23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 135-430758
Offentliggjort
17.07.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Næstved Kommune

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af digitalt tilsyn


Næstved Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=374112&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=374112&B=EVENEX
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af digitalt tilsyn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Næstved kommune ønsker en totalløsning til monitorering af borgere og medfølgende software, der muliggør plejepersonalets intelligente udnyttelse af data. Løsningen skal være native kompatibel med Næstved Kommunes eksisterende monitoreringsløsning. Næstved Kommune ønsker en totalløsning som kan udrulles i hele kommunens sundhed- og plejeområde, det forventes at totalløsningen først skal udrulles på plejehjem, og efterfølgende socialområdet samt eventuelt til borgere i eget hjem, hvor det giver mening.

Næstved Kommune forventer at totalløsningen skal udrulles til 500 borgere.

Næstved Kommune forventer at udbuddet bliver offentliggjort i sidste halvdel af 2023, udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72416000 Applikationsudbydere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Næstved Kommune ønsker en totalløsning til monitorering af borgere og medfølgende software, der muliggør plejepersonalets intelligente udnyttelse af data.

Løsningen skal være native kompatibel med Næstved Kommunes eksisterende monitoreringsløsning.

Løsningen skal være appbaseret og kunne hentes i Google Play og Apple App Store, samt være kompatibel/skalerbar til både tablets og mobiltelefoner. Løsningen skal benytte computer vision teknologi og være en native integreret “AI sensor-løsning”, der kan supportere personalet i digitale tilsyn, assisteret fald varsling, faldrisiko vurdering, fald diagnosticerings support, søvn- og adfærds-tracking.

Løsningen skal integreres med Kommunens EOJ-system (Nexus), så alle fald registreringer bliver journaliseret på borgerens journal.

Hvis en borger falder, skal det være muligt at se et klip af faldepisoden i medfølgende software, men borgeren skal fremstå pixeleret (anonymiseret). Videoen af faldet skal sikre, at vi behandler borgeren efter det korrekte regime, f.eks. hvis borgeren har slået hovedet under faldet.

Personalets og patienternes anonymitet, skal bevares. Løsningen skal være en edge-computing-enhed, der gør det muligt at al behandling af video-data kan ske lokalt og hurtigt, uden det bliver sendt ud i cloud. Det betyder også, at ingen ser noget af den video, som kameraet ser, med undtagelse af faldepisoder, og løsningen skal omsætte informationen til tekst og animationer.

Løsningen skal håndtere kernemonitoreringsopgaver samt AI-drevet dataindsigt, som understøttes af en dynamisk brugerinterface (SW) og AI-monitorerings enheder (HW).

Løsningen skal kunne integrere data fra andre IoT-løsninger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2023

Send til en kollega

0.031