23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 061-180153
Offentliggjort
27.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Landbrugsstyrelsen

Informationsmøde om kommende udbud af Udvikling af Tilskudsudbetalingssystem med efterfølgende Drift, Support, Vedligehold og Videreudvikling


Landbrugsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
E-mail: juabet@lbst.dk
Telefon: +45 33958000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358777&B=LANDBRUGSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Informationsmøde om kommende udbud af Udvikling af Tilskudsudbetalingssystem med efterfølgende Drift, Support, Vedligehold og Videreudvikling.

Sagsnr.: 23-03051-000001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som led i forberedelsen af udbud af ”Udvikling af Tilskudsudbetalingssystem med efterfølgende Drift, Support, Vedligehold og Videreudvikling” gennemfører Landbrugsstyrelsen et informationsmøde i udvalgte temaer. Informationsmødet finder sted onsdag den 12. april 2023 kl. 10:30 – 12:00 på adressen Nyropsgade 30, 1602 København V.

Hvis I er interesserede i at deltage i informationsmødet, bedes I venligst bekræfte jeres deltagelse seneste tirsdag den 11. april 2023 kl. 12.00. Bekræftelsen skal sendes via kommunikationsmodulet i EU-Supply. I bedes i den forbindelse oplyse deltagernes navn og kontaktoplysninger. Landbrugsstyrelsen forbeholder sig ret til at afvise ikke-tilmeldte deltagere, hvis dette måtte være nødvendigt.

Eventuelt materiale og information vil blive gjort tilgængeligt via Ordregivers udbudssystem EU-Supply.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48100000 Branchespecifik programpakke
48150000 Programpakke til industriel kontrol
48222000 Programpakke til webserver
48610000 Databasesystemer
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72254000 Programmeltestning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72268000 Levering af programmel
72300000 Datatjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72800000 Revision og testning af computer
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Om det nye Tilskudsudbudbetalingssystem

Tilskudsudbetalingssystemet skal kunne håndtere følgende hovedprocesser:

• Udbetaling af Landbrugsstøtte via NemKonto

• Modregning af Landbrugsstøtte ved interne og eksterne krav

• Opgørelse af nationalt og europæisk regnskab i DKK og EU

• Oprettelse og vedligeholdelse af eksterne krav

• Oprettelse og vedligeholdelse af interne krav (debitorhåndtering)

• Oprettelse og vedligeholdelse af garantier

• Oprettelse og vedligeholdelse af afstemninger

Tilskudsudbetalingssystemet skal integrere til en række andre af Kundens systemer fx:

• Tilskudssagsbehandlingssystemer, som sender betalingsposter til Udbetalingssystemet

• Kunderegister, som anvendes til at vedligeholde stamdata på Landbrugere

• EUS (Eksportstøtte Udbetalingssystem), som anvender garantier i forbindelse med udstedelse af import og eksport licenser

• Navision Stat, så tilskudsøkonomi kan indgå i statsregnskabet

Baggrunden for at udskifte det nuværende Tilskudsudbetalingssystem er, at Microsoft stopper med at supportere Axapta, som systemet er bygget på. Systemet skal driftes hos Statens IT.

Udbudsformen vil være udbud med forhandling.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2023

Send til en kollega

0.047