23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 155-495508
Offentliggjort
14.08.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fredensborg kommune

Vindere

Omsorgssystem

(12.09.2023)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Profylaksebekendtgørelse vedrørende Omsorgssystem


Fredensborg kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Izel Melda Soysal
E-mail: izels@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende Omsorgssystem

Sagsnr.: 150397
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune har gennemført direkte tildeling på SKI 02.19, FORM-niveau 1: Y26 Social service og omsorg. Fredensborg Kommune skal anskaffe et omsorgssystem med det formål, at Fredensborg Kommune får IT-understøttelse af relevante opgaver i kommunens ældre- og forebyggelsesområde samt socialområdet med understøttelse af de til enhver tid gældende faglige metoder.

Fredensborg Kommune har behov for at anskaffe en brugervenlig, intuitiv og funktionelt stærk løsning, der tager udgangspunkt i tidssvarende og morderne teknologi, samt kan bidrage til en effektiv digitalisering af relevante arbejdsgange.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 43 882 157.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72416000 Applikationsudbydere
72300000 Datatjenester
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72250000 System- og supporttjenester
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredensborg Kommune har gennemført direkte tildeling på SKI 02.19, FORM-niveau 1: Y26 Social service og omsorg. Fredensborg Kommune skal anskaffe et omsorgssystem med det formål, at Fredensborg Kommune får IT-understøttelse af relevante opgaver i kommunens ældre- og forebyggelsesområde samt socialområdet med understøttelse af de til enhver tid gældende faglige metoder.

Fredensborg Kommune har behov for at anskaffe en brugervenlig, intuitiv og funktionelt stærk løsning, der tager udgangspunkt i tidssvarende og morderne teknologi, samt kan bidrage til en effektiv digitalisering af relevante arbejdsgange.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Konsulenttimer:

Seniorkonsulent: 800 timer

Uddannelse:

Superbrugeruddannelse (Train the trainer): 36 personer

Superbrugeruddannelse: 36 personer

Arkivering: 2 gang

Danmarks statistik: 10 gange

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af kontrakten sker på SKI 02.19 SaaS-Cloud, som ikke kræver en bekendtgørelse på ny.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40-42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 43 882 157.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 43 882 157.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2023

Send til en kollega

0.046