23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 051-151320
Offentliggjort
13.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbud af brandmeldeanlæg inkl. serviceydelser og reservedele


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
E-mail: fmi-sd-acv07@mil.dk
Telefon: +45 51688770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eef2d974-e9e1-4580-89b3-ddc8aa6cafe2/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af brandmeldeanlæg inkl. serviceydelser og reservedele

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) forbereder udbud af rammeaftale angående køb og installation af brandmeldeanlæg til Forsvarets sejlende enheder inkl. serviceydelser og reservedele.

Som en del af forberedelserne til udarbejdelse af udbudsmaterialet ønsker FMI at indhente oplysninger om markedet fra branchens relevante virksomheder .

Formålet med indhentelse af oplysninger i denne markedsundersøgelse er at afdække, hvordan FMI opnår de bedst mulige tilbud og hvordan de bedst mulige kontrakter kan arrangeres for FMI og FMI's kommende leverandør.

FMI vil opfordre enhver potentiel leverandør til at besvare/deltage i denne markedsundersøgelse, og derved hjælpe FMI.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35100000 Nød- og sikkerhedsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvaret skal over en årrække udskifte gamle brandmeldeanlæg på Forsvarets sejlende enheder med nye, samt indgå service- og vedligeholdelsesaftaler på de af udbuddet omfattede anlæg. FMI ønsker derfor at udbyde en/flere rammeaftale(r) vedr. køb og installation af brandmeldeanlæg samt en/flere serviceydelser og reservedele til Forsvarets sejlende enheder. De sejlende enheder som forventes omfattet af udbuddet er nærmere beskrevet i RFI (request for information) dokumentet.

Installation af nye anlæg forventes at ske løbende igennem rammeaftalens løbetid, enten i forbindelse med fornyelses syn eller anden længerevarende ophold i basehavn.

Det er et krav, at anlægget samt reservedele skal være godkendt til maritimt brug og være certificeret med hjulmærket, jf. Direktiv 2014/907EU af 23. juli 2014.

Det er væsentligt for FMI, at serviceydelser i form af service og reparation (både af nye samt eksisterende brandmeldeanlæg, som er omfattet af udbuddet) skal foregå hurtigt og effektivt, så skibenes beredskab påvirkes mindst muligt.

Arbejdet vil primært foregå i Danmark (Flådestation Frederikshavn, Flådestation Korsør og for Marinehjemværnets og Kystredningstjenestens enheder rundt om i landet) men vil i enkelte tilfælde kunne foregå i forbindelse med udsendelse af de sejlende enheder til internationale operationer eller sejlads i Nordatlanten. Det forventes at 95% af arbejdet skal udføres i Danmark.

Der efterspørges følgende ydelser:

- Årlige lovpligtige serviceydelser (både af nye samt de eksisterende brandmeldeanlæg, som er omfattet af udbuddet)

- Service og reparation af eksisterende anlæg

- Service og reparation på nye brandmeldeanlæg

- Levering af løse reservedele

- Timepriser på relevante teknikere

II.2.14) Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan rekvireres via følgende link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eef2d974-e9e1-4580-89b3-ddc8aa6cafe2/homepage

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/06/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

FMI imødeser den udfyldte RFI senest den 4. april 2023, kl. 13.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2023

Send til en kollega

0.049