23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 095-292925
Offentliggjort
17.05.2023
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

N1 A/S

Høring af udbudsmateriale, EU-udbud af 60 kV Komponenter


N1 A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6c0ef2-8be2-440c-920c-a4e8a65e579e/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6c0ef2-8be2-440c-920c-a4e8a65e579e/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale, EU-udbud af 60 kV Komponenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med kommende EU-udbud af 60 kV komponenter ønsker N1 at foretage en høring af udbudsmaterialet.

Ordregiver ønsker levering af 60 kV komponenter herunder effektafbrydere, adskiller og jordslutter, strøm- og spændingstransformer samt overspændingsafleder. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.

De Interesserede leverandører har mulighed for til at gennemgå udvalgte dokumenter til udbudsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Effektafbrydere

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31214300 Udendørs fordelingsanlæg
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
31213400 Distributionssystem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker levering af effektafbrydere. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Adskiller og Jordslutter

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31214120 Jordslutter
31214300 Udendørs fordelingsanlæg
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
31214000 Koblingsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker levering af adskiller og jordslutter. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Strøm- og spændingstransformer

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31172000 Spændingstransformator
31174000 Strømforsyningstransformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker levering af strøm- og spændingstransformer. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overspændingsafleder

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31217000 Overspændingsbeskyttere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker levering af overspændingsafleder. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale.

Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/06/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2023

Send til en kollega

0.047