23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 155-496169
Offentliggjort
14.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

EEA/DIS/23/002 — Interinstitutionelt udbud vedrørende IT-rådgivningstjenester på områderne for udvikling, forvaltning og drift af datastrømme


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: Avenue de Beaulieu 5-9
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1160
Land: Belgien
E-mail: miguel.albuquerque@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Danmark

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15031
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15031
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EEA/DIS/23/002 — Interinstitutionelt udbud vedrørende IT-rådgivningstjenester på områderne for udvikling, forvaltning og drift af datastrømme.

Sagsnr.: EEA/2023/OP/0026
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den IT-rådgivning, der hovedsageligt skal udføres, falder inden for tre kategorier:

1) datastrømssupport, herunder efterbehandling af data, der omfatter tjenester til udformning, implementering og support af datastrømme, der drives af EEA (både geospatiale data og tabeldata)

2) tjenesteydelser vedrørende vedligeholdelse og drift af EEA's Discomap-platform

3) ekspertstøtte til datavisualisering og -formidling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Se venligst udbudsdokumenterne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EEA er ansvarligt for at udvikle, gennemføre og drive over 100 geodata- og tabeldatastrømme, hvor medlemsstaterne indberetter miljødata til EEA. Når dataene med vellykket resultat er blevet leveret til agenturet, behandles dataene på forskellige trin og udbredes til sidst til yderligere anvendelse. EEA og GD ENV samarbejder om de omtalte systemer, selv om EEA er ansvarlig for infrastruktur og daglig drift. De datastrømme og tjenester, der gennemføres ved EEA, er meget automatiserede, men der er behov for løbende vedligeholdelse og støtte for at sikre en problemfri drift. Tjenesteydelser, der kræves af Kommissionen, skal udføres i tæt samarbejde med EEA. EEA har etableret det fælles arbejdsområde (CWS — Common Workspace), hvor konsulenter får fjernadgang til en fælles IT-infrastruktur, herunder både virtuelle servere og software. CWS vil være et grundlæggende element for den fremtidige kontrahent i forbindelse med udførelsen af rammeaftalen. For at sikre langsigtet kontinuitet inden for EEA skal den fremtidige kontrahent tilrettelægge undervisningsforløb for at gøre EEA's medarbejdere fortrolige med softwarepakkerne, navnlig FME, ArcGIS og Tableau.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se venligst udbudsdokumenterne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst udbudsdokumenterne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst udbudsdokumenterne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/10/2023
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet elektronisk på datoen og tidspunktet anført i udbudsbekendtgørelsen. Det er muligt at overvære åbningen via videokonference. Én repræsentant fra hver tilbudsgiver kan deltage i åbningen. Anmodninger skal sendes pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu mandag den 9. oktober 2023, kl. 16.00 (lokal tid).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst opfordringen til afgivelse af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsdokumenterne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsdokumenterne.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2023

Send til en kollega

0.047