23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 051-150191
Offentliggjort
13.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

EU-Udbud på indkøb af blodtypeserologisk udstyr, reagenser og utensilier. RFI-DK


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Christensen
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355527&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355527&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud på indkøb af blodtypeserologisk udstyr, reagenser og utensilier. RFI-DK

Sagsnr.: 15994
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38434520 Blodanalyseapparater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden i regi af Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Udbuddet består af to delaftaler.

Delaftale 1 indeholder: Leverance A: Fuld automatiserede patient- og donoranalyser Leverance B: Udstyr til manuelle / semiautomatiserede metoder til blodtypeserologiske analyser

Delaftale 2 indeholder: fuldt automatiserede patient- og donoranalyser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 184 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: EU-Udbud på indkøb af blodtypeserologisk udstyr, reagenser og utensilier. RFI-DK

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33696100 Reagensmidler til blodtypebestemmelse
33696200 Reagensmidler til blodprøver
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 indeholder:

Leverance A: Fuld automatiserede patient- og donoranalyser:

blodtypebestemmelse

kontroltypebestemmelse

fænotypebestemmelse

BAC-test

BF-test

screentest for irregulære blodtypeantistoffer

identifikation af irregulære blodtypeantistoffer

titrering af blodtypeantistoffer

DAT

Leverance B:

Udstyr til manuelle / semiautomatiserede metoder til blodtypeserologiske analyser

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 162 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 108
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges 1 x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Udstyrsoptioner (hardware og software) som anført i Kravspecifikationen Bilag 1.

• Uddannelsesoptioner (Bilag 3) og Udkast til kontrakt i øvrigt..

• Serviceoptioner (Bilag 3) og Udkast til kontrakt i øvrigt.

• Reservedelsoptioner (Bilag 3) og Udkast til kontrakt i øvrigt.

• Option på flytning til ny lokation jf. bilag 3 tilbudslisten

• Option på middleware jf. bilag 3 tilbudslisten

• Øvrige optioner jf. bilag 3 tilbudslisten

Optionerne skal prissættes i Tilbudslisten Bilag 3. Det fremgår heraf, hvorledes optionerne indgår i evalueringen af underkriteriet "Den samlede økonomiske konsekvens". Optionerne er gældende i hele kontraktperioden inklusiv mulighederne for forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: EU-Udbud på indkøb af blodtypeserologisk udstyr, reagenser og utensilier. RFI-DK

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33696100 Reagensmidler til blodtypebestemmelse
33696200 Reagensmidler til blodprøver
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 indeholder:

fuldt automatiserede patient- og donoranalyser:

blodtypebestemmelse

kontroltypebestemmelse

screentest for irregulære blodtypeantistoffer

titrering/fortynding af blodtypeantistoffer

fænotypebestemmelse

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 108
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges 1 x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Udstyrsoptioner (hardware og software) som anført i Kravspecifikationen Bilag 1.

• Uddannelsesoptioner (Bilag 3) og Udkast til kontrakt i øvrigt..

• Serviceoptioner (Bilag 3) og Udkast til kontrakt i øvrigt.

• Reservedelsoptioner (Bilag 3) og Udkast til kontrakt i øvrigt.

• Option på flytning til ny lokation jf. bilag 3 tilbudslisten

• Option på middleware jf. bilag 3 tilbudslisten

• Øvrige optioner jf. bilag 3 tilbudslisten

Optionerne skal prissættes i Tilbudslisten Bilag 3. Det fremgår heraf, hvorledes optionerne indgår i evalueringen af underkriteriet "Den samlede økonomiske konsekvens". Optionerne er gældende i hele kontraktperioden inklusiv mulighederne for forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/05/2025
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/05/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2023

Send til en kollega

0.066