23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 151-482745
Offentliggjort
08.08.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Herning Kommune

Vindere

KMD Opus Debitor

(01.09.2023)
KMD A/S
Aarhus

Debitorsystem til Økonomi og regnskab


Herning Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
Telefon: +45 96282341
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b23438fb-2f66-48bd-9bb2-df24ec9148b3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Debitorsystem til Økonomi og regnskab

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud.

Herning kommune ønsker en sammenhængende administrativ debitorløsning, som fungerer i samarbejde med kommunens økonomisystem ØS-indsigt. Debitorløsningen skal fokusere på at der skabes effektiv sammenhæng til kommunens andre systemer og sikre effektiv styring af kommunens opkrævning.

Debitorsystemet skal i Herning kommune understøtte den decentrale opgave-og ansvarsfordeling, hvor der decentralt udsendes regninger m.v. og der centralt foretages opfølgningen m.v.

Der er for Ydelesområdet Y67, FORM-Niveau 4 Y7 - Debitoradminstration, alene identificeret én løsning, KMD Opus Debitor, hvorfor Herning Kommune ønsker at sikre, der ikke er andre aktører på rammeaftalen som også vil kunne levere en debitor-løsning alene, men som ikke fremgår ved udsøgning af Y67/Y7.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 716 043.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72416000 Applikationsudbydere
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud.

Debitorsystem til Herning kommune

Vi ønsker en sammenhængende administrativ debitorløsning som fungerer i samarbejde med kommunens økonomisystemet ØS-indsigt. Debitorløsningen skal fokusere på at der skabes effektiv sammenhæng til kommunens andre systemer og sikre effektiv styring af kommunens opkrævning.

Debitorsystemet skal i Herning kommune understøtte den decentrale opgave-og ansvarsfordeling, hvor der decentralt udsendes regninger m.v. og der centralt foretages opfølgningen m.v.

Der vil således ikke skulle flyttes på opgavefordelingen i forhold til opkrævning og central debitorbehandling.

Løsningen skal styrke en effektiv og resultatskabende debitorfunktion med en stabil, brugervenlig, effektiv og moderne systemløsning og moderne brugergrænseflade. Løsningen skal være klar på de kendte krav til samarbejde med kommunens interne andre systemer og eksternt til gældsstyrelsen m.v.

Løsningen skal understøtte en digital sagsbehandling.

Vi ønsker også, at debitorsystemet har fokus på automatisering af processer, kontinuerlig forenkling og forbedring af arbejdsgange samt nemme muligheder for individuel tilpasning.

Det er et krav, at vi kan understøtte sagsbehandlingen på alle kommunens tilgodehavender og løbende tilpasses udmeldte lovkrav og regelsæt fra blandt andet gældsstyrelsen.

Det skal endvidere være mulighed for adgang til oplysninger mv. i databaser.

Løsningen skal understøtte alle GDPR-krav, og data der håndteres/indsamles skal opbevares i databaser, der er godkendt til at opbevare og håndtere data forsvarligt, så disse er sikret mod uautoriseret brug og mod tab. Systemet skal være færdigudviklet og tilpasset og implementeret i den danske kommunale sektor.

Den ønskede løsning skal:

1. Give mulighed for at tilgå enkeltsager oversigter, udsøgninger, rapporter og ledelsesinformation direkte i debitorløsningen.

2. Have adgang til at håndtere journalnotater/sagsbemærkninger, indbetalinger, afskrivninger, afstemninger m.v.

3. Advis m.v. i forhold til sagsbehandling, forhold til kontrol m.v.

4. Tilbyde massebehandling af sager, brevskabeloner, integration til betalingsløsninger m.v.

5. Understøtte arbejdet med at målrette og effektivisere indsatsen i forhold til den enkelte borger eller fordringstyper m.v.

Der er for Ydelesområdet Y67, FORM-Niveau 4 Y7 - Debitoradminstration, alene identificeret én løsning, KMD Opus Debitor, hvorfor Herning Kommune ønsker at sikre, der ikke er andre aktører på rammeaftalen som også vil kunne levere en debitor-løsning alene, men som ikke fremgår ved udsøgning af Y67/Y7.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er tale om en direkte tildeling af kontrakt, jf. Udbudslovens §§98 og 99, på SKI's rammeaftale 02.19, hvor der alene er identificeret en løsning fra en leverandør. Denne bekendtgørelse tjener derfor som meddelelse til ikke-identificerede leverandører på rammeaftalen, om standstill periode på 10 dage, som således udløber d. 14. august 2023, hvorefter ordregiver kan skrive kontrakt med KMD d. 15. august 2023.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Debitorsystem

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 716 043.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2023

Send til en kollega

0.046