23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-036137
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Invitation til markedsdialog vedr. "Selvbook løsning til Københavns Kommune"


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Rahbek
E-mail: tv3x@kk.dk
Telefon: +45 24996296
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/194678623.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Invitation til markedsdialog vedr. "Selvbook løsning til Københavns Kommune"

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som led i de indledende sonderinger før det kommende udbud af leveringsaftale på ”Selvbook løsning til Københavns Kommune” ønsker Københavns Kommune at invitere interesserede leverandører til dialogmøder.

Det kommende udbud forventes at vedrører drift, vedligehold og videreudvikling af system til styring af selvbookning af møder med borgere med udgangspunkt i vedlagte behovsbeskrivelse fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Digitaliseringskontor

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune afholder årligt mange møder med kommunens borgere, der har brug for at tale med en sagsbehandler eller anden faglig medarbejder. Møderne kan afholdes fysisk på kommunens forskellige lokationer eller virtuelt. Møderne kan ligeledes afholdes individuelt eller som større møder med mange deltagere.

Et eksempel på et møde, kan være mellem en ledig borger og en medarbejder fra kommunens Jobcenter, hvor borgeren ønsker hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et andet eksempel kan være møder med forældre, som ønsker at anvende Børne- og Ungeforvaltningens pasningstilbud i forvaltningens pladsanvisning.

Møderne bliver booket efter ønske fra borgerne eller efter givne lovkrav, hvor kommunes medarbejdere skal afholde et møde med en borger, eller efter ønske fra kommunen som en del af et givent forløb.

Københavns Kommune har som landets hovedstadskommune en størrelse og kompleksitet, som stiller store krav til systemet fleksibilitet og skalerbarhed. Der er særligt krav om, at systemet skal kunne anvendes af flere organisatoriske enheder på samme niveau og på forskellige hierarkiske niveauer. Hver forvaltning forventes at have deres eget afgrænsede arbejdsområde i systemet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2023

Send til en kollega

0.063