23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-311965
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Dynamisk indkøbssystem vedr. indkøb af laboratorieudstyr og –inventar til det nye Odense Universitetshospital


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense s
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektdirektør Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631263
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353280&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353280&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem vedr. indkøb af laboratorieudstyr og –inventar til det nye Odense Universitetshospital

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af løst og teknisk laboratorieudstyr og –inventar til en række afdelinger og områder på tværs af delprojekter på det nye Odense Universitetshospital (det nye OUH), herunder delprojekterne DP03-04 Vidensaksen og Behandlings- og sengeafsnit, DP05-08 Klyngerne og DP09 Servicebyen.

I det dynamiske indkøbssystem er laboratorieudstyret og –inventaret opdelt i følgende 6 kategorier:

1. Måleudstyr

2. Apparatur til laboratorier

3. Ventilerede skabe

4. Laboratorieinventar

5. Autoklaver og laboratorieopvaskemaskiner

6. Medicinlagerautomater

Den anslåede værdi af alle kategorierne tilsammen er angivet i punkt II.1.5).

Den maksimale værdi af alle kategorier tilsammen er DKK 195.800.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 195 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1 - Måleudstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38300000 Måleudstyr
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50410000 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5260 Odense S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 1 kan bl.a. omfatte nedenstående artikler, men er ikke begrænset til disse:

- Partikeltællere

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 950 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt III.1.1), vil blive optaget i systemet på anmodning herom.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan indgå i forbindelse med de konkrete anskaffelser (ikke-udtømmende liste):

• Option på tilkøb af yderligere enheder/udstyr/inventar

• Option på installation

• Option på validering

• Option på uddannelse

• Option på udvidelse af afhjælpningsperiode (garanti)

• Option på serviceaftale (i op til 10 år fra godkendt afleveringstidspunkt / leveringstidspunkt)

• Option på reservedelsforsikring / reservedelsaftale

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af den udbudte kategori er angivet ovenfor i punkt II.2.6).

Den maksimale værdi af den udbudte kategori er DKK 3.950.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2 - Apparatur til laboratorier

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38310000 Præcisionsvægte
38432000 Analyseapparatur
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
39312200 Kantineudstyr
39711100 Køleskabe og frysebokse
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50410000 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5260 Odense S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 2 kan bl.a. omfatte nedenstående artikler, men er ikke begrænset til disse:

- Køleskabe

- Frysere

- Ismaskine

- Inkubatorer

- Præcisionsvægte

- Analysevægte

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt III.1.1), vil blive optaget i systemet på anmodning herom.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan indgå i forbindelse med de konkrete anskaffelser (ikke-udtømmende liste):

• Option på tilkøb af yderligere enheder/udstyr/inventar

• Option på installation

• Option på validering

• Option på uddannelse

• Option på udvidelse af afhjælpningsperiode (garanti)

• Option på serviceaftale (i op til 10 år fra godkendt afleveringstidspunkt / leveringstidspunkt)

• Option på reservedelsforsikring / reservedelsaftale

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af den udbudte kategori er angivet ovenfor i punkt II.2.6).

Den maksimale værdi af den udbudte kategori er DKK 35.700.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 3 - Ventilerede skabe

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38540000 Maskiner og apparatur til prøvning og måling
39141500 Stinkskabe
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50410000 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5260 Odense S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 3 kan bl.a. omfatte nedenstående artikler, men er ikke begrænset til disse:

- Stinkskabe

- LAF bænke

- Sikkerhedsbænke

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt III.1.1), vil blive optaget i systemet på anmodning herom.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan indgå i forbindelse med de konkrete anskaffelser (ikke-udtømmende liste):

• Option på tilkøb af yderligere enheder/udstyr/inventar

• Option på installation

• Option på validering

• Option på uddannelse

• Option på udvidelse af afhjælpningsperiode (garanti)

• Option på serviceaftale (i op til 10 år fra godkendt afleveringstidspunkt / leveringstidspunkt)

• Option på reservedelsforsikring / reservedelsaftale

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af den udbudte kategori er angivet ovenfor i punkt II.2.6).

Den maksimale værdi af den udbudte kategori er DKK 90.700.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 4 - Laboratorieinventar

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33900000 Udstyr og artikler til post mortem-undersøgelser og til ligkapeller
33920000 Obduktionsudstyr og -artikler
33933100 Obduktionsborde
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
39100000 Møbler
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39122100 Skabe
39141100 Hylder
39141300 Indbyggede skabe
39180000 Laboratoriemøbler
39181000 Laboratorieborde
44411300 Håndvaske
44421720 Aflåselige skabe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5260 Odense S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 4 kan bl.a. omfatte nedenstående artikler, men er ikke begrænset til disse:

- Slusebænk

- Laboratoriehylde

- Laboratorieskabe & reoler

- Medicinskab

- Laboratorieskuffeunderskab

- Mikroskopiborde

- Laboratorieborde

- HPLC skab

- Demonstrationsbord

- Organbord

- Sektionsbord

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt III.1.1), vil blive optaget i systemet på anmodning herom.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan indgå i forbindelse med de konkrete anskaffelser (ikke-udtømmende liste):

• Option på tilkøb af yderligere enheder/udstyr/inventar

• Option på udvidelse af afhjælpningsperiode (garanti)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af den udbudte kategori er angivet ovenfor i punkt II.2.6).

Den maksimale værdi af den udbudte kategori er DKK 51.600.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 5 - Autoklaver og laboratorieopvaskemaskiner

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
33191100 Sterilisationsapparat
33191110 Autoklaver
39713100 Opvaskemaskiner
42716000 Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50410000 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5260 Odense S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 5 kan bl.a. omfatte nedenstående artikler, men er ikke begrænset til disse:

- Bordautoklaver

- Gennemgangsautoklaver

- Laboratorieopvaskemaskiner

- Tørreskabe

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 950 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt III.1.1), vil blive optaget i systemet på anmodning herom.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan indgå i forbindelse med de konkrete anskaffelser (ikke-udtømmende liste):

• Option på tilkøb af yderligere enheder/udstyr/inventar

• Option på installation

• Option på validering

• Option på uddannelse

• Option på udvidelse af afhjælpningsperiode (garanti)

• Option på serviceaftale (i op til 10 år fra godkendt afleveringstidspunkt / leveringstidspunkt)

• Option på reservedelsforsikring / reservedelsaftale

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af den udbudte kategori er angivet ovenfor i punkt II.2.6).

Den maksimale værdi af den udbudte kategori er DKK 6.950.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 6 - Medicinlagerautomater

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50410000 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
80000000 Uddannelse og undervisning
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5260 Odense S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kategori 6 kan bl.a. omfatte nedenstående artikler, men er ikke begrænset til disse:

- Medicinlagerautomater

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt III.1.1), vil blive optaget i systemet på anmodning herom.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende optioner kan indgå i forbindelse med de konkrete anskaffelser (ikke-udtømmende liste):

• Option på tilkøb af yderligere enheder/udstyr/inventar

• Option på installation

• Option på validering

• Option på uddannelse

• Option på udvidelse af afhjælpningsperiode (garanti)

• Option på serviceaftale (i op til 10 år fra godkendt afleveringstidspunkt / leveringstidspunkt)

• Option på reservedelsforsikring / reservedelsaftale

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af den udbudte kategori er angivet ovenfor i punkt II.2.6).

Den maksimale værdi af den udbudte kategori er DKK 6.900.000 ekskl. moms (inkl. optioner).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af ansøgningen fremsende Appendiks 1, ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter ”ESPD”), i udfyldt stand. Dette dokument er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, jf. nedenfor, og at ansøger opfylder eventuelle minimumskrav til egnethed og formåen, jf. punkt III.1.2) og III.1.3) nedenfor.

Ansøger skal udfylde og fremsende ESPD i CTM som en del af ansøgningen. Bemærk at ESPD skal udfyldes direkte i CTM. For nærmere information om udfyldelse af ESPD, henvises der til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 8.2.1.1.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C).

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et og medsende ansøgningen/tilbuddet.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 5, som omfatter følgende situationer:

• Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1)

• Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2)

• Region Syddanmark har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 3)

• Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke Region Syddanmarks beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (nr. 5)

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 5. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere skal – for at blive erklæret egnet – opfylde følgende minimumskrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen.

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systems løbetid leve op til følgende minimumskrav:

• Ansøgere skal som minimum have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

• Ansøgere skal som minimum have en positiv soliditetsgrad i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes på følgende måde (egenkapital / værdi af samlede aktiver) x 100.

Ved de seneste tre (3) disponible regnskabsår forstås:

• Ved ansøgning i forbindelse med etablering af systemet: de seneste tre (3) disponible regnskabsår i forhold til datoen for udbuddets offentliggørelse.

• Ved ansøgning om optagelse i systemets løbetid: de seneste tre (3) disponible regnskabsår i forhold til datoen for ansøgningen om optagelse.

• Ved Region Syddanmarks anmodning om et ajourført ESPD: de seneste tre (3) disponible regnskabsår i forhold til datoen fra Region Syddanmarks anmodning.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i prækvalifikationsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 8.2.1. Krav til dokumentationen for de ovenfor oplistede egnethedskrav er angivet i prækvalifikationsbetingelsernes punkt 14.

Såfremt en ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen henvises til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 8.2.1 om ESPD og punkt 8.2.2 om støtteerklæring.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager Region Syddanmark forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for kontrakternes gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) henvises til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 8.2.1 om ESPD og punkt 8.2.3 om konsortieerklæring.

Opfylder en ansøger ikke ovenstående krav til økonomisk og finansiel formåen, på de kategorier som ansøgeren anmoder om optagelse i, vil ansøgeren ikke blive optaget i systemet for den pågældende kategori. En ansøger kan dog på et hvilket som helst tidspunkt på ny ansøge om optagelse i en, flere eller alle af systemets kategorier såfremt ansøgerens økonomiske forhold ændrer sig.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal – for at blive erklæret egnet – opfylde følgende minimumskrav vedrørende teknisk og faglig formåen.

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systems løbetid leve op til følgende minimumskrav:

Det er et minimumskrav, at Ansøgeren har relevant erfaring inden for den eller de kategorier, der ansøges om prækvalifikation til, dokumenteret ved tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år.

Med relevant erfaring inden for kategorierne forstås lignende opgaver/leverancer, som omfatter levering til både den offentlige og private sektor, såvel som enkeltleverancer og leverancer i henhold til rammeaftaler. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

• Beskrivelse af leverancen

• Kundens navn

• Værdi

• Leveringsdato og/eller leveringsperiode i henhold til rammeaftalen (start- og slutdato)

Ved de seneste tre (3) år forstås:

• Ved ansøgning i forbindelse med etablering af systemet: tre (3) år forud for datoen for udbuddets offentliggørelse.

• Ved ansøgning om optagelse i systemets løbetid: tre (3) år forud for datoen for indlevering af ansøgning om optagelse.

• Ved Region Syddanmarks anmodning om et ajourført ESPD: tre (3) år forud for datoen fra Region Syddanmarks anmodning.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C, jf. om ESPD i prækvalifikationsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 8.2.1. Krav til dokumentationen for de ovenfor oplistede egnethedskrav er angivet i prækvalifikationsbetingelsernes punkt 14.

Såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen henvises til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 8.2.1 om ESPD og punkt 8.2.2 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) henvises til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 8.2.1 om ESPD og punkt 8.2.3 om konsortieerklæring.

Opfylder en ansøger ikke ovenstående krav til teknisk og faglig formåen, på de kategorier som ansøger anmoder om optagelse i, vil ansøgeren ikke blive optaget i systemet for den pågældende kategori. En ansøger kan dog på et hvilket som helst tidspunkt på ny ansøge om optagelse i en, flere eller alle af systemets kategorier.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Særlige kontraktvilkår kan bl.a. omfatte følgende (ikke-udtømmende liste):

- Betalingsvilkår

- Prisregulering

- Aflevering / levering

- Optioner

- Tidsplan - udskydelse af terminer

- Afhjælpningsperiode

- Underleverandører

- Forsikring

- Sociale klausuler, herunder arbejdsklausul og klausul vedr. praktikanter og lærlinge

- Russisk ejerdeltagelse

Der henvises til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 6.1.1 for en uddybning af ovenstående liste.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353280&B=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med prækvalifikationsbetingelserne - og ikke via Region Syddanmarks ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både Region Syddanmark og Ansøgers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Region Syddanmark via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

***

Ad punkt II.2.9) Antal ansøgere er angivet til 1. Tallet er ikke et udtryk for en begrænsning på 1, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023

Send til en kollega

0.063