”, og herunder omfatter delaftalen 8 Use cases inden for serviceområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y67.I.1 Betaling af ydelser tilbudt af organisationen, UC.Y67.I.2 Generel ledelsesinformation ift. daglig styring og administration, UC.Y67.I.3 Ressourcestyring og styring af transaktionelle processer (ERP), UC.Y67.I.4 Styring af porteføljer af projekter og programmer, UC.Y67.I.5 Kreditorhåndtering og -styring, UC.Y67.I.6 Debitorhåndtering og -styring, UC.Y67.I.7 Likviditetsstyring af investeringer mv., UC.Y67.I.8 Ajourføring og anvendelse af anlægskartotek, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.14 Y67.I Myndighedens økonomi – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 69 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y67.I er den maksimale værdi anslået til DKK 208.400.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 7.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y05.II Samfundsstruktur

Delkontraktnr.: Y05.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende samfundets styring og organisering, herunder offentlig forvaltning og demokrati, eksempelvis forfatningsgrundlag, forvaltningsgrundlag, valg og folkeafstemninger, politiske partier, Folketinget, regeringen, kommuners og regioners inddeling og styrelse, tilsynet med kommuner og regioner, tilsyn med efterretningstjenesterne, Rigsfællesskabet, kongehuset og persondatabeskyttelse. Dækker også lovgivningsprocessen, ligestilling og ligebehandling samt generel information om samfundet rettet mod borgere. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 05 ”Samfundsstruktur”, og herunder omfatter delaftalen fem Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y05.II.1 Adgang til lovgivning m.v. for jurister, UC.Y05.II.2 Adgang til lovgivning for sagsbehandlere m.v., UC.Y05.II.3 Kommunens digitale selvbetjening til eksterne, UC.Y05.II.4 Booking af tid til fysiske henvendelser og møder, UC.Y05.II.5 Kommunens digitale kommunikation til eksterne, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.1 Y05.II Samfundsstruktur – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 53 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y05.II er den maksimale værdi anslået til DKK 107.900.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 6.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y10.II Uddannelse og undervisning

Delkontraktnr.: Y10.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende uddannelsesområdet, herunder grundskolen og på det statslige område, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 10 ”Uddannelse og undervisning”, og herunder omfatter delaftalen 11 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y10.II.1Afklaring, visitation og sagsbehandling af tilskudsordninger, UC.Y10.II.2 Forberedelse, gennemførelse og opfølgning på undervisningen, UC.Y10.II.3 Administrativ planlægning af undervisningen (fx skemaplanlægning), UC.Y10.II.4 Visitation, sagsbehandling og afgørelse om henvisning til specialundervisning, UC.Y10.II.5 Ansøgning, indskrivning, administration og udmeldelse af elever, UC.Y10.II.6 Administration af klasser, hold og medarbejdere, UC.Y10.II.7 Forberedelse, afvikling og dokumentation af prøver og eksamener, UC.Y10.II.8 Systemunderstøttelse til indrapportering af fravær mv., UC.Y10.II.9 Dataindsamling og evaluering, UC.Y10.II.10 Uddannelsesvejledning, uddannelsesparathedsvurdering og tilrettelæggelse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, UC.Y10.II.11 Planlægning, administration og styring af ressourcer, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.2 Y10.II Uddannelse og undervisning – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y10.II er den maksimale værdi anslået til DKK 72.300.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 6.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y14.II Arbejdsmarked

Delkontraktnr.: Y14.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende arbejdsmarkedsområdet, herunder beskæftigelsesindsatsen og kommunernes ydelsesudbetalinger til borgerne. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområdet 14 ”Arbejdsmarked”, og herunder omfatter delaftalen 8 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y14.II.1 Afklaring, visitation og fastlæggelse af indsatser, UC.Y14.II.2 Indhentning og dokumentation af helbredsforhold, UC.Y14.II.3 Planlægning og booking af møde med job- eller ydelsescenter, UC.Y14.II.4 Opfølgning på planer og mål, UC.Y14.II.5 Samarbejde og koordinering af indsatser med privat aktør, UC.Y14.II.6 Forvaltning og administration af kommunens beskæftigelsesindsats med at sikre formidling af arbejdskraft til virksomhederne, UC.Y14.II.7 Generel ledelsesinformation ift. daglig forvaltning og administration, UC.Y14.II.8 Ledelsesinformation til planlægning, optimering og udvikling, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.3 Y14.II Arbejdsmarked – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 208 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y14.II er den maksimale værdi anslået til DKK 416.100.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 7.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y20.II Sundhed

Delkontraktnr.: Y20.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services der understøtter opgaver vedrørende sundhed, herunder opgaver vedrørende forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, akut, ambulant behandling samt behandling under og efter indlæggelse. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområdet 20 ”Sundhed”, og herunder omfatter delaftalen 14 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y20.II.1 Tværsektoriel kommunikation, UC.Y20.II.2 Kommunikation mellem parter inden for det kommunale sundhedsområde, UC.Y20.II.3 Journalføring til tandplejen, UC.Y20.II.4 Journalføring til hjemme- og sygepleje, UC.Y20.II.5 Journalføring til rehabilitering og genoptræning, UC.Y20.II.6 Journalføring til sundhedspleje, UC.Y20.II.7 Afklaring, visitation og bestilling af sundhedsindsatser til hjemmeplejen, UC.Y20.II.8 Planlægning og booking af møde med kommunen, UC.Y20.II.9 Telesundhed og -medicin, UC.Y20.II.10 Rehabilitering og genoptrænings-planer, UC.Y20.II.11 Håndtering af billeder til tandpleje, UC.Y20.II.12 Boligstyring, UC.Y20.II.13 Generel ledelsesinformation til daglig forvaltning og administration, UC.Y20.II.14 Ledelsesinformation til planlægning, optimering og udvikling, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.4 Y20.II Sundhed – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 67 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y20.II er den maksimale værdi anslået til DKK 101.100.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 15.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y24.II Institutionstilbud

Delkontraktnr.: Y24.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende dagtilbud, fritidstilbud og klub-tilbud børn og unge (0-17 år), private pasningsordninger, fritidshjem til børn i skolealderen samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 24 ”Dagtilbud”, og herunder omfatter delaftalen 12 Use cases inden for ydelses-området. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y24.II.1 Afklaring, visitation og sagsbehandling af tilskudsordninger, UC.Y24.II.2 Tilsyn med dagtilbud, fritidstilbud og klubtilbud, UC.Y24.II.3 Pladsanvisning, institutionsadministration og opkrævning i dagtilbud, UC.Y24.II.4 Pladsanvisning, institutionsadministration og opkrævning i fritidstilbud og klubber, UC.Y24.II.5 Pædagogiske læreplaner og observationer, UC.Y24.II.6 Registrering og styring i forhold til fremmøde og ferie, UC.Y24.II.7 Kommunikation mellem forældre og institution, UC.Y24.II.8 Indsamling og indrapportering af data om institutioner, UC.Y24.II.9 Generel ledelsesinformation ift. forvaltning og administration, UC.Y24.II.10 Dokumentation og evaluering af trivsel, læring m.m., UC.Y24.II.11 Prognose og planlægning af kapacitet, UC.Y24.II.12 Vagt- og arbejdsplanlægning, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.5 Y24.II Institutionstilbud – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 67 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y24.II er den maksimale værdi anslået til DKK 114.600.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 5.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y26.II Social service og omsorg

Delkontraktnr.: Y26.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker opgaver vedrørende sociale kontantydelser, hjælpemidler, og bistandsordninger med videre til personer med nedsat funktionsevne, personlig støtte og hjælp til hverdagens aktivi-teter, som eksempelvis ambulante tilbud og botilbud til voksne med særlige behov og udsatte grupper samt forebyggende foranstaltninger, døgnanbringelse og støtte til børn og unge. Delafta-len er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 26 ”Social service og omsorg”, og herunder omfatter delaftalen 16 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delafta-len omfatter følgende Use cases: UC.Y26.II.1 Afklaring, visitation og bestilling af indsatser, UC.Y26.II.2 Bestilling og levering af hjælpemidler, UC.Y26.II.3 Indhentning af social- og hel-bredsforhold, UC.Y26.II.4 Bestilling af indsats(er), UC.Y26.II.5 Udarbejdelse og opfølgning på indsatsplaner, UC.Y26.II.6 Opstilling og opfølgning på handleplaner for børn og unge, UC.Y26.II.7 Kommunikation mellem parterne på socialområdet, UC.Y26.II.8 Levering af sociale indsatser, UC.Y26.II.9 Planlægning og booking af møde med kommunens medarbejdere, UC.Y26.II.10 Borgeradgang til sag(er), UC.Y26.II.11 Tryghedsalarm til medarbejdere, UC.Y26.II.12 Journalføring til alkohol- og misbrugsbehandling, UC.Y26.II.13 Bolig-styring, UC.Y26.II.14 Arbejdstilrettelæggelse/vagtplanlægning, UC.Y26.II.15 Generel ledelsesinformation ift. daglig forvaltning og administration, UC.Y26.II.16 Ledelsesinformation til planlægning, optimering og udvikling, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.6 Y26.II Social service og omsorg – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 202 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y26.II er den maksimale værdi anslået til DKK 303.400.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 11.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y37.II Miljø

Delkontraktnr.: Y37.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende miljøbeskyttelse, herunder eksempelvis miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug, jordbeskyttelse samt spildevandsrensning, affaldshåndtering, herunder affaldsordninger for husholdningsaffald og erhvervsaffald samt affaldsbehandling. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 37 ”Miljø”, og herunder omfatter delaftalen 14 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y37.II.1 Sagsbehandling vedrørende miljøbeskyttelse, UC.Y37.II.2 Sagsbehandling vedrørende spildevand, UC.Y37.II.3 Sagsbehandling vedrørende jord-forurening, UC.Y37.II.4 Sagsbehandling vedrørende jordflytning, UC.Y37.II.5 Anmeldelse af bygge- og an-lægsaffald, UC.Y37.II.6 Vandløbsforvaltning, UC.Y37.II.7 Administration af affalds-ordninger, UC.Y37.II.8 Administration af skadedyrsbekæmpelse, UC.Y37.II.9 Indberetning af hændelser, UC.Y37.II.10 Sektorplanlægning og kommunikation med aktører, UC.Y37.II.11 Afregning af gebyrer og andre ydelser, UC.Y37.II.12 Indsamling af miljødata i felten, UC.Y37.II.13 Indberetning af data til myndigheder, inkl. Danmarks Miljøportal, UC.Y37.II.14 Analyse til spildevandsplanlægning, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.7 Y37.II Miljø – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y37.II er den maksimale værdi anslået til DKK 101.100.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 8.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y38.II Natur og klima

Delkontraktnr.: Y38.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende naturforvaltning og klima herunder eksempelvis klimamålsætninger, internationale klimaforpligtelser og klimatilpasning. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 38 ”Natur og klima”, og herunder omfatter delaftalen 6 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y38.II.1 Administration og vedligeholdelse af naturområder, parker og grønne anlæg, UC.Y38.II.2 Indberetning af hændelser, UC.Y38.II.3 Indsamling af natur- og klimadata i felten, UC.Y38.II.4 Indberetning af data til myndigheder, inkl. Danmarks Miljøportal, UC.Y38.II.5 Analyse til naturforvaltning, UC.Y38.II.6 Analyse til klimatilpasning, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.8 Y38.II Natur og miljø – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y38.II er den maksimale værdi anslået til DKK 101.100.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 7.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y52.II Fysisk planlægning og geodata

Delkontraktnr.: Y52.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende fysisk planlægning, herunder eksempelvis landsplanlægning og regional udviklingsplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning, zoneinddeling, maritim fysisk planlægning og ekspropriation. Dækker også op-gaver vedrørende kortlægning og geodata, herunder eksempelvis matrikel og ejendomsdannelse, geografisk infrastruktur, geografisk referencenet og opmåling, kort og geodata samt søopmåling og søkort. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 52 ”Fysisk planlægning og geodata”, og herunder om-fatter delaftalen tre Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y52.II.1 Fysisk planlægning og kommunikation med aktører, UC.Y52.II.2 Anvendelse af geografisk information og kort, UC.Y52.II.3 Adgang til og anvendelse af ejendoms- og geodata, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.9 Y52.II Fysisk planlægning og geodata – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y52.II er den maksimale værdi anslået til DKK 45.900.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 11.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y54.II Ejendomme og byggeri

Delkontraktnr.: Y54.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende ejendomsdata, herunder eksempelvis bygnings- og boligregistrering, adresser og vejnavne, byggeri, herunder eksempelvis bygningsregulering og byggesager samt boliger og boligregulering, herunder eksempelvis almen bolig-virksomhed, leje af almene boliger, private udlejningsboliger, andelsboliger, ejerlejligheder og sommerhuse. Dækker også byfornyelse og udvikling af byer. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 54 ”Ejendomme og byggeri”, og herunder omfatter delaftalen tre Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y54.II.1 Sagsbehandling vedrørende byggesager og anmeldelser, UC.Y54.II.2 Opbevaring og deling af byggesager, UC.Y54.II.3 Adgang til og anvendelse af data i forhold til ejendomme, byggeri og boliger, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.10 Y54.II Ejendomme og byggeri – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y54.II er den maksimale værdi anslået til DKK 45.900.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 8.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y56.II Energi- og vandforsyning

Delkontraktnr.: Y56.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende elforsyning, kollektiv varmeforsyning, olie- og naturgasforsyning, vedvarende energi, herunder eksempelvis vindenergi, bioenergi, solenergi og geotermisk energi samt vandforsyning. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 56 ”Energi- og vandforsyning”, og herunder omfatter delaftalen tre Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y56.II.1 Opgaver vedrørende vandforsyning, UC.Y56.II.2 Indberetning og kommunikation, UC.Y56.II.3 Dataindsamling og evaluering, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.11 Y56.II Energi- og vandforsyning – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y56.II er den maksimale værdi anslået til DKK 45.800.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y60.II Myndighedens personale

Delkontraktnr.: Y60.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter administration og opgaver vedrørende personale, løn og rejser. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 60, ”Myndighedens personale og frivillige”, og herunder omfatter delaftalen 9 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y60.II.1 Rekruttering, UC.Y60.II.2 Håndtering af ansættelseskontrakter, UC.Y60.II.3 Kursus og uddannelsesadministration samt administration af udviklingssamtaler, UC.Y60.II.4 Arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljømåling, UC.Y60.II.5 Arbejdstidstilrettelæggelse/vagtplanlægning, UC.Y60.II.6 Timeregistrering, UC.Y60.II.7 Lønadministration, UC.Y60.II.8 Rejseafregninger, UC.Y60.II.9 Kørselsgodtgørelse, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.12 Y60.II Myndighedens personale – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 202 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y60.II er den maksimale værdi anslået til DKK 606.800.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 10.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y65.II Kommunikation og dokumentation

Delkontraktnr.: Y65.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Myndighedernes interne administration og opgaver vedrørende kommunikation, dokumentation, videndeling og administrativ support, herunder eksempelvis pressevirksomhed, markedsføring og PR-virksomhed, videndeling vedrørende generelle forhold i myndigheden, videndeling vedrørende faglige emner i myndigheden samt kortlægning af andres brug af myndighedens data, informationer og services. Dækker også administrativ support i form af sagshåndtering og sagsarkivering (med understøttelse af ESDH-løsninger), samt generelle sekretariatsopgaver. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 65 ”Myndighedens kommunikation og dokumentation”, og herunder omfatter delaftalen 7 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen om-fatter følgende Use cases: UC.Y65.II.1 Lagring, journalisering, visning og bearbejdning (ESDH) af myndighedens dokumenter, sager og afgørelser og skrivelser til borgere, virksomheder og andre aktører, UC.Y65.II.2 Generel administration og forvaltning, fx betjening af politiske udvalg, UC.Y65.II.3 Administration og forvaltning på specifikke opgaveområder, UC.Y65.II.4 Videndeling i kommunen, UC.Y65.II.5 Digital læring, UC.Y65.II.6 Intern digital kommunikation og videndeling, UC.Y65.II.7 Anmodning og opfølgning på aktindsigt, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.13 Y65.II Kommunikation og dokumentation – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 134 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y65.II er den maksimale værdi anslået til DKK 269.700.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 10.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale Y67.II Myndighedens økonomi

Delkontraktnr.: Y67.II
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker services, der understøtter opgaver vedrørende økonomisk og finansiel styring, herunder finansbogholderi og håndtering af økonomiske transaktioner. Delaftalen er defineret og afgrænset med udgangspunkt i den fællesoffentlige reference model (FORM) niveau 1 for ydelsesområde 67 ”Myndighedens økonomi”, og herunder omfatter delaftalen 12 Use cases inden for ydelsesområdet. Use cases beskriver den centrale funktionalitet i en Service, der kan tilbydes på delaftalen. Der henvises i øvrigt til bilag B, punkt 3.3. En Service kan tilbydes af Leverandøren i forskellige kombinationer, baseret på de Use cases, Servicen opfylder. Delaftalen omfatter følgende Use cases: UC.Y67.II.1 Betaling af ydelser tilbudt af kommunen, UC.Y67.II.2 Administration af tilskud, refusioner og dataindberetninger, UC.Y67.II.3 Generel ledelsesinformation ift. daglig styring og administration, UC.Y67.II.4 Ledelsesinformation til analyse og udvikling, UC.Y67.II.5 Budget og regnskabssystemer, herunder moms og skatteindberetninger, UC.Y67.II.6 Kreditorhåndtering og -styring, UC.Y67.II.7 Debitorhåndtering og -styring, UC.Y67.II.8 Styring af porteføljer af projekter og programmer, UC.Y67.II.9 Ajourføring og anvendelse af anlægskartotek, UC.Y67.II.10 Låntagning og porteføljestyring, UC.Y67.II.11 Boliglån, UC.Y67.II.12 Indkøbssystemer, der er nærmere beskrevet i bilag B.1.14 Y67.II Myndighedens økonomi – Use cases.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 202 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med hver 12 måneders varighed til en samlet maksimal varighed på 48 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For delaftale Y67.II er den maksimale værdi anslået til DKK 606.800.000,00, og det højeste antal påtænkte deltagere er 10.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers samlede egenkapital for det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal - for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Det er minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft:

• positiv egenkapital, og

• en samlet omsætning på mindst DKK 5 mio.

Minimumskravet gælder på alle delaftaler, og det har ingen betydning ift. kravet, hvorvidt tilbudsgiver byder på flere delaftaler, og/eller, om tilbudsgiver tilbyder flere services indenfor en delaftale.

Ved det ”seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste egenkapital og samlede omsætning fremgår, som dokumentation for økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i Afsnit C: Teknisk og faglig formåen:

Under ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type” udfyldes følgende oplysninger for hver reference:

”Beskrivelse”: Beskrivelse af leverancen. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om leverancens ydelser udført i perioden inden for 3 år før tilbudsfristen. Beskrivelsen skal alene omfatte de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode, jf. ”Startdato” ”Slutdato” lige nedenfor.

”Beløb”: Udfyld beløb i DKK ex. Moms. Der skal alene angives beløbet for de dele af leverancen som tilbudsgiver har beskrevet, og som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode, jf. ”Startdato” ”Slutdato” lige nedenfor.

”Startdato”: Angiv startdato for kontrakten på leverancen.

”Slutdato”: Angiv slutdato for kontrakten på leverancen. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet anføres 01/01/1900.

”Modtagere”: Anfør kundens navn og kontaktperson samt gerne e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal - for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver - for hver delaftale der afgives tilbud på - oplyser 2 referencer på konkrete leverancer, der:

• er udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen

• omfatter levering af en service, som er sammenlignelig med den forretningsmæssige funktionalitet i mindst én use case, der er omfattet af den delaftale, der afgives tilbud på, jf. bilag B.1 inklusive underbilag

• har en værdi på mindst DKK 100.000,00 eksklusive moms, for den del af leveringen der ligger inden for perioden på 3 år forud for tilbudsfristen.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på to delaftaler i del I og del II, der omfatter samme ydelsesområde (f.eks. delaftale Y05.I og Y05.II), kan de samme 2 referencer benyttes til at opfylde minimumskravet for begge disse delaftaler, forudsat at kravet om sammenlignelighed med mindst én use case, jf. 2. bullet ovenfor, er opfyldt for hver delaftale. Disse referencer gælder i dette tilfælde til opfyldelse at minimumskravet både for delaftalen i del I og delaftalen i del II.

Én reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt. Én reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da én reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. Én reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt, der er baseret på en rammeaftale. Kontrakten, som leverancen er udført i henhold til, kan være startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løbe videre efter tilbudsfristen, men der kan alene lægges vægt på de dele af leverancen, der er udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referencen skal derfor alene beskrive og angive værdien for de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode.

Såfremt tilbudsgiver angiver en reference på en leverance, hvor kontrakten er startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løber videre efter tilbudsfristen, står tilbudsgiver inde for ved sin erklæring i ESPD’et, at der alene er beskrevet og angivet værdi for de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 186
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 246-711659
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

• Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5). Den er blandt andet baseret på:

• Omsætning og omsætningsudvikling for de tidligere rammeaftaler 02.19

• Kundesammensætningen og rammeaftalens frivillige natur

• Historisk forbrug på indkøbsområdet, indkøbsdata og markedskendskab

• Forventningen om at kombinere rammeaftale og dynamisk indkøbssystem for den kommende 02.19-aftale for Fagsystemer

• Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet.

Hen over den samlede varighed af rammeaftalen på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt leveringskontrakternes varighed, er der således en usikkerhed om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 4,4876 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem rammeaftalens anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

- Øget anvendelse af rammeaftalen fremfor det planlagte dynamiske indkøbssystem i forhold til det anslåede

- Øget anvendelse af rammeaftalen fremfor at kunderne gennemfører egne EU-udbud i forhold til det anslåede

- Øget anvendelse af rammeaftalen på baggrund af ændret overførselsgrundlag for persondata mellem EU og USA i forhold til det anslåede

- Øget prisregulering af servicepriser på rammeaftalen i forhold til det anslåede

Skønnet af rammeaftalens anslåede værdi og rammeaftalens maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. punkt IV.1.3), uanset det endelige antal heraf.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

• Ad II.2.6): For hver delaftale er den den anslåede værdi af delaftalen angivet.

• Ad II.2.14): For hver delaftale er den maksimale værdi af delaftalen angivet.

• Ad IV.1.3): Det højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen er angivet samlet for alle delaftaler. Det højeste antal påtænkte deltagere i hver af delaftalerne fremgår i punkt II.2.14 til hver delaftale.

• Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

• Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5.

• Rammeaftalen er omfattet af reglerne om investeringsscreening, og tilbudsgiver skal være opmærksom på om den skal søge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til at indgå rammeaftalen, hvis SKI agter at tildele rammeaftalen til tilbudsgiver. Se nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 17.1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023

Send til en kollega

0.094