23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 147-468968
Offentliggjort
02.08.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Sorø Kommune

Vindere

(01.09.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Direkte tildeling - SKI 02.19 - Delaftale 2 - Ydelsesområde 60; Myndighedens personale og frivillige


Sorø Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: PUBLICURE Advokatfirma
E-mail: eu-supply@publicure.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://soroe.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Direkte tildeling - SKI 02.19 - Delaftale 2 - Ydelsesområde 60; Myndighedens personale og frivillige

Sagsnr.: 301545
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sorø Kommune har behov for en samlet IT-understøttelse af kommunens løn, personale, personalesag, fravær og vagtplanlægning.

IT-systemet er til hele Sorø Kommune og det skal på tværs af fagområder understøtte digitale og automatiske funktioner og processer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 22 275 652.86 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sorø Kommune har behov for en samlet IT-understøttelse af kommunens løn, personale, personalesag, fravær og vagtplanlægning.

IT-systemet er til hele Sorø Kommune og det skal på tværs af fagområder understøtte digitale og automatiske funktioner og processer for lønproduktion og styring af løn, ad hoc kørsler, nem refusion, oprettelse af personale ved ansættelse i system og fuld fleksibilitet i personalesagen som den ansattes data er i og som kan sendes med Digital Post.

Hertil skal fravær og refusioner kunne registreres og rapporteres på. Ligeledes skal der været digital vagtplanlægning, som kan anvendes på tværs af Sorø Kommunes afdelinger, institutioner, centre osv. Sorø Kommune har fokus på at de ansatte kan betjene sig selv ved f.eks. ferie og fravær, som automatisk kan ses i vagtplan.

Systemet skal understøtte sammenhængende styring af løn, personale, personalesag, fravær og vagtplanlægning i henhold til gældende lovgivning.

Systemet skal ligeledes understøtte rapportering af kommunens beslutningsprocesser for de styringsmæssige og administrative opgaver.

Der er lagt vægt på, at servicen understøtter:

• Sorø Kommune er den digitale og datadrevne arbejdsplads.

• Digital selvbetjening.

• App til mobile enheder til registrering af fravær og ferie.

• Et fælles ledelsestilsyn på tværs af systemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftalens varighed med op til 48 måneder for en samlet maksimal varighed på 120 måneder.

Der forventes behov for at aflevere data til arkiverne én gang indenfor kontraktens nominelle løbetid. Arkivering vil potentielt også blive nødvendigt i optionsperioden, hvis aftalen bliver forlænget efter de første 6 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forklaring:

Sorø Kommune foretager direkte tildeling gennem SKI aftale 02.19.

Tildelingen gennemføres i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4.

Betingelserne for at gennemføre en direkte tildeling er fraværet af Kommunens behov for tilbudsgivernes særlige tilpasning af ydelsen.

Tilpasningsmulighederne er i rammeaftalen kategoriseret som følger:

a) Budgetsikkerhed - Kommunen har ikke er et særligt behov for budgetsikkerhed, herunder fast afregning, eller afregning inden for en bevillingsmæssig hjemmel til anskaffelse godkendt forud for iværksættelsen af tildelingsproceduren.

b) Specialtilpasning - Kommunen har ikke et behov for tilpasning på de oplistede kategorier, herunder

I. overtagelse.

II. option på exitproces.

III. uddannelse.

IV. servicemål.

V. integrationskomponenter.

c) Forretningsprocesser – Kommunen har ikke et specifikt eller konkret behov for understøttelse af it-service funktionaliteter, der ikke allerede følger af beskrivelserne i de identificerede services.

d) Sikkerhed – Kommunen har ikke et behov for skærpede krav til sikkerhed, som går ud over hvad der fremgår af Bilag C leveringsaftalens, punkt 7.1 – Sikkerhed.

Det er på baggrund af ovenstående Kommunens samlede vurdering, at indkøbet kan foretages ved direkte tildeling i overensstemmelse med rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale v4, punkt 2.1.

Sorø Kommune finder derfor, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 009-016646

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 22 275 652.86 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/07/2023

Send til en kollega

0.047