23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-271213
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen

Markedsdialog for anskaffelse af nyt system til Tværfaglig Support, Center for Specialundervisning for Voksne og Visitationen


Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter M. Wilhjelm
E-mail: dn6x@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://permalink.mercell.com/203190680.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog for anskaffelse af nyt system til Tværfaglig Support, Center for Specialundervisning for Voksne og Visitationen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune (KK) er i de indledende faser for anskaffelse af ét system, som skal anvendes af tre enheder, der alle arbejder i PPR- og specialområdet. Der igangsættes i den forbindelse markedsdialog med potentielle leverandører på markedet for at afsøge, hvordan digital understøttelse af målgruppens arbejde kan tilrettelægges i et standardsystem. To af de tre enheder anvender i dag fagsystemet Kingo fra KMD A/S, som er under udfasning. Det anskaffede system skal afløse Kingo og dertil understøtte arbejdsgange ifm. visiteringer på specialområdet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

BUF ønsker et standardsystem, der understøtter slutbrugernes arbejde med borgere samt giver mulighed for registreringer, der understøtter ledelsesinformation. Med standardsystem menes der et system, der er dedikeret til anvendelse på specialområdet, som er i drift i organisationer, der er sammenlignelige med KK, og som derfor ikke kræver omfattende udvikling for at kunne anvendes af målgrupperne i BUF.

Materialet her indeholder beskrivelser af målgruppen i de tre enheder (Tværfaglig Support, Visitationen og Center for Specialundervisning for Voksne), og deres grundlæggende behov i et nyt system. Målet er at give potentielle leverandører en forståelse af behovene for bedst at kunne præsentere, hvordan deres system kan understøtte opgaveløsningen og bidrage til en forbedring af data til styring på området.

Derudover indeholder materialet en række spørgsmål til skriftlig besvarelse bl.a. om centrale sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter i et potentielt system.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.046