23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 084-250603
Offentliggjort
28.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services

Vindere

Copernicus markövervakningstjänst, övervakning av prioriterade områden – Urban Atlas 2021 och 2024

(25.10.2023)
Evenflow SRL
Brussels

Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

(25.10.2023)
Geoville Informationssysetme und Dataenverarbeitung GmbH
Innsbruck

Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

(25.10.2023)
Evenflow SRL
Brussels

Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

(25.10.2023)
SC GISBOX SRL
Bucharest

Copernicus markövervakningstjänst, övervakning av prioriterade områden – Urban Atlas 2021 och 2024

(25.10.2023)
SC GISBOX SRL
Bucharest

Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

(25.10.2023)
Collecte Localisation Satellites (CLS)
Ramonville Saint-Agne

Copernicus markövervakningstjänst, övervakning av prioriterade områden – Urban Atlas 2021 och 2024

(25.10.2023)
Geoville Informationssysetme und Dataenverarbeitung GmbH
Innsbruck

Copernicus markövervakningstjänst, övervakning av prioriterade områden – Urban Atlas 2021 och 2024

(25.10.2023)
Centro de Observación y Teledirección Espacial S.A.U (COTESA)
Valladolid

Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

(25.10.2023)
Centro de Observación y Teledirección Espacial S.A.U (COTESA)
Valladolid

EEA/DIS/R0/23/004 — Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024


European Environment Agency (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 — Geospatial Information Services
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14190
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14190
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EEA/DIS/R0/23/004 — Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

Sagsnr.: EEA/2023/OP/0020
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genstanden for dette udbud er indgåelse af en rammeaftale med en økonomisk aktør, der dækker opdateringen af produktet Urban Atlas (UA) vedrørende arealdække-/arealanvendelse (LC/LU — Land Cover/Land Use) og produktet vedrørende højden på huskarréer (BBH — Building Block Height) for referenceårene 2021 og 2024.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EEA/DIS/R0/23/004 — Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus-bidragsaftalen.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet elektronisk på datoen og tidspunktet anført i udbudsbekendtgørelsen. Det er muligt at overvære åbningen via videokonference.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Anmodninger om deltagelse i åbningsmødet skal sendes pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu senest 30.5.2023.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3). I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2023

Send til en kollega

0.078