23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 085-262296
Offentliggjort
02.05.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Skatteforvaltningen

Markedsdialog vedrørende databaser m. danske og udenlandske selskabsoplysninger til Skatteforvaltningen


Skatteforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Kirketerp
E-mail: Hans.Kirketerp@adst.dk
Telefon: +45 72377732
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362704&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedrørende databaser m. danske og udenlandske selskabsoplysninger til Skatteforvaltningen

Sagsnr.: 23-0307034
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72320000 Databasevirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Administrations- og Servicestyrelsen offentliggør hermed på vegne af bl.a. Skattestyrelsen en forhåndsmeddelelse med henblik på at få afsøgt markedet for mulige leverandører, der kan tilbyde en licensløsning til database(r) med selskabsoplysninger, som i indhold og funktionalitet kan understøtte Skatteforvaltningens arbejde, herunder Skattestyrelsens arbejde med at imødegå international skatteunddragelse samt transfer pricing.

Skatteforvaltningen ønsker at komme i dialog med alle relevante aktører på området for databaser med selskabsoplysninger. Mulige leverandører bedes sende en mail til hans.kirketerp@adst.dk med information om deres produkt, samt i hvilket omfang de kan leve op til de hensyn og behov, der fremgår nedenfor under punkt VI.3). Frist for tilbagemelding er den 15. maj 2023.

Se yderligere detaljer om dialogen nedenfor.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48610000 Databasesystemer
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
72319000 Levering af data
72321000 Added-value databasetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mulige leverandører, som har tilkendegivet interesse for kontrakten, kan efterfølgende blive inviteret til et virtuelt møde den 22. eller 24. maj 2023, hvor leverandøren vil få lejlighed til at vise, hvordan dennes løsning kan leve op til de hensyn og behov, der fremgår nedenfor under punkt VI.3). I den efterfølgende uge ser Skatteforvaltningen gerne, at de deltagende mulige leverandører giver en eller flere adgange til deres løsninger, så Skatteforvaltningen kan afprøve disse. Den 30. maj eller 2. juni 2023 vil der blive afholdt fysiske opfølgningsmøder. Den 30. maj i Aarhus og den 2. juni i København.

På baggrund af markedsdialogen vil Skatteforvaltningen analysere mulighederne for videre dialog og eventuelt udbud på området. Det skal understreges, at deltagelse i dialogen ikke vil være en forudsætning for deltagelse i et eller flere fremtidige udbud på området. For en god ordens skyld skal det oplyses, at der ikke ydes noget vederlag for at deltage i denne markedsdialog.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Skatteforvaltningen ønsker lovmedholdelige løsninger på området for databaser med selskabsoplysninger. Endvidere gælder følgende overordnede hensyn:

• Brugervenlighed og brugertilfredshed.

• Driftssikkerhed og risikostyring.

• Fleksibilitet i konfiguration/opsætning.

• Lavt udgiftsniveau.

På den kommende markedsdialog vil det blive drøftet, hvordan virksomhedens løsninger vil kunne opfylde ovenstående hensyn. Derudover ønskes følgende overordnede emner angående virksomhedens løsning(er) drøftet:

• Tekniske krav.

• Prisstruktur (fx ved brug af fast pris, pris pr. bruger, pris pr. flerbrugerlicens, pris pr. forbrug).

• Prisniveau.

• GDPR-overholdelse, herunder placering af eventuelle datacentre og brug af underdatabehandlere.

• Supportsetup.

• Uddannelsessetup.

• Information om eventuel planlagt udvikling i form af yderligere funktionalitet.

Endelig vil det blive drøftet, om og i hvilket omfang virksomhedens løsninger vil kunne opfylde følgende generelle behov:

• Database med indhold af oplysninger om danske selskaber fra forskellige kilder i Danmark, herunder virk.dk (ønske om oplysning om hvilke kilder).

• Database med indhold af oplysninger om selskaber fra forskellige lande. (ønske om oplysning om hvilken kreds af lande)

• Visning af ejerkreds og netværk, der omgiver et selskab, ved visualisering af vægtede relationer mellem personer og selskaber.

• Overvågning af ændringer i registrerede data om selskaber og udsendelse af advisering ved ændringer.

• Visualisering af registreringshistorik for et selskab fra stiftelse til nutid på tidslinje eller lignende.

• Adgang til officielle årsregnskaber for selskaber.

• Visning af økonomiske nøgletal – bruttoavance, overskudsgrad, soliditets-grad og egenkapitalens forrentning.

• Adgang til detaljerede og ensartede regnskabsdata, både konsoliderede og ikke konsoliderede, til databaseundersøgelser og beregning af nøgletal/marginer.

• Adgang til sanktionslister inkl. visning af relationer til virksomheder eller andre juridiske personer, som de sanktionerede ejer, kontrollerer eller har tilknytning til.

• Mulighed for screening i henhold til fastlagte parametre på baggrund af tilsendt datasæt.

• Enkle og avancerede søgemuligheder i databasen

• Muligheder for at kunne gemme, dokumentere og genskabe søgningsresultater

• Web- eller applikationsadgang (døgnet rundt og året rundt).

• Sikker brugeradgang.

• Oplysninger i databasen kan printes fra brugerens webgrænseflade, så de fremstår overskueligt og læsevenligt.

• Oplysninger i databasen kan kopieres over i programmer, der indgår i Microsoft Office-pakken.

Møderne vil blive afholdt individuelt med den enkelte virksomhed. De virtuelle såvel som de efterfølgende fysiske møder vil have en varighed på cirka 1½ time.

Det fysiske møde den 30. maj forventes afholdt i Aarhus, mens det fysiske møde den 2. juni forventes afholdt i København.

I tilfælde af stor interesse forbeholder Administrations- og Servicestyrelsen sig retten til alene at invitere et begrænset antal virksomheder. I så fald vil der blive lagt væk på, i hvor høj grad de mulige leverandører kan leve op til de beskrevne behov.

Virksomheder, der ønsker at deltage i markedsdialogen, bedes sende en mail til hans.kirketerp@adst.dk senest den 15. maj 2023 med information om deres produkt og/eller ydelse.

Det skal understreges, at denne forhåndsmeddelelse ikke er en indkaldelse af præ-kvalifikationsansøgninger, og deltagelse i markedsdialogen er ikke et krav for deltagelse i et eventuelt kommende udbud. Det skal endvidere påpeges, at svar fra leverandører i markedsdialogen ikke vil indgå ved en eventuel senere tilbudsevaluering. Formålet med markedsdialogen er således alene at give Skatteministeriets koncern baggrundsviden om mulighederne og udfordringerne på området for databaser med selskabsoplysninger.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2023

Send til en kollega

0.048