23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 018-049255
Offentliggjort
25.01.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Kontrakt om levering og vedligeholdelse af et it-system til digital patologi herunder videreudviklingsydelser i tilknytning hertil


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Paula Høiby
E-mail: ahoib@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 4522712851
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Blok Frederiksen
E-mail: a.blok@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Lund
E-mail: lene.lund@rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351103&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351103&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering og vedligeholdelse af et it-system til digital patologi herunder videreudviklingsydelser i tilknytning hertil

Sagsnr.: 33547
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om anskaffelse af en Løsning, der overordnet omfatter funktionalitet til visning af WSI’er og makrobilleder og tilknyttet data life cycle management software til Digital Patologi, inklusiv ydelser til implementering, vedligeholdelse og videreudvikling heraf. Den forventede anskaffelse omfatter en Løsning til erstatning for mikroskopet med de funktionaliteter, som en patolog behøver for at kunne beskrive og vurdere det digitaliserede præparatsnit samt til understøttelse af gennemførsel af multidisciplinære konferencer, konsultationer, forskning og undervisning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72250000 System- og supporttjenester
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
33197000 Edb-udstyr til medicinsk brug
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund for udbuddet

Region Sjælland ønsker med Digital Patologi er at indføre digitaliserede arbejdsgange for mikroskopering af vævsprøver på patologiområdet. Udbuddet omhandler en standard Løsningen til visning af WSI’er som resultat af scannede objektglas, så de digitale billeder (WSI’er og makrobilleder) af vævsprøver fremadrettet vurderes på en pc-skærm i relation til diagnosticering, forskning og undervisning. Endvidere skal brugerne med Løsningen kunne dele WSI’er med en kollega inden for egen region eller udenfor regionen ved bl.a. behov for gennemførsel af konference, konsultation, forskning og undervisning. Løsningen skal også kunne omfatte funktionalitet til understøttelse af data life cycle management (DLM) samt omfatte et lokalt arbejdslager i Løsningen i sammenspil med Kundens VNA i relation til lagring af WSI’er og ma-krobilleder. Det er væsentligt for den kommende arbejdsgang for Digital Patologi, at Kundens LIMS/Patologisystem er det centrale i patologiens work flow, således, at Løsningen integreres til Kundens LIMS til brug for bl.a. at hente WSI’er og makrobilleder. DLM skal kunne håndtere betingelser og handlinger, der udløser ændringer i lagringen af WSI’er og makrobilleder. Løsningen skal endvidere kunne komprimere WSI’er og konvertere Makrobilleder til DICOM. Kunden ønsker, at Løsningen skal kunne integrere til andre komponenter i systemlandskabet relevant for digital patologi. Løsningen vil endvidere skulle understøtte Kundens DICOM strategi samt krav til efterlevelse af datastandarder i forbindelse med lagring af WSI’er, makrobilleder og tilknyttede metadata. Løsningen skal omfatte integration mellem Løsning og Kundens henholdsvis VNA, Kundens Patologisystem, Kundens brugerstyring (bl.a. AD og IdM), Kundens DICOM konverteringsmotor, Kundens løsning til makrobilleder, Kundens CPR-service og Kundens eksisterende tredjeparts billedanalyse software Oncotopix fra Visiopharm. Løsningen skal i videst muligt omfang gøre det muligt at integrere til fremtidige faglige tredjeparts hjælpeværktøjer til udførelse af digital billedanalyse, f.eks. til diagnoseunderstøttende billedanalyse igennem kunstig intelligens (AI). Løsningen skal leveres som en on-premise løsning. Løsningen omfatter IKKE glasscannere, VNA, billedanalyse software (baseret på fx AI), hosting, storage og drift af infrastrukturen. Væsentlige teknologier, som ligger til grund for kontrakten, bl.a. i relation til integrationer er: DICOM, DICOM Web, HL7, IHE XDS, IHE XCA, NDPI, Leica SCN, JPEG, TIFF, XML, URI calls og ikke-proprietære snitflader.

Region Sjælland er en af de 5 regioner i Danmark, som bl.a. varetager drift og udvikling af sygehuse i Danmark. Der bor ca. 835.000 borgere Region Sjælland. Der er i 2020-2022 i gennemsnit i Region Sjælland blevet behandlet ca. 80.000 rekvisitioner på histologi området pr. år. Region Sjællands patologi er samlet i én afdeling fordelt på 2 geografiske lokationer (Næstved og Roskilde). Fra 2023/24 samles hele Patologiafdelingen i Køge. Region Sjælland har i dag ca. 200 brugere på tværs af patologer, bioanalytikere og sekretærer, som vil skulle have adgang til den fremtidige Løsningen. Dertil skal løsningen kunne tilgås af eksterne brugere uden for patologiafdelingen og uden for regionen i relation til afholdelse af bl.a. konferencer og konsultationer.

2. Hovedydelser

Kontrakten omfatter følgende hovedydelser:

A: Implementering (herunder evt. nødvendige tilpasninger og konfigurationer af Løsningen samt projektledelse, test, dokumentation og installation mv.)

B: Vedligeholdelse af Løsningen samt 2. line support

C: Uddannelse af brugerne

D: Konsulentydelser, f.eks. videreudviklingsydelser

Såfremt hele eller dele af Løsningen er omfattet af definitionen af medicinsk udstyr, jf. MDR (Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745) eller IVDR (Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746), skal Leverandøren overholde krav til CE-mærkning i overensstemmelse med MDR eller IVDR.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere fire ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive det indledende tilbud.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

Vurderingen af leverancernes (referencernes) relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som leverancen (referencen) dokumenterer, jf. beskrivelsen i pkt. II.2.4), underpunkt II, litra A-D (Hovedydelser) i forhold til de generelle karakteristika anført i pkt. II.2.4), underpunkt I (Baggrund for udbuddet).

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser med tilsvarende karakteristika.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1 (Primær driftstid, kl. 7.30-22.00 alle Arbejdsdage for Servicemål for Tilgængelighed og fejlafhjælpning af Fejl i fejlkategori 1 og 2, uden ændring af Servicemål), Option 2 (Primær driftstid, 24/7 alle Dage for Servicemål for Tilgængelighed og fejlafhjælpning af Fejl i fejlkategori 1 og 2, uden ændring af Servicemål), Option 3 (Servicemål for Tilgængelighed på 99,5%, uden ændring af primær driftstid), Option 4 (Primær driftstid, kl. 7.30-22.00 alle Arbejdsdage for Servicemål for Tilgængelighed og fejl-afhjælpning af Fejl i fejlkategori 1 og 2 samt Servicemål for Tilgængelighed på 99,5%), Option 5 (Primær driftstid, 24/7 alle Dage for Servicemål for Tilgængelighed og fejlafhjælpning af Fejl i fejlkategori 1 og 2 samt Servicemål for Tilgængelighed på 99,5%), Option 6 (Uddannelse af klinikere), Option 7 (Uddannelse af systemadministratorer). Henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland har option på at indgå selvstændig kontrakt om levering og vedligeholdelse af et it-system til digital patologi med leverandøren. Region Midtjylland og Region Nordjylland er hver især berettigede, men er ikke forpligtede, til at udnytte denne option på at indgå selvstændig kontrakt om levering og vedligeholdelse af et it-system til digital patologi med leverandøren.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ift. pkt. II.1.6) bemærkes det, at kontrakten af markedsmæssige og økonomiske grunde ikke er opdelt på flere delaftaler. I den forbindelse er løsningens indbyrdes sammenhænge og afhængigheder tillagt betydning, ligesom det er tillagt vægt, at vedligeholdelse af standardløsningen kun kan udføres af samme leverandør med rettigheder hertil, hvorfor en opdeling ikke er vurderet mulig.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD, Del IV – afsnit B Økonomisk og finansiel formåen angive følgende oplysninger:

1) Ansøgers samlede årsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår inden for kontraktens genstand, afhængigt af hvornår Ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

2) Ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Ansøgeren blev etableret eller star-tede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem Ansøgers samlede egenkapital og Ansøgers samlede akti-ver.

Hvis ansøger ikke har været etableret i tre år, skal der oplyses nøgletal for den tid, ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapa-citet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksom-heder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 10 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste tre disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal levere en liste over de fem betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste fem år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bør referencen indeholde:

a) Kundens navn

b) Periode for leverance af ydelserne (etableringsår og vedligeholdelsesperiode)

c) Kontraktstørrelse/Omfang af leverancen (beløb for hele kontraktperioden i DKK ekskl. moms)

d) Antal brugere af løsningen og antal rekvisitioner pr år.

e) En kort beskrivelse af leverancens hovedfunktionaliteter i forhold til visning af WSI’er og makrobilleder og håndtering af data life cycle management samt hvorvidt leverancen er leveret til brug for Digital Patologi og er leveret baseret på en standardløsning

f) Hvorvidt leverancen omfatter funktionalitet til deling af løsningen med eksterne brugere til multidisciplinære konferencer og konsultationer samt funktionalitet til forskning og undervisning.

g) En angivelse af systemer der indgår i leverancens systemlandskab samt hvilke teknologier (i relation til teknologier nævnt under punkt II.2.4) og de integrationer som leverancen omfatter

h) Tilbudsgivers udførte ydelser som del af leverancen i form af implementering, vedligeholdelses- og supportydelser, uddannelse samt konsulentydelser.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investerings-screeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Leverandøren er ved kontraktens hele el. delvise ophør, uanset ophørsgrunden, forpligtet til i rimeligt og nødvendigt omfang at bistå Kunden ifm. hjemtagelse og/eller ved overdragelse til andre leverandører/ myndigheder. Bistanden skal ydes hurtigst muligt og i det omfang, det er muligt, inden ophørstidspunktet, jf. kontraktens pkt. 25.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/03/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via det anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3). Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive støtteerklæringen (Bilag 17), som skal vedlægges ansøgningen. Baserer ansøgeren sig på andre aktørers økonomiske kapacitet erklærer disse at være solidarisk ansvarlig med ansøger. Hvis Ansøger består af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal ansøger vedlægge Bilag 16 til ansøgningen. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a- 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, og udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3 og nr. 5 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed.

Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner, herunder optionerne for henholdsvis Region Midtjyllands og Region Nordjyllands kontraktindgåelse. Skønnet er baseret på indhentede prisindikationer i markedsdialog, og at Ordregiver udnytter den efter forventning dyreste option af option 1-5 i 8 år. I relation til pkt. II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning skal være modtaget i CTM senest d. 21.02.2023, kl. 12.00 modtaget senere end dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. I relation til pkt. IV.2.4 bemærkes, at alle tilbud skal afgives på dansk. Visse bilag samt fagtermer må angives på engelsk, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Der afholdes individuelle forhandlingsmøder med de tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Der afholdes forventeligt ét forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at indkalde til flere forhandlingsrunder, jf. nærmere om forhandlingsforløbet i udbudsbetingelserne. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag. Ordregiver afholder informationsmøde forud for ansøgningsfristen d. 1. februar 2023, kl. 15.00-16.00. Se nær-mere yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen. Se endvidere dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dette findes via det elektroniske udbudssystem i pkt. I.3 anførte link.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023

Send til en kollega

0.047