23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Allerød Kommune

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere


Allerød Kommune

OpgavebeskrivelseAllerød Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Allerød Kommune på koncessionsvilkår.

Allerød Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Der udbydes 2 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en eller begge puljer (delaftaler).

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.
Annonceret14. marts 2023 15:24:31 CET
Deadline4. april 2023 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode51112000
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/30ede276-91a4-412c-bdbe-7393e9816bb3/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierTilbudsgiver skal i tilbuddet afgive følgende oplysninger:

- Erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende).

- Erklæring om tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.

Kontaktperson

NavnBirger Kidmose
Telefon+45 51611000
E-mailbki@ramboll.com

Ordregiver

NavnAllerød Kommune
AdresseBjarkesvej 2
3450 Allerød
DK
Telefon+45 48100100
E-mailkommunen@alleroed.dk
WWWhttps://alleroed.dk/

Modtager af tilbud

NavnRambøll Management Consulting A/S
Adresse for modtagelse af tilbudHannemanns Allé 53, 2300 København S

Send til en kollega

0.048