23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 051-150249
Offentliggjort
13.03.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(13.03.2023)
Accuracy International LtD
Crawley, West Sussex

Direkte tildeling af rammeaftale vedr. Drift og vedligehold af AI AX50


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Mariegaard Kristensen
E-mail: fmi-sd-alj07@mil.dk
Telefon: +45 72814197
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Direkte tildeling af rammeaftale vedr. Drift og vedligehold af AI AX50

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

En 7-årig rammeaftale vedrørende forsvarets finskydningsgevær Accuracy International AX50 dækkende erstatningsanskaffelser, reservedele og services med en option på yderligere 3 år for reservedele og services.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35320000 Skydevåben
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En 7-årig rammeaftale vedrørende forsvarets finskydningsgevær Accuracy International AX50 dækkende erstatningsanskaffelser, reservedele og services med en option på yderligere 3 år for reservedele og services.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

3 års option på levering af reservedele og services

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå rammeaftalen med Accuracy International LtD. med en løbetid på syv år med tillæg af en option

på forlængelse af rammeaftalen med op til tre år. Under hensyntagen til den operationelle levetid på

Forsvarets finskydningsvåben samt de høje krav til kompatibilitet mellem de fornødne komponenter/reservedele og

våbnene er der en række tekniske hensyn, der vanskeliggør et leverandørskifte efter blot syv år, herunder også afledt af ovenstående om, at Accuracy International LtD. er den eneste leverandør, der kan levere Forsvarets finskydningsgevær AX50 og de tilhørende komponenter/reservedele. FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 29, stk. 2, for at lade rammeaftalen have en løbetid udover syv år, tillige er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Accuracy International LtD
By: Crawley, West Sussex
NUTS-kode: UK United Kingdom
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2023

Send til en kollega

0.047