23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 023-065726
Offentliggjort
01.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT)

Vindere

Kontrakt om ERP-Løsning

(09.10.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Kontrakt om ERP-Løsning


Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT)
CVR-nummer: 37849375
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Telefon: +45 30526557
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.digit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/493714
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29188599
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.koege.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29188548
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejre.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naestved.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct. Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Jørgensen
E-mail: jannej@digit.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351340&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351340&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om ERP-Løsning

Sagsnr.: 23-001434
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den Kommunale Digitaliseringsforening (herefter Digitaliseringsforening Sjælland eller DIGIT), der arbejder på vegne af 11 sjællandske kommuner, udbyder hermed levering af en it-standard Løsning med indbygget kompleksitet og behov for tilpasning af design til brug for DIGIT-standard, bestående af et Økonomisystem og et Løn- og Personalesystem, der samlet betegnes som ERP, som en Software-as-a-Service (“SaaS”) løsning.

Kontrakten udbydes som to delkontrakter om henholdsvis Økonomi (delkontrakt 1) og Løn og Personale (delkontrakt 2). DIGIT har til hensigt at indgå kontrakt med én Tilbudsgiver om levering i henhold til Delkontrakt 1 og én Tilbudsgiver om levering i henhold til Delkontrakt 2. Tilbudsgiver kan vælge at ansøge om prækvalifikation til Delkontrakt 1 eller til Delkontrakt 2 eller til både Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1 Økonomi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253200 Systemsupport
72254000 Programmeltestning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72400000 Internettjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DIGITs formål er at skaffe de deltagende Kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse hos de deltagende Kommuner. Kommunerne er derfor gået sammen om at gennemføre et fælles udbud og implementering af en ERP-Løsning i regi af DIGIT.

Det fælles projekt vil følge rammerne i DIGIT og understøtter dermed foreningens formål om at arbejde for en harmonisering af den samlede kommunale systemanvendelse og skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, der skal være med til at sikre en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle Kommunerne.

Det er hensigten med det fælles udbud af en ERP-Løsning, at Kommunerne får en yderligere automatiseret, digitaliseret og effektiv administrativ styring i Kommunerne. Konkret vil Kommunerne have en ambitiøs tilgang til digitalisering med yderligere udnyttelse af de digitale muligheder i Løsningerne.

Det er endvidere hensigten, at Kommunerne får samme kernesystemer inden for ERP opdelt i to delkontrakter om henholdsvis Økonomi samt Løn og Personale, og at der sker en koordineret og ensartet teknisk- og organisatorisk implementering af den fælles Løsning i medlemskommunerne, herunder en koordineret udvikling og implementering af ”best practice” forretningsprocesser på centrale områder, hvor der også er fokus på Løsningens brugervenlighed og tilgængelighed.

Det er således et vigtigt mål for det fælles udbud og implementeringen, at en fælles ERP-Løsning understøtter Kommunerne i at udnytte de effektiviserings- og kvalitetspotentialer, der ligger i at arbejde sammen.

En mere ensartet it-understøttelse Kommunerne imellem øger mulighederne for at samarbejde effektivt om anvendelse og administration af it-løsninger.

Delkontrakt 1 omhandler understøttelse af et samlet økonomisystem, der dækker områderne:

Kontoplan, budget og regnskab (årsregnskab, omkostningsregnskab, budgetopfølgning)

Anlæg og ressourcestyring

Debitor

Betaling

Løsningen bliver en del af Kommunernes samlede ERP-løsning, der også består af et lønsystem (Delkontrakt 2).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk Løsning / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 185 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2 kan forlænges op til to (2) gange fireogtyve (24) måneder, samt benytte en yderligere forlængelse på op til yderligere tolv (12) måneder. Herudover har DIGIT mulighed for at benytte en option om revisionslæseadgang med op til tres (60) måneder, hvorfor både Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2 har en maksimal varighed på 204 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede Tilbudsgiveres ansøgninger om prækvalifikation. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Tilbudsgivernes økonomiske kvalifikationer og referencer vedrørende anskaffelser, der svarer til den udbudte Delkontrakt 1, der ansøges om, med hovedvægten på Tilbudsgivernes referencer.

Udvælgelse af de Tilbudsgivere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud, vil ske på baggrund af en vurdering af Tilbudsgiverne med de mest relevante sammenlignelige referencer, jf. afsnit III.1.4. Ved denne vurdering vil det blive vægtet positivt, at Tilbudsgiver demonstrerer sammenlignelig erfaring i form af:

1) Implementering af it-løsninger i sammenlignelig kompleksitet samt sammenlignelig teknisk løsning, eksempelvis indenfor et eller flere af områderne økonomistyring og debitoradministration.

2) Erfaring med tværkommunale implementeringsprojekter med snitflader til andre aktører

3) Drift og vedligehold af sammenlignelige større komplekse it-løsninger.

Ved vurderingen heraf er ad 1) – 3) angivet i prioriteret rækkefølge.

I evalueringen vil referencer, som demonstrerer erfaring med ad 1), evalueres mere positivt end referencer, som demonstrerer erfaring med ad 2). Referencer, som demonstrerer erfaring med ad 2), vil evalueres mere positivt end referencer, der demonstrerer erfaring med ad 3). Referencer, der demonstrerer erfaring med samtlige af ad 1) - 3) vil blive evalueret mere positivt end referencer, der demonstrerer erfaring med et henholdsvis 2 af ad 1) - 3).

Ordregiver gør opmærksom på, at uklarheder og manglende informationer i referencerne kan blive vurderet negativt i udvælgelsen af Tilbudsgiverne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder obligatoriske optioner, der er specificeret i Bilag 3.A, samt tilkøb på rammeaftalelignede vilkår, der fremgår af Bilag 9. Både optioner og tilkøb prissættes i Bilag 9.A. De af udbuddet omfattede obligatoriske optioner oplistes nedenfor på overskriftsniveau:

Delkontrakt 1 Økonomi:

Nye integrationer, der kategoriseres i forhold til deres kompleksitet og omfang

Ophørsassistance

Revisionslæseadgang

Projekt- og Ressourcestyring

Boliglån

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anskaffelsens anslåede værdi i punkt II.2.6) er baseret på hele kontraktperioden inklusive forlængelser og optioner.

Ordregiver har besluttet at opdele kontrakten i to delkontrakter med hver én leverandør for at varetage markedsmæssige og økonomiske hensyn. Ordregiver vurderer, at begge delkontrakter hver især vil kunne have interesse for SMV´ere.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2 Løn og Personale

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253200 Systemsupport
72254000 Programmeltestning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72400000 Internettjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DIGITs formål er at skaffe de deltagende Kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse hos de deltagende Kommuner. Kommunerne er derfor gået sammen om at gennemføre et fælles udbud og implementering af en ERP-Løsning i regi af DIGIT.

Det fælles projekt vil følge rammerne i DIGIT og understøtter dermed foreningens formål om at arbejde for en harmonisering af den samlede kommunale systemanvendelse og skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, der skal være med til at sikre en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle Kommunerne.

Det er hensigten med det fælles udbud af en ERP-Løsning, at Kommunerne får en yderligere automatiseret, digitaliseret og effektiv administrativ styring i Kommunerne. Konkret vil Kommunerne have en ambitiøs tilgang til digitalisering med yderligere udnyttelse af de digitale muligheder i Løsningerne.

Det er endvidere hensigten, at Kommunerne får samme kernesystemer inden for ERP opdelt i to delkontrakter om henholdsvis Økonomi samt Løn og Personale, og at der sker en koordineret og ensartet teknisk- og organisatorisk implementering af den fælles Løsning i medlemskommunerne, herunder en koordineret udvikling og implementering af ”best practice” forretningsprocesser på centrale områder, og hvor der også er fokus på Løsningens brugervenlighed og tilgængelighed.

Det er således et vigtigt mål for det fælles udbud og implementeringen, at en fælles ERP-Løsning understøtter Kommunerne i at udnytte de effektiviserings- og kvalitetspotentialer, der ligger i at arbejde sammen. En mere ensartet it-understøttelse Kommunerne imellem øger mulighederne for at samarbejde effektivt om anvendelse og administration af it-løsninger.

Delkontrakt 2 Løn og Personale omhandler understøttelse et samlet lønsystem, der dækker områderne løn og personaleadministration (fravær og refusion i lønadministration, tjenestemandspension, økonomiforhold og lønbudgettering) samt vagtplan.

Løsningen bliver en del af Kommunernes samlede ERP-løsning, der også består af et økonomisystem (Delkontrakt 1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk Løsning / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2 kan forlænges op til to (2) gange fireogtyve (24) måneder, samt benytte en yderligere forlængelse på op til yderligere tolv (12) måneder. Herudover har DIGIT mulighed for at benytte en option om revisionslæseadgang med op til tres (60) måneder, hvorfor både Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2 har en maksimal varighed på 204 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede Tilbudsgiveres ansøgninger om prækvalifikation. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Tilbudsgivernes økonomiske kvalifikationer og referencer vedrørende anskaffelser, der svarer til den udbudte Delkontrakt 2, der ansøges om, med hovedvægten på Tilbudsgivernes referencer.

Udvælgelse af de Tilbudsgivere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud, vil ske på baggrund af en vurdering af Tilbudsgiverne med de mest relevante sammenlignelige referencer, jf. afsnit III.1.4. Ved denne vurdering vil det blive vægtet positivt, at Tilbudsgiver demonstrerer sammenlignelig erfaring i form af:

1) Implementering af it-løsninger i sammenlignelig kompleksitet samt sammenlignelig teknisk løsning, eksempelvis indenfor et eller flere af områderne lønadministration, personaleadministration og vagtplanlægning.

2) Erfaring med tværkommunale implementeringsprojekter med snitflader til andre aktører.

3) Drift og vedligehold af sammenlignelige større komplekse it-løsninger.

Ved vurderingen heraf er ad 1) – 3) angivet i prioriteret rækkefølge.

I evalueringen vil referencer, som demonstrerer erfaring med ad 1), evalueres mere positivt end referencer, som demonstrerer erfaring med ad 2). Referencer, som demonstrerer erfaring med ad 2), vil evalueres mere positivt end referencer, der demonstrerer erfaring med ad 3). Referencer, der demonstrerer erfaring med samtlige af ad 1) - 3) vil blive evalueret mere positivt end referencer, der demonstrerer erfaring med et henholdsvis 2 af ad 1) - 3).

Ordregiver gør opmærksom på, at uklarheder og manglende informationer i referencerne kan blive vurderet negativt i udvælgelsen af Tilbudsgiverne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder obligatoriske optioner, der er specificeret i Bilag 3.A, samt tilkøb på rammeaftalelignede vilkår, der fremgår af Bilag 9. Både optioner og tilkøb prissættes i Bilag 9.A. De af udbuddet omfattede obligatoriske optioner oplistes nedenfor på overskriftsniveau:

Delkontrakt 2 Løn og Personale:

Nye integrationer, der kategoriseres i forhold til deres kompleksitet og omfang

Ophørsassistance

Revisionslæseadgang

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anskaffelsens anslåede værdi i punkt II.2.6) er baseret på hele kontraktperioden inklusive forlængelser og optioner.

Ordregiver har besluttet at opdele kontrakten i to delkontrakter med hver én leverandør for at varetage markedsmæssige og økonomiske hensyn. Ordregiver vurderer, at begge delkontrakter hver især vil kunne have interesse for SMV´ere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B "Samlet årsomsætning" oplyse årlig omsætning for hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B "Finansielle nøgletal" oplyse årlig egenkapital for hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

3) Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B "Finansielle nøgletal" oplyse årlig soliditetsgrad for hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste tre disponible regnskabsår, skal Tilbudsgiver alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af ansøgningen.

ad Omsætning

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår.

ad Egenkapital

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal kravet om egenkapital være opfyldt for mindst én af disse andre enheders vedkommende. Der opgøres således ikke en kumuleret egenkapital for de deltagende enheders vedkommende.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal kravet om egenkapital være opfyldt for mindst én af de deltagende virksomheders vedkommende. Der opgøres således ikke en kumuleret egenkapital for de deltagende virksomheders vedkommende.

ad Soliditetsgrad

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal kravet om soliditetsgrad være opfyldt for mindst én af disse andre enheders vedkommende. Der opgøres således ikke en kumuleret solidaritetsgrad for de deltagende enheders vedkommende.

Ved sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, skal kravet om soliditetsgrad være opfyldt for mindst én af de deltagende virksomheders vedkommende. Der opgøres således ikke en kumuleret solidaritetsgrad for de deltagende virksomheders vedkommende.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste tre disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse, egenkapitalen, værdien af de samlede aktiver samt soliditetsgraden.

Såfremt Tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste tre disponible regnskabsår, kan Ordregiver anmode Tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret erklæring som dokumentation for, at Tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave.

Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1 Økonomi

1) Ansøger skal have opnået en årlig omsætning på minimum 370 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

2) Ansøger skal have opnået en positiv egenkapital på minimum 30 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

3) Ansøger skal have opnået en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

Delkontrakt 2 Løn og Personale

1) Ansøger skal have opnået en årlig omsætning på minimum 350 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Ansøger skal have opnået en positiv egenkapital på minimum 30 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

3) Ansøger skal have opnået en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – Del IV. C.:

• En referenceliste med angivelse af kontrakter/aftaler om lignende opgaver inden for de seneste tre år.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

Dokumentation:

Referencerne, som Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV afsnit C, udgør tilstrækkelig dokumentation for mindstekravet til teknisk og faglig formåen, hvorfor Ordregiver ikke vil indhente yderligere dokumentation fra de eller den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2 til.

Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte de angivne referencer, såfremt det vurderes nødvendigt for en vurdering af Tilbudsgivers egnethed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1: Økonomi:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

• Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har varetaget mindst tre relevante kontrakter/aftaler om lignende leverancer inden for de seneste tre (3) år.

Tilbudsgiver skal inden for de seneste tre (3) år kunne dokumentere minimum tre referencer svarende til den udbudte Delkontrakt 1. Referencen skal indeholde oplysninger om:

1) Opgavens art og omfang, dvs. om opgaven dækkede hele eller dele af kommunen/virksomheden

2) Kontraktsum, hvis muligt

3) Tidsforløbet for opgavens udførelse

4) Hvem arbejdet er udført for

5) Kontaktoplysninger, angiv navn, telefonnummer og e-mail

Ved referencer, der svarer til den udbudte Delkontrakt 1, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder, samt virksomheder med mere end 500 ansatte opgjort som årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og som omfatter en eller flere af følgende leverancer:

• Implementering af it-løsninger i sammenlignelig kompleksitet samt sammenlignelig teknisk løsning, eksempelvis indenfor et eller flere af områderne økonomistyring og debitoradministration.

• Erfaring med tværkommunale implementeringsprojekter med snitflader til andre aktører.

Drift og vedligehold af sammenlignelige større komplekse it-løsninger. Der kan oplyses referencer på leverancer, der er startet tidligere end de seneste tre (3) år og/eller ikke er afsluttet endnu, så længe dele af referencen ligger inden for de seneste tre (3) år forud for ansøgningsfristen, og disse dele omfatter enten anskaffelse, drift, support eller vedligeholdelse af en kontrakt om ERP-Løsning, indeholdende funktionalitet vedrørende Økonomi.

Delkontrakt 2: Løn og Personale:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

• Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har varetaget mindst tre relevante kontrakter/aftaler om lignende leverancer inden for de seneste tre (3) år.

Tilbudsgiver skal inden for de seneste tre (3) år kunne dokumentere minimum tre referencer svarende til den udbudte Delkontrakt 2. Referencen skal indeholde oplysninger om:

1) Opgavens art og omfang, dvs. om opgaven dækkede hele eller dele af kommunen/virksomheden

2) Kontraktsum, hvis muligt

3) Tidsforløbet for opgavens udførelse

4) Hvem arbejdet er udført for

5) Kontaktoplysninger, angiv navn, telefonnummer og e-mail

Ved referencer, der svarer til den udbudte Delkontrakt 2, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder, samt virksomheder med mere end 500 ansatte opgjort som årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og som omfatter en eller flere af følgende leverancer:

• Implementering af it-løsninger i sammenlignelig kompleksitet samt sammenlignelig teknisk løsning, eksempelvis indenfor et eller flere af områderne lønadministration, personaleadministration og vagtplanlægning .

• Erfaring med tværkommunale implementeringsprojekter med snitflader til andre aktører.

• Drift og vedligehold af sammenlignelige større komplekse it-løsninger.

Der kan oplyses referencer på leverancer, der er startet tidligere end de seneste tre (3) år og/eller ikke er afsluttet endnu, så længe dele af referencen ligger inden for de seneste tre (3) år forud for ansøgningsfristen, og disse dele omfatter enten anskaffelse, drift, support eller vedligeholdelse af en kontrakt om ERP-Løsning, indeholdende funktionalitet vedrørende Løn og Personale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Jf. udbudslovens (lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 148 er det et krav, at ansøger udfylder et European Single Procurement Document (ESPD). Ansøger skal anvende ESPD-online i EU-supply, der en del af udbudsmaterialet, til ansøgning om prækvalifikation. Ansøger skal ikke indsende yderligere dokumentation på tidspunktet for ansøgning. Ansøger skal udfylde ESPD'ets afsnit II, A, B og C, afsnit III A, B og C, afsnit IV B og C samt afsnit V. Jf. udbudslovens § 144 kan ansøger støtte sig på andre økonomiske aktørers økonomiske/finansielle og/eller tekniske/professionelle formåen, uanset det juridiske forhold mellem aktørerne. En ansøger, der støtter sin ansøgning på andre økonomiske aktører, skal sørge for, at der indsendes ESPD'er med udfyldte relevante oplysninger fra hver af de aktører, som ansøger støtter sig på. Dette gælder også, hvis ansøger udgør en sammenslutning af aktører, f.eks. et konsortium, i så fald skal hver deltager i konsortiet/sammenslutningen udfylde separate ESPD'er med udfyldte oplysninger i ESPD'et afsnit II-V. De separate ESPD´er skal underskrives af de støttende aktører. Der skal desuden afgives erklæring derom. Erklæringer er vedlagt udbudsmaterialet som Bilag C og D. Oplysninger om udelukkelsesgrundene kan dokumenteres ved fremsendelse af serviceattest. Ordregiver accepterer en serviceattest, der ikke er ældre end 6 måneder.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Ordregiver har ved behandling af vurdering af ansøgning om prækvalifikation til hensigt at anmode Ansøger om at fremlægge dokumentation for, at den pågældende og eventuelt dennes underleverandør(er) ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven i overensstemmelse med udbudslovens § § 151-155. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Ansøger skal afgive oplysninger herom i ESPD'et. Ansøger vil desuden blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis ansøger/Tilbudsgiver er omfattet af de typer af Tilbudsgivere, der i medfør af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, idet Ordregiver ikke må tildele Kontrakten til disse. Ansøger skal afgive Tro og love-erklæring om, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de restriktive foranstaltninger. Tro og love-erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet som Bilag E, og skal afgives samtidig med ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt der ved administrativ myndighed træffes afgørelse om, at en eventuel klage over det gennemførte udbud af Delkontrakt 1: Økonomi eller Delaftale 2: Løn og Personale tillægges opsættende virkning, vil Ordregiver kunne forlænge vedståelsesfristen med yderligere 6 måneder ved skriftlig meddelelse til Tilbudsgivers kontaktperson.

Såfremt en Tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret Tilbudsgivers tilbud som det vindende tilbud, er Ordregiver indtil udløbet af den gældende vedståelsesfrist berettiget til ved skriftlig meddelelse til Tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 3 måneder. De eller den Tilbudsgiver, som tildeles en Delkontrakt, er ansvarlig for det tab Ordregiver måtte lide, hvis Tilbudsgiver nægter at vedstå tilbuddet og underskrive henholdsvis Delkontrakt 1 og Delkontrakt 2 efter tildeling.

Al kommunikation, herunder spørgsmål, skal ske via udbudssystemet EU-supply.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2023

Send til en kollega

0.062