23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 067-200912
Offentliggjort
04.04.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Roche CoaguChek Inrange udstyr og forbrugsvarer


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Holm Nielsen
E-mail: pernille.holm.nielsen.01@regionh.dk
Telefon: +45 92436373
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Roche CoaguChek Inrange udstyr og forbrugsvarer

Sagsnr.: 23012625
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrør udstyr og forbrugsvarer fra Roche Diagnostics, CoaguChek Inrange og tilhørende utensilier. Hoved aftager er AK-klinikken på Bispebjerg Frederiksberg Hospital,

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AK klinikken, videnscenter for AK Behandling, Hjerteafdelingen, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, står for behandling af patienter, der får blodfortyndende medicin. Dette gælder både måling af INR- værdier og dosere den korrekte mængde medicin. En del af deres patienter er selvstyrende og er i et forløb de kalder AK skolen. Roche Coagucheck Inrange er godkendt til hjemmemåling af INR hos patienter oplært i selvstyret marevanbehandling. Coagucheck teststrips er godkendt til brug sammen med Coagucheck Inrange til hjemmemåling af INR hos patienter i selvstyret marevanbehandling. Der kan ikke anvendes andre testtrips end dem der er udviklet af Roche til brug i Coaguchek apparatet. Et let tilgængeligt applikationsprincip (INR-målingen) hurtigt svar og sikkerhed for ensartet kvalitet er altafgørende, når patienter selv skal styre en potentiel farlig behandling i et smalt terapeutisk vindue. Et væsentligt krav er at produkterne er godkendt til hjemmetest.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

AK klinikken, videnscenter for AK Behandling, Hjerteafdelingen, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, står for behandling af patienter, der får blodfortyndende medicin. Dette gælder både måling af INR- værdier og dosere den korrekte mængde medicin. En del af deres patienter er selvstyrende og er i et forløb de kalder AK skolen. Nedenstående er afdelingens egen begrundelse for hvorfor det er vigtigt med produkter der er godkendt til hjemmetest.

”Roche Coagucheck Inrange er godkendt til hjemmemåling af INR hos patienter oplært i selvstyret marevanbehandling. Coagucheck teststrips er godkendt til brug sammen med Coagucheck Inrange til hjemmemåling af INR hos patienter i selvstyret marevanbehandling. Der kan ikke anvendes andre testtrips end dem der er udviklet af Roche til brug i Coaguchek apparatet. Et let tilgængeligt applikationsprincip (INR-målingen) hurtigt svar og sikkerhed for ensartet kvalitet er altafgørende, når patienter selv skal styre en potentiel farlig behandling i et smalt terapeutisk vindue.”

Roche er de eneste der sælger disse teststrimler, der er godkendt til hjemme-test.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4700009075
Betegnelse:

CoaguChek Inrange udstyr og forbrugsvarer

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Roche Diagnostics A/S
CVR-nummer: 28485085
Postadresse: Flaskehalsen 17, 4. sal
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1799
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2023

Send til en kollega

0.046