23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 095-293092
Offentliggjort
17.05.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

VisitDenmark

Markedsundersøgelse vedrørende kontrakt om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VisitDenmarks nuværende Drupal 10 headless CMS-løsning samt udvikling af nyt UX, design og frontend til web


VisitDenmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VisitDenmark
CVR-nummer: 33055331
Postadresse: Islands Brygge 43, 3.
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Lerche
E-mail: ulrler@visitdenmark.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/183283b3-57d5-4651-90ba-f4950dc2d0e6/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/183283b3-57d5-4651-90ba-f4950dc2d0e6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsundersøgelse vedrørende kontrakt om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VisitDenmarks nuværende Drupal 10 headless CMS-løsning samt udvikling af nyt UX, design og frontend til web.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

VisitDenmark står overfor et kommende genudbud og anskaffelse af en hjemmeside, herunder videreudvikling af et open source content management system (CMS) og ønsker forud for den kommende udbudsproces at gennemføre en markedsundersøgelse.

Formålet med markedsundersøgelsen er at varsle markedet, identificere potentielle leverandører samt at opnå viden om samarbejder og tekniske tilgange, således at der kan konstrueres et udbud, som bedst muligt imødekommer markedets kapabiliteter og samtidig mitigerer identificerede risici.

VisitDenmark opfordrer alle interesserede leverandører til at deltage i markedsundersøgelsen via udbudsportalen Ethics, jf. I.3). Interesserede leverandører bedes indsende høringssvar og/eller interessetilkendegivelse via Ethics under fanen "Markedsundersøgelse" og fanen "Kommentarer".

Høringssvar og/eller interessetilkendegivelse skal modtages senest 31.05.23.

Fremgangsmåden for deltagelse i markedsundersøgelsen er yderligere beskrevet i II.2.4) og VI.3).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72400000 Internettjenester
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72420000 Internetudviklingstjenester
72421000 Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000 Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Visitdenmark.com skal inspirere den besøgende og give lyst til at opdage Danmark – for første gang eller på ny.

VisitDenmarks eksisterende hjemmeside-løsning blev lanceret i 2019, består af 8 markedsversioner og havde i 2022 ca. 6 millioner registrerede sessioner.

VisitDenmarks headless CMS-løsning driver, i tillæg til VisitDenmarks hjemmesider, også hjemmesider for en stor del af den danske offentlige turismebranche (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com), som er tilrettede kopier af visitdenmark.com, der kører på samme kode/løsning som VisitDenmarks hjemmesider. I dag er der tilknyttet omkring 150 hjemmesider til denne løsning, fordelt på mange sprog, med et samlet antal registrerede sessioner på 23,3 millioner i 2022. Den kommende løsning skal fortsat kunne bruges af de fleste aktører fra den danske offentlige turismebranche, og nogle af fokusområderne ved det kommende udbud er beskrevet i materialet for markedsundersøgelsen, der er uploadet på Ethics, jf. 1.3.

Interessede leverandører bedes indsende en tilkendegivelse om interesse i deltagelse i udbuddet. Sammen med interessetilkendegivelsen bedes indsendes en motiveret ansøgning om deltagelse i markedsdialog samt en beskrivelse af virksomheden, samarbejder og erfaringer på området (max én A4-side). Som supplement til anmodningen opfordres alle interesserede leverandører til at fremsende skriftlige høringssvar (maks tre A4-sider) på baggrund af uploadet materiale for markedsundersøgelsen, herunder fokusområder og optioner samt tidsplan for projektet. VisitDenmark henstiller således til, at anmodning og eventuelle høringssvar til sammen andrager maksimalt fire A4 sider.

Markedsundersøgelsen er todelt og følger nedenstående steps:

1) Anmodning med skriftlig høring: Den skriftlige høring tager udgangspunkt i uploadet materiale for markedsundersøgelsen, herunder de beskrene fokusområder og optioner samt tidsplanen for projektet. Materialet er på dansk. Høringssvar kan uploades i Ethics af alle interesserede leverandører sammen med en motiveret anmodning om deltagelse, inden for angivet frist, som beskrevet i II.1.4) samt inden for de begrænsninger i antal sider, der er angivet umiddelbart ovenfor.

Alle interesserede leverandører har i deres høringssvar mulighed for at kommentere fokusområder og optioner samt tidsplanen for projektet, og VisitDenmark modtager gerne alle kommentarer til materialet, herunder opmærksomhedspunkter, forslag til forbedringer af områder eller punkter, der forekommer uhensigtsmæssige, eventuelle deal breakers eller kommentarer relateret til omkostningsdrivere, risikofaktorer mv.

2) Bilaterale møder: VisitDenmark forbeholder sig retten til at afholde fysiske eller virtuelle, bilaterale møder med udvalgte, relevante leverandører, der har anmodet om deltagelse i markedsundersøgelsen. De bilaterale møder afholdes i uge 24-25. VisitDenmark forventer at gennemføre bilaterale møder med ca. seks interesserede leverandører. Er der flere interesserede leverandører end det forventede antal, vil VisitDenmark udvælge de leverandører, der samlet set kan danne det mest relevante grundlag samt bidrag for den videre dialog og proces. Det bemærkes, at manglende upload af høringssvar ikke medfører udelukkelse af deltagelse i de efterfølgende bilaterale møder, men at det kan have afgørende betydning for VisitDenmarks udvælgelse. Udvalgte virksomheder bliver kontaktet i uge 23 med henblik på mødefastsættelse i uge 24-25. De bilaterale møder gennemføres fysisk eller virtuelt à 1,5 times varighed med relevante deltagere. Møderne afholdes på dansk. Dagsordenen for møderne vil blive uploadet på Ethics forud for afholdelse af møderne.

Se yderligere beskrivelse i VI.3).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede samlede værdi, jf. II.1.5), er angivet på baggrund af et skøn ud fra historisk forbrug og fremtidigt behov og baserer sig som udgangspunkt på et udviklingsprojekt, videreudvikling af den eksisterende CMS-løsning samt en drift- og vedligeholdelsesperiode på op mod 72 måneder.

Bemærk venligst, at den anslåede dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen er forløbig, jf. II.3).

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/01/2024

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De oplysninger, som en leverandør deler i markedsdialogen vedrørende den skriftlige høring i punkt 1) eller vedrørende de bilaterale møder i punkt 2), jf. II.2.4) vil ikke have nogen indflydelse på den efterfølgende udbudsproces, og der vil ikke blive foretaget en evaluering eller anden vurdering af leverandøren eller leverandørens underleverandører, tredjepartsprodukt(er) eller lignende forhold i denne markedsundersøgelse. Modsat er deltagelse i markedsundersøgelsen ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

VisitDenmark vil gøre sit bedste for at behandle og imødekomme al relevant feedback modtaget i markedsundersøgelsen. Resultater/findings fra markedsundersøgelsen vil danne grundlag for færdiggørelsen af det samlede udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen. På baggrund af markedsundersøgelsen vil VisitDenmark udarbejde dokumentation, indeholdende et kort sammendrag af markedsundersøgelsen. Dokumentationen vil blive gjort tilgængelig på Ethics, jf. link i I.3) Kommunikation.

VisitDenmark opfordrer til en åben dialog. Afgivne anmodninger, svar, kommentarer og forslag i denne markedsundersøgelse vil blive behandlet fortroligt, og konkrete oplysninger om leverandørernes forretningsmæssige forhold, herunder samarbejdsforhold eller løsninger, vil ikke blive videregivet til øvrige leverandører.

Leverandører modtager ikke honorar eller kompensation for at deltage i markedsundersøgelsen, men VisitDenmark imødekommer og ser meget positivt på potentielle leverandørers bidrag til markedsundersøgelsen.

VisitDenmark forventer at anvende udbudsproceduren udbud med forhandling for det kommende udbud, da VisitDenmarks behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, jf. Udbudslovens § 61, stk. 1, a). Der er således tale om et udviklingsprojekt, herunder videreudvikling af den eksisterende CMS-løsning, der skal tilpasses VisitDenmark i forhold til UX og design, herunder med videreudvikling af integration til GuideDanmark (API), søgemaskineoptimering (SEO) og ikke mindst dynamisk kortløsning mv.

VisitDenmark har endvidere besluttet ikke at opdele kontrakten i delaftaler af markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder at der kan opnås stordriftsfordele, optimering af forretningsprocesser mv. VisitDenmark opfordrer derfor virksomheder, som ikke har erfaring og/eller kapacitet på alle områder dækket af kontrakten til at indgå samarbejde med tredjepart.

VisitDenmark anvender udbudsportalen Ethics under markedsundersøgelsen, jf. I.3), og alt relevant materiale og kommunikation vil være tilgængeligt på denne hjemmeside. Interesserede leverandører kan tilmelde sig på hjemmesiden www.ethics.dk og vil modtage en optagelse med brugernavn og adgangskode.

Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at installere Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere) samt et program, der er kompatibelt med docx-filer, for at få adgang til systemet og læse relevant materiale for markedsundersøgelsen.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer vedrørende, hvordan man deltager i markedsundersøgelsen, er alle interesserede leverandører velkomne til at kontakte ovenstående kontaktperson. Hvis der opstår tekniske problemer under brugen af systemet, er interesserede leverandører også velkomne til at rette henvendelse til Ethics Support: på telefonnummer +45 7022 7007 (i dagtimerne (08:30 - 16:30)).

Såfremt et teknisk problem antages at påvirke alle parter, offentliggøres information på hjemmesiden.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2023

Send til en kollega

0.047