23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
24.05.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sønderborg Kommune

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere


Sønderborg Kommune

OpgavebeskrivelseSønderborg Kommune skal opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 5. marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger) samt udmønte sin plan for udbredelse af en række øvrige offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen.

Derfor udbydes retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Sønderborg Kommune på koncessionsvilkår.

Sønderborg Kommune gennemfører udbuddet på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udgangspunktet er at det private marked selv skal finansiere omkostninger til etablering, drift og nedtagning af ladestandere og udelukkende i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan der ske kommunal medfinansiering, jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber kan dog undtagelsesvist yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud eller sikring af markedsvilkår i overensstemmelse med udbudslovens § 193 kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter. Der må ikke afgives oplysninger om størrelsen på den betaling, som kommunen, regionen eller det kommunale fællesskab er villige til at yde til den konkrete aftale.

Det er et ønske at indgå kontrakter med flere operatører. Der udbydes 5 puljer (delaftaler) med lokaliteter, hvor der skal opstilles ladestandere.

Der kan afgives tilbud på en/flere/alle puljer (delaftaler).

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”, idet der dog er indbygget en forhandlingsrunde efter modtagelse af de indledende tilbud. Herefter afgives de endelige tilbud på baggrund af forhandlingerne og det evt. reviderede udbudsmateriale.

Den angivne frist i annoncen skal derfor forstås som frist for afgivelse af indledende tilbud.
Annonceret24. maj 2023 12:04:50 CEST
Deadline22. juni 2023 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformAndet
CPV kode51112000
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/ac49558c-6875-4d8e-8970-349cd3c6dd61/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierTilbudsgiver skal i sit indledende tilbud afgive følgende erklæringer om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af:

- Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende) og

- Den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 6 (tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret).

Som en del af det indledende tilbud skal tilbudsgiver ligeledes afgive erklæringer om:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).
- Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed:

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 5 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

- Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.

Kontaktperson

NavnBirger Kidmose
Telefon+45 51610000
E-mailbki@ramboll.com

Ordregiver

NavnSønderborg Kommune
AdresseRådhustorvet 10
6400 Sønderborg
DK
Telefon+45 88726400
E-mailpost@sonderborg.dk
WWWhttps://sonderborgkommune.dk/

Modtager af tilbud

NavnRambøll Management Consulting A/S
Adresse for modtagelse af tilbudHannemanns Allé 53, 2300 København S

Send til en kollega

0.078