23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 076-228143
Offentliggjort
18.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredericia Kommune

Vindere

Pladsanvisningssystem

(25.09.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Pladsanvisningssystem


Fredericia Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Kristian Bonde
E-mail: jesper.bonde@fredericia.dk
Telefon: +45 22387063
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/553e0dad-a875-4ea3-a8d7-dc252615b6ec/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/553e0dad-a875-4ea3-a8d7-dc252615b6ec/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/553e0dad-a875-4ea3-a8d7-dc252615b6ec/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/553e0dad-a875-4ea3-a8d7-dc252615b6ec/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Pladsanvisningssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Offentligt udbud vedrørende et pladsanvisningssystem til Fredericia Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af et pladsanvisningssystem til Fredericia Kommune.

En nærmere beskrivelse findes i Bilag 2.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det vurderes upraktisk og kontraproduktivt at skulle håndtere étsystem med flere leverandører. Kompleksiteten vil være for stor til at det vil kunne lade sig gøre i praksis.

Den udbudte Kontrakt løber 4 år, og kan forlænges med op til 4 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Kvalitetskriterium - Navn: Servicemål og implementering / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Brugerinvolvering / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for ordregiver for at forlænge kontrakten i op til 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I materialet indgår nogle obligatoriske optioner som tilbudsgiver skal afgive tilbud på, i forbindelse med sit tilbud. Disse vedrører snitflader og indgår i evalueringen som beskrevet i materialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal de seneste 3 regnskabsår leve op til mindstekravene til egenkapital og soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- positiv egenkapital

- soliditetsgrad på minimum 10%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremvise en referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten skal minimum indeholde 3 referencer på kommuner der benytter ansøgerspladsanvisningssystem.

Referencerne skal være fra kommuner hvor løsningen har været i drift i minimum 1 år på tidspunktet for aflevering af ansøgningen.

Minimum 2 af de 3 referencer skal være for kommuner med mere end 55.000 indbyggere.

Følgende skal oplyses for hver reference:

• Kundens navn og kontaktoplysninger

• Opgavens omfang

• Kontraktperiode

• Idriftsættelsestidspunkt

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Fredericia Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

I forbindelse med åbning af tilbuddene vil der ikke være offentlig adgang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2023

Send til en kollega

0.047