23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 144-459992
Offentliggjort
28.07.2023
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Vestforsyning Erhverv A/S

Høring vedr. udbud af cloudbaseret ERP-løsning


Vestforsyning Erhverv A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestforsyning Erhverv A/S
CVR-nummer: 26350697
Postadresse: Nupark 51
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Runge Fris
E-mail: afri@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.servia.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/servia/md/hoering_vedr_udbud_af_erp-loesning_
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Multiforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring vedr. udbud af cloudbaseret ERP-løsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vestforsyning A/S (herefter benævnt "Ordregiver") ønsker en opgradering af deres eksisterende ERP-løsning samt udvikling til en moderniseret udgave, som understøtter den eksisterende forretning. Ordregiver ønsker at skifte til et cloudbaseret system som SaaS-løsning, som bedre kan integrere med deres øvrige IT-systemer.

I den forbindelse inviterer Ordregiver leverandører og potentielle tilbudsgiver til at kommentere på og give bud på løsningsforslag på udformningen af udbudsmaterialet. Følgende er fokuspunkter for Ordregiver:

Hvorvidt kravspecifikationen giver uhindret adgang for alle interesserede til at afgive tilbud

Hvorvidt kravspecifikationen i øvrigt er egnet til at beskrive Ordregivers behov og ønsker

Hvorledes kontraktens vilkår er realistiske for en aftale på it-løsninger

Derudover er Ordregiver åben for kommentarer og forslag på øvrige forhold af materialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vestforsyning A/S (herefter benævnt "Ordregiver") ønsker en opgradering af deres eksisterende ERP-løsning samt udvikling til en moderniseret udgave, som understøtter den eksisterende forretning. Ordregiver ønsker at skifte til et cloudbaseret system som SaaS-løsning, som bedre kan integrere med deres øvrige IT-systemer.

I den forbindelse inviterer Ordregiver leverandører og potentielle tilbudsgiver til at kommentere på og give bud på løsningsforslag på udformningen af udbudsmaterialet. Følgende er fokuspunkter for Ordregiver:

Hvorvidt kravspecifikationen giver uhindret adgang for alle interesserede til at afgive tilbud

Hvorvidt kravspecifikationen i øvrigt er egnet til at beskrive Ordregivers behov og ønsker

Hvorledes kontraktens vilkår er realistiske for en aftale på it-løsninger

Derudover er Ordregiver åben for kommentarer og forslag på øvrige forhold af materialet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/07/2023

Send til en kollega

0.031