23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 061-180772
Offentliggjort
27.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

VandCenter Syd A/S

Vindere

Udbud på installation af vandmålere

(07.06.2023)
NORDIC METER REPLACEMENT A/S
Stenhuggervej 1
5471 Søndersø

Udbud på installation af vandmålere


VandCenter Syd A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vandcenter.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=109947
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på installation af vandmålere

Sagsnr.: 109947
II.1.2) Hoved-CPV-kode
51210000 Installation af måleudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler samarbejde med VandCenter Syd om projektets gennemførsel ifm. installation af fjernaflæste vandmålere. Rammeaftalen har en løbetid indtil 31.12.2024 og en option på forlængelse i 1 x 6 måneder.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører installation af vandmålere. Udbuddet omfatter samarbejde med VandCenter Syd om projektets gennemførsel ifm. installation af fjernaflæste vandmålere. Rammeaftalen har en løbetid indtil 31.12.2024 og option på forlængelse i 1 x 6 måneder.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

6 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslåede mængde, inkl. optioner, i aftaleperioden: Stk./målere: 25.000Rammeaftalens maksimale mængde, inkl. optioner, i aftaleperioden: Stk./målere: 30.000<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til udøvelse af det pågældende erhverv: Gældende VVS-installatør autorisation på tidspunktet for afgivelse af tilbud<br>

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen- Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår&nbsp;- Positivt resultat før skat i minimum to af de tre seneste regnskabsår<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår- Positivt resultat før skat i minimum to af de tre seneste regnskabsår

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ESPD, hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 134a-136 samt de i ESPD’et afkrydsede frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137. I forbindelse med udbuddet gælder EU-forordning 576/2022 art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.Der henvises til udbudslovens §§ 134a -137, som også gælder for udbud omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. § 10 i implementeringsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomhedsdirektivet (bekg. Nr. 1624 af 15. dec. 2015).Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevant for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2023

Send til en kollega

0.047