23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 093-287467
Offentliggjort
15.05.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet, Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI)

Kontrakt om service og vedligehold af Vessel Traffic Service Storebælt


Forsvarsministeriet, Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet, Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI)
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Eghoff
E-mail: fmi-sd-adt14@mil.dk
Telefon: +45 24437192
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om service og vedligehold af Vessel Traffic Service Storebælt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forlængelse af kontrakt om service og vedligeholdelse af VTS Storebælt med AIRbus Defence and Space SAS (Airbus).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI ønsker at forlænge kontrakt om service og vedligeholdelse af VTS Storebælt med AIRbus Defence and Space SAS (Airbus).

VTS Storebælt er et civilt system (Sytar software) som er anskaffet til overvågning af skibstrafikken i og på Storebælt, til beskyttelse af havmiljøet, og at undgå kollisioner og grundstødninger af civile og militære fartøjer, som passerer Storebælt.

Forlængelsen vil have en varighed af 12 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at forlænge kontrakten om service og vedligeholdelse af VTS Storebælt. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra AIRbus Defence and Space SAS (Airbus) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Dette skyldes, at opfyldelse af kontrakten forudsætter anvendelse af specifik knowhow i systemets Sytar software, som alene Airbus besidder qua deres udvikling og vedligeholdelse af Sytar softwaren. Airbus har ydermere opretholdt patent- og ophavsretligt beskyttelse af Sytar softwaren indtil den blev betegnet som kommercielt forældet af Airbus.

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med Airbus. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/10/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Airbus Defence and Space S.A.S
CVR-nummer: 393 341 516 00093
Postadresse: 1 boulevard Jean Moulin
By: Elancourt Cedex
NUTS-kode: FR France
Postnummer: 78996
Land: Frankrig
Telefon: +33 181883570
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 900 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontraktens anslåede værdi er kr. 1.900.000 - 3.400.000. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om kontraktens endelige værdi, jf. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest

kvalificerede skøn over aftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på aftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om aftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om, i hvilket præcist omfang, de af aftalen omfattede anskaffelser vil blive anvendt i Forsvaret. Såfremt det besluttes, at det pågældende ydelse skal anvendes bredere og dermed af flere personelgrupper, end hvad der i øjeblikket er truffet beslutning om, vil dette medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2023

Send til en kollega

0.063