23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 149-472170
Offentliggjort
04.08.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Indkøb af Roche Flow til OUH, KMA J.B. Winsløwsvej 21, 2 sal, rum 2-71 og 2-76


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Roche Flow til OUH, KMA J.B. Winsløwsvej 21, 2 sal, rum 2-71 og 2-76

Sagsnr.: I-16369
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genanskaffelse af 2 stk FLOW Flex (MP96/PSU), samt 1 stk. PSU Flow standalone til OUH, KMA

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

DK-Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (KMA-OUH), har planer om at genanskaffe instrumenter til det molekylærbiologiske laboratorium i afdelingen. Disse instrumenter skal bruges til både identifikation af virus, parasitter og bakterier hos patienter samt til forskning.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (KMA-OUH), har planer om at genanskaffe instrumenter til det molekylærbiologiske laboratorium i afdelingen. Disse instrumenter skal bruges til både identifikation af virus, parasitter og bakterier hos patienter samt til forskning.

Processen inkluderer registrering, forberedende pipettering, oprensning af nukleinsyrer, realtime-PCR-opstilling samt realtime-PCR-amplifikation og detektion i et high-throughput-format. Software kommunikere med afdelingens laboratorie informations system MADS og styre data flowet mellem instrumenterne og sikre sporbarhed af prøver og anvendte reagenser.

KMA-OUH har i øjeblikket to MagNApure96, to PSH, to PSU-instrumenter og 11 Lightcycler480 i afdelingen samt et tilhørende software, som styre data flow imellem de forskellige robotter og afdelingen Laboratoriet informations manager system (LIMS). På grund af alder og slid påtænkes der, at erstatte en MagNapure96, to PSH og to PSU instrumenter af nye instrumenter. Der ønskes, at de nye instrumenter er fuldt integreret med det udstyr og software, der ikke skal udskiftes.

Ved indkøb af nye apparaturer skal følgende krav opfyldes:

• Alle instrumenter skal benytte Hamilton CO-RE-teknologien, som sikrer, at der undgås aerosoldannelse, når pipettespidsen slippes fra pipetten. Dette bidrager til at reducere risikoen for kontaminering.

• PCR-setup instrumenterne skal kunne håndtere 384 PCR-plader til Lightcycler 480.

• Data fra LightCycler 480 skal kunne overføres automatisk til den eksisterende software og videre til laboratoriesystemet MADS. Ved at automatisere disse processer sikres sporbarheden af reagenser og patientresultater, samtidig med at manuelle indtastningsfejl undgås. Dette bidrager til at sikre patientsikkerheden.

• Der skal kunne anvendes akkrediterede In-house PCR-mix på PCR setup instrumenterne.

Efter at have vurderet kravene og udført en omfattende markedsundersøgelse konkluderer Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, at kun en løsning fra Roche Diagnostics løsning opfylder de opstillede krav. Derfor har afdelingen til hensigt at indgå en kontrakt om levering af to MagNApure96-instrumenter til oprensning af DNA og RNA samt tre FLEX PCR-setup-instrumenter, da disse er de eneste som imødekommer afdelingens krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Roche Diagnostics A/S
Postadresse: Flaskehasten 17
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1799
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 26 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: (1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 6 / 6 (2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået. (3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i 4 / 4 standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2023

Send til en kollega

0.048