23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 053-157211
Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Erhvervsstyrelsen

It-rammeaftale vedrørende udvikling og vedligehold af kundespecificeret programmel 2024-2028


Erhvervsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 10150817
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Dalsgaard Rendtorff
E-mail: sigren@erst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.erst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsens-it-rammeaftale-2024-2028
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

It-rammeaftale vedrørende udvikling og vedligehold af kundespecificeret programmel 2024-2028

Sagsnr.: 2022-14090
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen forventer at igangsætte et EU-udbud med prækvalifikation (begrænset udbud) om ny it-rammeaftale i slutningen af 2023.

For at sikre en attraktiv rammeaftale indbydes alle interesserede leverandører til markedsdialog i Erhvervsstyrelsen, hvor der vil være mulighed for at give input til udbuddet samt at høre nærmere om det foreløbige udkast til en ny rammeaftalestruktur, som Erhvervsstyrelsen arbejder med.

Den nuværende it-rammeaftale udløber i juni 2024, og det er forventningen, at den nye it-rammeaftale skal træde i kraft med virkning i fire år fra medio 2024.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udvikling og vedligehold

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet af rammeaftalen. Formålet med bekendtgørelsen er i første omgang at invitere til markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere får lejlighed til at komme med input til udbuddet samt at høre nærmere om det foreløbige udkast til en ny rammeaftalestruktur, som Erhvervsstyrelsen arbejder med. Materiale i forbindelse med markedsdialogen kan findes her (siden vil løbende blive opdateret):

https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsens-it-rammeaftale-2024-2028

Praktiske informationer:

Markedsdialogmøder vil blive gennemført ad flere omgange fordelt over den 24. og 29. marts 2023.

Yderligere oplysninger om mødetidspunkter og tilmelding fremgår af hjemmesiden.

Interesserede er velkomne til at deltage i ét eller flere af møderne. Der kan maksimalt tilmeldes to deltagere pr. virksomhed til de enkelte markedsdialogmøder. Der vil ikke blevet taget referat til markedsdialogmøderne, men det vil både før og efter møderne være muligt, at fremsende bemærkninger eller stille spørgsmål ved at rette henvendelse til it-ramme@erst.dk.

Markedsdialogmøderne afholdes hos Erhvervsstyrelsen på adressen:

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

II.2.14) Yderligere oplysninger

Denne forhåndsmeddelelse vil blive efterfulgt af en egentlig udbudsbekendtgørelse.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

It-konsulentydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72262000 Programmeludvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

UX

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212220 Udvikling af programmel til internet og intranet
72212500 Udvikling af kommunikations- og multimedieprogrammel
72212510 Udvikling af kommunikationsprogrammel
72242000 Udvikling af designmodeller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Web

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212220 Udvikling af programmel til internet og intranet
72212222 Udvikling af webserverprogrammel
72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
72212610 Udvikling af databaseprogrammel
72212224 Udvikling af programmel til websideredigering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Data Science

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sikkerhed

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se samme punkt under delkontrakt nr. 1.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/11/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Erhvervsstyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i forbindelse med et forestående udbud.

Indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål, m.v. har til formål at forbedre Erhvervsstyrelsens grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet og vil blive inddraget heri i det omfang, Erhvervsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Såfremt Erhvervsstyrelsen offentliggør materiale, som stammer fra potentielle leverandører, vil dette ske i anonymiseret form. Erhvervsstyrelsen skal dog opfordre til, at der ikke afgives fortrolige oplysninger i forbindelse med markedsdialogen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2023

Send til en kollega

0.094