23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 136-433030
Offentliggjort
18.07.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Billund kommune

Direkte tildeling SKI 02.19 delaftale 2 - elektronisk omsorgsjournal system


Billund kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund kommune
CVR-nummer: 29189765
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Mike Sundahl
E-mail: msu@publicure.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Direkte tildeling SKI 02.19 delaftale 2 - elektronisk omsorgsjournal system

Sagsnr.: 301499
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Billund kommune har behov for en samlet IT løsning i relation til et elektronisk omsorgsjournal system på tværs af følgende områder:

- Myndighedsområdet (det specialiserede socialområde)

- Visitationen til personlig pleje og praktisk bistand, træning og rehabilitering (herunder hjælpemidler)

- Ældreområdet (Plejecentre, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, sundhedsklinikker og daghjem)

- Sundhed-, træning- samt aktivitetsområdet (Individuel og holdbaseret genoptræning, sundhedsfremme og hverdagsrehabilitering)

- Forebyggende hjemmebesøg

- Handicap og psykiatriområdet (midlertidige og længerevarende botilbud, STU, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, bostøtte, gruppeforløb og væresteder)

- Rusmiddelområdet (behandlings- og udleveringssteder)

- Integration til 3. part

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 021 874.03 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Billund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Billund kommune har behov for en samlet IT løsning i relation til et elektronisk omsorgsjournal system ("System") på tværs af følgende områder:

- Myndighedsområdet (det specialiserede socialområde)

- Visitationen til personlig pleje og praktisk bistand, træning og rehabilitering (herunder hjælpemidler)

- Ældreområdet (Plejecentre, Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Sundhedsklinikker, Daghjem)

- Sundhed-, Træning- samt aktivitetsområdet (Individuel og holdbaseret genoptræning, sundhedsfremme, hverdagsrehabilitering)

- Forebyggende hjemmebesøg

- Handicap og Psykiatriområdet (Midlertidige og længerevarende botilbud, STU, aktivitets- og be-skæftigelsestilbud, bostøtte, gruppeforløb og væresteder)

- Rusmiddelområdet (behandlings- og udleveringssteder)

- Integration til 3. part

Systemet skal være opbygget intuitivt og der skal findes værktøjer/workflows, der kan guide brugeren i brug af systemet. Systemet skal være på dansk. Der skal være adgang til et testmiljø hvor nye tiltag og ny opsætning kan afprøves, og som samtidig kan benyttes i forbindelse med undervisning af nye brugere.

Systemet skal samle alle oplysninger om borgeren indenfor Serviceloven og Sundhedsloven, og medvirke til ensretning af sagsbehandlingen for fagområderne. Både drift og myndighed skal kunne dokumentere i det samme system.

Brugerne skal kunne bevillige og bestille indsatser. Systemet skal desuden have et integreret planlægningsværktøj til planlægning af besøg og indsatser. Systemet skal kunne danne kørelister og registrere visiteret og leveret tid.

Brugere skal kunne dokumentere indsatser, opbygge handleplaner med mål, foretage opfølgning og arbejde visuelt med målstyring.

Brugere skal kunne sende og modtage interne og eksterne korrespondancer. Brugere skal kunne oprette opgaver på medarbejder- og teamniveau. Det skal være muligt at angive tidsfrister på opgaverne, så opgaverne kan sorteres i tidskronologisk rækkefølge.

Systemet skal tillige undersøtte:

- BUM – bestiller/udfører/modtager

- Fælles Sprog III

- FFB – Fælles Faglige Begreber

- VUM 2.0

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på overførsel af data på i alt 10 gange til dansk statistik i kontraktens løbetid.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Billund Kommune foretager direkte tildeling gennem SKI aftale 02.19.

Tildelingen gennemføres i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4.

Betingelserne for at gennemføre en direkte tildeling er fraværet af Kommunens behov for tilbudsgivernes særlige tilpasning af ydelsen.

Tilpasningsmulighederne er i rammeaftalen kategoriseret som følger:

a) Budgetsikkerhed - Kommunen har ikke er et særligt behov for budgetsikkerhed, herunder fast afregning, eller afregning inden for en bevillingsmæssig hjemmel til anskaffelse godkendt forud for iværksættelsen af tildelingsproceduren.

b) Specialtilpasning - Kommunen har ikke et behov for tilpasning på de oplistede kategorier, herunder

I. overtagelse.

II. option på exitproces.

III. uddannelse.

IV. servicemål.

V. integrationskomponenter.

c) Forretningsprocesser – Kommunen har ikke et specifikt eller konkret behov for understøttelse af it-service funktionaliteter, der ikke allerede følger af beskrivelserne i de identificerede services.

d) Sikkerhed – Kommunen har ikke et behov for skærpede krav til sikkerhed, som går ud over hvad der fremgår af Bilag C leveringsaftalens, punkt 7.1 – Sikkerhed.

Det er på baggrund af ovenstående Kommunens samlede vurdering, at indkøbet kan foretages ved direkte tildeling i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4, punkt 2.1.

Billund Kommune finder derfor, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 009-016646

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 24 021 874.03 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2023

Send til en kollega

0.079