23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 099-309580
Offentliggjort
24.05.2023
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

N1 A/S

Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere


N1 A/S

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 084-251420)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard Larsen
E-mail: chrlar@norlys.dk
Telefon: +45 30189694
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae7d222e-1350-4244-bff3-886f9b486de8/homepage

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede Leverandører, som kan levere krafttransformere til N1.

Kvalifikationsordningen omfatter flere typer krafttransformer og kvalifikationsordningen inddeles derfor i flere

lister, hvor hver liste omfatter én slags krafttransformer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2023
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 084-251420

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1)
I stedet for:
Læses:

Mindstekrav for optagelse på kvalifikationsordningen:

Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste to (2) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger har en soliditetsgrad (samlede egenkapital/balancesum) på 20 % i hvert af de seneste to (2)

afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at Ansøger kan påvise mindst tre (3) relevante referencer pr. type krafttransformer, som

Ansøger ønsker at søge optagelse på.

Ønsker Ansøger at søge optagelse på tre (3) lister, skal der således påvises mindst tre (3) referencer for hver

af de tre (3) typer, det vil sige mindst ni (9) referencer i alt.

Referencerne skal omfatte levering af krafttransformere indenfor de seneste tre (3) år. Konkret efterspørges

referencer, der påviser erfaring med levering af krafttransformere, tilsvarende den type, som Ansøger ønsker

at søge optagelse på.

Ansøger skal angive følgende oplysninger pr. reference:

Årstal eller periode for levering af Leverancen,

Beskrivelse af leverancen, herunder leveringssted, specifikation af det leverende produkt (størrelse,

korrosionsklasse, støjniveau angivet i dB(A)) samt antal. Også gerne oplysninger om leverancen er

udført i henhold til en rammeaftale eller enkeltstående levering samt gerne ca. økonomisk omfang af

leverancen.

Modtager af Leverancen

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. liste, der søges om optagelse på. Referencer herudover

vil ikke blive taget i betragtning.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt

på de fem (5) først angivne referencer i anmodningen. Hver reference skal kunne indeholdes på én normalside

af maksimalt 2400 anslag.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.047