23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 018-050482
Offentliggjort
25.01.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(25.01.2023)
Becton Dickinson Denmark A/S
Lyskær 3E, 1
2730 Herlev

Analyse/Udsåningsrobot Til Slagelse sygehus Klinisk Mikrobiologi


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Juhl
E-mail: stfju@regionalsjaelland.dk
Telefon: +45 93567916
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Analyse/Udsåningsrobot Til Slagelse sygehus Klinisk Mikrobiologi

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Analyse/Udsåningsrobot. BD Innocula+ til automatiseret udsåning af bakteriologiske prøver, inkl. service

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38432000 Analyseapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Analyse/Udsåningsrobot. BD Innocula+ til automatiseret udsåning af bakteriologiske prøver inkl. service

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologi på Slagelse sygehus i Region Sjælland har behov for at anskaffe et Analy-se/Udsåningsrobot, inklusiv service, med et krav til udsåning af 10 mikroliter for at få tilstrækkelig kvalitet på analyserne i henhold til at akkrediterering af udsåningsrobotten, kan opfyldes.

Anskaffelse af Analyse/Udsåningsrobot vil ydermere medføre et bedre fysisk arbejdsmiljø og tillige minimere risikoen for at der bliver begået menneskelige fejl i produktionen og ydermere frigøre ressourcer til andre opgaver.

Der findes ifølge Klinisk Mikrobiologi på Slagelse sygehus i Region Sjælland ikke andre aktører på markedet , som har en Analyse/Udsåningsrobot med samme specifikationer kommercielt tilgængeligt til dags dato.

Ordregiver agter grundet ovenstående derfor at indgå kontrakt med Becton Dickinson Denmark A/S om levering af 1 stk. Analyse/Udsåningsrobot da reglerne er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse jf. udbudslovens § 80 stk. 3 nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Becton Dickinson Denmark A/S
CVR-nummer: 71302814
Postadresse: Lyskær 3E, 1
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Telefon: +45 43434566
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023

Send til en kollega

0.062