23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 088-269905
Offentliggjort
05.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

(12.09.2023)
Kemp & Lauritzen A/S
Roskildevej 12
2620 Albertslund

AIA- og ADK-anlæg - Odense Kommune


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: sigki@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
E-mail: sigki@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odenserenovation.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a212e9f-031d-43fe-af88-6fa5a84242f5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a212e9f-031d-43fe-af88-6fa5a84242f5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3a212e9f-031d-43fe-af88-6fa5a84242f5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AIA- og ADK-anlæg - Odense Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA) og Adgangskontrolanlæg (ADK)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA) og Adgangskontrolanlæg (ADK)

Aftalen omfatter dels anskaffelse af nye anlæg samt kompatible dele/komponenter til installation, service, reparation og vedligeholdelse. Derudover omfatter aftalen serviceeftersyn, reparationer, vedligeholdelse samt rådgivning til Ordregiver i henhold til tilbudslisten.

Leverandøren skal således både kunne servicere, vedligeholde og reparere de nye såvel som de eksisterende anlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen mindstekrav

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tre (3) referencer i form af aftaler om levering og service af AIA- og/eller ADK-anlæg med en værdi på minimum 1 mio. kr. årligt pr. aftale. Aftalerne må ikke være afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum seks (6) måneder på datoen for tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende aftaler, er det alene omsætning, der er realiseret, som kan medregnes i værdien.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, da Odense Kommune ved én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger, hvorfor det vurderes økonomisk mest fordelagtigt med en samlet kontrakt.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne, pkt. 8.1.

Rammeaftalens forventede maksværdi er 26.000.000 DKK

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver konsortiedeltager udfylde ESDP. Se Udbudsbetingelserne, pkt. 8.4.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen. Se Udbudsbetingelserne, pkt.8.5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2023

Send til en kollega

0.078