23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-421749
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Gas Storage Denmark A/S

Vindere

(23.10.2023)
Siemens AG
Humboldtstrasse 59
Nürnberg

Serviceaftale SCADA 2023 - Stenlille Gaslager - Siemens AG


Gas Storage Denmark A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gas Storage Denmark A/S
CVR-nummer: 28 85 12 47
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Serviceaftale SCADA 2023 - Stenlille Gaslager - Siemens AG

Sagsnr.: 23/08339
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Gas Storage Denmark har til gaslageret i Stenlille behov for en serviceaftale omkring support og vedligehold på Stenlille Gaslagers SCADA-system fra Siemens.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Gas Storage Denmark ejer og forvalter de 2 underjordiske gaslagringsanlæg i Danmark og er et 100% ejet datterselskab af Energinet.

Gas Storage Denmark har til gaslageret i Stenlille behov for en serviceaftale omkring support og vedligehold på Stenlille Gaslagers SCADA-system, som er anskaffet fra Siemens.

Varigheden af serviceaftalen – som Gas Storage Denmark har intention om at indgå med leverandøren Siemens AG – er på 5 år, da systemets levetid vurderes til at være i hvert fald mindst 5 år.

Det forventede årlige forbrug estimeres til at udgøre ca. 1.300.000 DKK og den samlede værdi af aftalen vil derfor udgøre 6.500.000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Gas Storage Danmark (GSD) har to gaslagre i hhv. Lille Torup og Stenlille, som begge spiller en væsentlig faktor i sikker og pålidelig gasforsyning af hele DK og Sydsverige. Gaslageret i Lille Torup er udstyret med et SCADA-system opbygget med ABB hardware og software, mens gaslageret i Stenlille er udstyret med et SCADA-system opbygget med Siemens hardware og software. GSD ønsker at indgå en serviceaftale med Simens AG på SCADA-systemet på Stenlille Gaslager for at undgå uforholdsmæssige tekniske udfordringer ift drift og vedligehold af nedenstående årsager: De to gaslagre i hhv Lille Torup og Stenlille har en væsentlig rolle for sikker og pålidelig gasforsyning, hvorfor der er truffet en strategisk beslutning om anvendelse af forskellige leverandører på forsyningskritisk infrastruktur. Det har til hensigt at sikre, at gasforsyningen ved sårbarheder og nedbrud hos én leverandør, kan oppebæres af en anden leverandør. Da SCADA-systemet til Stenlille Gaslager blev indkøbt, blev der samtidig indkøbt service og vedligehold til systemet separat hos Siemens A/S. Da Siemens A/S ikke længere kunne garantere service på eksisterende SIDAN-X SCADA-system blev der indgået aftale om opgradering af systemet til Power 5 i 2020 som nu er i drift. I perioden 2020-2023 har Siemens koncernen omorganiseret sig, så leverandøren ikke længere er i stand til at servicere Power 5 fra Siemens A/S i DK – men alene via Siemens AG i Tyskland, da Siemens A/S ikke længere har adgang til de tekniske kompetencer i Siemens AG, fordi Siemens har lavet en intern juridisk opsplitning i koncernen. En fortsat serviceaftale på SCADA-delen kan derfor kun leveres af Siemens AG. Anskaffelsen af support og vedligehold af det oprindeligt anskaffede SIDAN-X system – nu Power 5, er nødvendig, for at systemet fortsat kan opfylde styring af gassystemet iht de sikkerhedskrav og de energipolitiske beslutninger i DK, samt at systemet fortsat kan understøttes teknisk og funktionel. Siemens AG ejer IP-rettighederne til Power 5-systemet hvilket betyder, at det alene er Siemens AG som har retten til og adgang til kildekoden og dermed er alene i markedet om at kunne levere den efterspurgte serviceydelse på Power 5. Andre potentielle leverandørers vil således af tekniske årsager ikke kunne levere support og vedligehold på SCADA-systemet og anvendelsen af en anden leverandør vil kræve en komplet udskiftning af systemet. Indkøbet af Service og vedligeholdsydelser er af væsentlig mindre værdi ift den oprindeligt indgåede kontrakt om anskaffelse og efterfølgende vedligeholdelse og udvikling af dette system. Den tekniske levetid på Power 5-systemet vurderes til at være mindst 5 år og op til 10 år. En udfasning af det nuværende system samt omkostninger til indkøb og etablering af nyt systemet vurderes til væsentligt at overstige de ca. 6.5 millioner DKK, en ny 5-årig service- og vedligeholdelsesaftale vil beløbe sig til. GSD vurderer på denne baggrund, at det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at adskille den suppl. anskaffelse fra den oprindelige leveranceaftale med Siemens A/S, uden at dette vil medføre væsentlige udfordringer for GSD ift at kunne opretholde den nødvendige gasforsyning af hele DK og Sydsverige.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens AG
CVR-nummer: DE23691322
Postadresse: Humboldtstrasse 59
By: Nürnberg
NUTS-kode: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 90459
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Iht artikel 50 til Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.02.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF, har Gas Storage Danmark (GSD) intention om at indgå serviceaftale med leverandøren Siemens AG. GSD har to gaslagre i hhv. Lille Torup og Stenlille, som begge spiller en væsentlig faktor i sikker og pålidelig gasforsyning af hele DK og Sydsverige. Gaslageret i Lille Torup er udstyret med et SCADA-system opbygget med ABB hardware og software, mens gaslageret i Stenlille er udstyret med et SCADA-system opbygget med Siemens hardware og software. GSD ønsker at indgå en serviceaftale med Simens AG på SCADA-systemet på Stenlille Gaslager for at undgå uforholdsmæssige tekniske udfordringer ift drift og vedligehold af nedenstående årsager: De to gaslagre i hhv Lille Torup og Stenlille har en væsentlig rolle for sikker og pålidelig gasforsyning, hvorfor der er truffet en strategisk beslutning om anvendelse af forskellige leverandører på forsyningskritisk infrastruktur. Det har til hensigt at sikre, at gasforsyningen ved sårbarheder og nedbrud hos én leverandør, kan oppebæres af en anden leverandør. Da SCADA-systemet til Stenlille Gaslager blev indkøbt, blev der samtidig indkøbt service og vedligehold til systemet separat hos Siemens A/S. Da Siemens A/S ikke længere kunne garantere service på eksisterende SIDAN-X SCADA-system blev der indgået aftale om opgradering af systemet til Power 5 i 2020 som nu er i drift. I perioden 2020-2023 har Siemens koncernen omorganiseret sig, så at leverandøren ikke længere er i stand til at servicere Power 5 fra Siemens A/S i DK – men alene via Siemens AG i Tyskland, da Siemens A/S ikke længere har adgang til de tekniske kompetencer i Siemens AG, fordi Siemens har lavet en intern juridisk opsplitning i koncernen. En fortsat serviceaftale på SCADA-delen kan derfor kun leveres af Siemens AG. Anskaffelsen af support og vedligehold af det oprindeligt anskaffede SIDAN-X system – nu Power 5, er nødvendig, for at systemet fortsat kan opfylde styring af gassystemet iht de sikkerhedskrav og de energipolitiske beslutninger i DK, samt at systemet fortsat kan understøttes teknisk og funktionel. Siemens AG ejer IP-rettighederne til Power 5-systemet hvilket betyder, at det alene er Siemens AG som har retten til og adgang til kildekoden og dermed er alene i markedet om at kunne levere den efterspurgte serviceydelse på Power 5. Andre potentielle leverandørers vil således af tekniske årsager ikke kunne levere support og vedligehold på SCADA-systemet og anvendelsen af en anden leverandør vil kræve en komplet udskiftning af systemet. Indkøbet af Service og vedligeholdsydelser er af væsentlig mindre værdi ift den oprindeligt indgåede kontrakt om anskaffelse og efterfølgende vedligeholdelse og udvikling af dette system. Den tekniske levetid på Power 5-systemet vurderes til at være mindst 5 år og op til 10 år. En udfasning af det nuværende system samt omkostninger til indkøb og etablering af nyt systemet vurderes til væsentligt at overstige de ca. 6.5 millioner DKK, en ny 5-årig service- og vedligeholdelsesaftale vil beløbe sig til. GSD vurderer på denne baggrund, at det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at adskille den suppl. anskaffelse fra den oprindelige leveranceaftale med Siemens A/S, uden at dette vil medføre væsentlige udfordringer for GSD ift at kunne opretholde den nødvendige gasforsyning af hele DK og Sydsverige. GSD agter derfor at indgå aftale med Siemens AG uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Serviceaftalen indeholder døgntilkaldelse af eksperthjælp på Power 5, IRT, PLC og kommunikationsnetværk. Siemens AG ejer IP-rettighederne og er derfor alene om at kunne yde service på netop disse. Alt software der skal serviceres, er placeret på Stenlille gaslager. Døgntilkaldelsen af eksperthjælp omfatter indgreb som sørger for at anlæggets vitale funktioner fungerer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

4. inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.097