23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 137-437291
Offentliggjort
19.07.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Sorø Kommune

Vindere

(16.08.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Direkte tildeling SKI 02.19 delaftale 2 - økonomiservice


Sorø Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mike Sundahl
E-mail: msu@publicure.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://soroe.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
</div>

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Direkte tildeling SKI 02.19 delaftale 2 - økonomiservice

Sagsnr.: 301534
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sorø kommune har behov for en samlet IT-understøttelse af kommunens økonomi.

IT-systemet er til hele Sorø kommune og det skal på tværs af fagområder understøtte økonomi, budgettering, økonomiske orienteringer, finansiel controlling, forbrug, debitoradministration, kreditoradministration, administration af tilgodehavender, fakturadata, compliance, afstemninger, omkonteringer, regnskabsgodkendelser, forventet regnskab, likviditet, låneadministration, investeringer, styring af projekter og anlægsaktiver.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 798 712.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sorø kommune har behov for en samlet IT-understøttelse af kommunens økonomi.

IT-systemet er til hele Sorø kommune og det skal på tværs af fagområder understøtte økonomi, budgettering, økonomiske orienteringer, finansiel controlling, forbrug, debitoradministration, kreditoradministration, administration af tilgodehavender, fakturadata, compliance, afstemninger, omkonteringer, regnskabsgodkendelser, forventet regnskab, likviditet, låneadministration, investeringer, styring af projekter og anlægsaktiver.

Systemet skal understøtte sammenhængende økonomistyring i henhold til gældende lovgivning, kasse- og regnskabsregulativer og IM’s kontoplan.

Systemet skal ligeledes understøtte rapportering af kommunens beslutningsprocesser for de styringsmæssige og administrative opgaver.

Der er lagt vægt på, at servicen understøtter:

- Det forhold, at Sorø Kommune er en digital og datadrevne arbejdsplads.

- Digital selvbetjening.

- Apps til mobile devices til bilagsbehandling og kørselsudlæg.

- Automatisk behandling af fakturaer.

- Et fælles ledelsestilsyn på tværs af systemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der forventes et behov for at aflevere data til arkivering én gang indenfor perioden. Behovet kan ændre sig afhængigt af, om aftalen bliver forlænget efter de første 6 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Sorø Kommune foretager direkte tildeling gennem SKI aftale 02.19.

Tildelingen gennemføres i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4.

Betingelserne for at gennemføre en direkte tildeling er fraværet af Kommunens behov for tilbudsgivernes særlige tilpasning af ydelsen.

Tilpasningsmulighederne er i rammeaftalen kategoriseret som følger:

a) Budgetsikkerhed - Kommunen har ikke er et særligt behov for budgetsikkerhed, herunder fast afregning, eller afregning inden for en bevillingsmæssig hjemmel til anskaffelse godkendt forud for iværksættelsen af tildelingsproceduren.

b) Specialtilpasning - Kommunen har ikke et behov for tilpasning på de oplistede kategorier, herunder

I. overtagelse.

II. option på exitproces.

III. uddannelse.

IV. servicemål.

V. integrationskomponenter.

c) Forretningsprocesser – Kommunen har ikke et specifikt eller konkret behov for understøttelse af it-service funktionaliteter, der ikke allerede følger af beskrivelserne i de identificerede services.

d) Sikkerhed – Kommunen har ikke et behov for skærpede krav til sikkerhed, som går ud over hvad der fremgår af Bilag C leveringsaftalens, punkt 7.1 – Sikkerhed.

Det er på baggrund af ovenstående Kommunens samlede vurdering, at indkøbet kan foretages ved direkte tildeling i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4, punkt 2.1.

Sorø Kommune finder derfor, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 009-016646

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 26 798 712.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2023

Send til en kollega

0.047