23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
11.05.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kalundborg Kommune

- Etablering af offentligt tilgængelige ladestandere


Kalundborg Kommune

OpgavebeskrivelseKontrakten indgås med det formål, at Operatøren etablerer og stiller Ladepunkter til rådighed for elbiltrafikanterne på de i udbudsmaterialet angivne lokaliteter.

Kontrakten indgås som en koncessionskontrakt i forhold til etablering og drift af ladestandere på kommunale ejendomme og offentlige vejarealer i Kommunen. Udbuddet gennemføres med hjemmel i lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (lov nr. 412 af 04/04/2022) (AFI-loven).

Kontrakten har endvidere det formål, at Ladepunkterne stilles til rådighed på vilkår, der sikrer, at flest mulige brugere af elektriske køretøjer (Slutbrugere) får mulighed for at anvende Ladestanderne.
Kontrakten indebærer, at Operatøren opnår ret og pligt til at drive Ladestandere på de angivne lokationer, forbeholdt personbiler og varebiler op til 3.500 kg.

Kommunen stiller et areal til rådighed for Ladeoperatøren hvorfor kontrakten er
udformet som en koncessionskontrakt. Koncessionskontrakten har en løbetid på 10 år.
Annonceret11. maj 2023 15:00:00 CEST
Deadline5. juni 2023 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformAndet
CPV kode51112000, 51000000, 51110000, 51112100
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttp://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/364425

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterierTilbuddet skal indeholde: Udfyldt tilbudsskema – Bilag 2 Udfyldt Rusland egen-erklæring - Bilag 5 Udfyldt tro- og loveerklæring - Bilag 6 Bilag fra ladeoperatøren med eventuel nærmere beskrivelse, billeder mm.
UdvælgelseskriterierOrdregiver vil tildele den ladeoperatør, der tilbyder den bedste løsning ud fra forholdet mellem pris og kvalitet. Vægtningen er som følger:

Pris pr. kWh for ad-hoc brugere 50 %

Serviceniveau i aftaleperioden 30 %

Udtryk på ladestander 20 %

Der vurderes på den samlede bedste score ud fra ovenstående vægtning.

Ad. Pris pr. kWh for ad-hoc brugere:

Det vil sige, pris pr. kWh for ad-hoc brugere vægtes med 50%.

Ladeoperatøren skal angive den pris de pt. opkræver pr. kWh. For en 22kW og 50kW ladestander. Yderligere skal ladeoperatøren angive den pris de opkrævede for 6mdr. siden. Der regnes 6 mdr. tilbage fra datoen udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt.

Det vil være den nuværende pris der tages i betragtning, hvorimod den gamle pris bruges til at se udviklingen.

Ad-hoc prisen for 22kW og 50kW ladestanderne vil blive sammenlagt og divideret med to, så en gennemsnitspris fremkommer.

Ladeoperatøren med den laveste ad-hoc pris, vil få den højeste score.

Ad. Serviceniveau i aftaleperioden:

Ladeoperatøren skal nærmere beskrive deres serviceniveau i hele aftaleperioden. Her skal beskrives

Hvordan indmeldes fejl (hotline eller app m.m), og hvilke åbningstider har operatørens kundeservice.

Hvor længe operatøren er om at udbedre fejl. (hardware og software)

Er der yderligere data Kommunen kan få adgang til ud over det som er beskrevet i kravsspecifikationen. Såfremt data der fremsendes har en omkostning skal dette angives.

Tidsplan for hvornår man forventer at ladestanderne kan benyttes.

Hvilke personer bliver tilknyttet opgaven, og hvad er deres erfaringsniveau.

Ladeoperatøren med den bedste vurderede service vil få den højeste score.

Ad. Udtryk på ladestander:
Her skal ladeoperatøren beskriver hvordan deres ladestandere og bokse ser ud (tegningsmateriale med mål eller billeder). Der ligges vægt på den visuelle løsning og om kommunen har mulighed for at vælge farve på den enkelte stander og/eller boks. Såfremt dette medfører en meromkostning, skal dette angives i hele kroner pr. stander eller boks.

Ladeoperatøren med den mindst skæmmende visuelle løsning, modtager den højeste score. Har Kommunen mulighed for at vælge farve omkostningsfrit, vil dette trække op.

Kontaktperson

NavnJacques Weirauch
Telefon+45 59535136
E-mailjawe@kalundborg.dk

Ordregiver

NavnKalundborg Kommune
AdresseHolbækvej 141B
4400 Kalundborg
DK
Telefon+45 59535136
E-mailmava@kalundborg.dk
WWWhttp://www.kalundborg.dk

Send til en kollega

0.078